DERS 17-ATOMİK SİSTEM

• VEGA YILDIZ SİSTEMİ’NİN TEKNOLOJİK UZMANLARINCA YAPITLANAN İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLATTA EN ÖNEMLİ AYGIT OLAN ANA KUMANDA SİSTEMİ, KUANT BİRİMLERİNDEN MÜTEŞEKKİL BİR YAPI OLARAK, ŞUUR KAZANDIRILAN BİR ALANI VARLIKTA TUTMAKTADIR.

• Atomun yapısını oluşturan kuant birimleri, ELEKTRON, PROTON VE NÖTRON ifadeleriyle bilinen yüklü ve yüksüz partiküller halinde atomik iç denge prensiplerine uygun dinamikleri sürdürürler.

• Kuantum alanı, her atomun kendi varlığıyla müstakil formasyonlu bir kalıp halinde varlık gösterebildiği gibi, birden fazla atomun bir araya gelerek birleşik düzen hasıl etmesiyle bu atomların varlığıyla devrede tutulan kuantum alanlarının birleşik düzen hasıl etmesini de sağlar.

• Vega yıldız sisteminin Dünya’da bulunan robotları atomlardan müteşekkil yapılardır. MİNERAL – BİTKİ – HAYVAN – BEŞER.

• Sirius İnsanının deneyimli hale gelebilmesi için ÖZGEN potansiyelinin bütünselliğini ilgilendiren mineral – bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinen androidlerin robotik kalıplarını robotik düzen kurallarına uygun olarak birer birer muayyen uzay / zaman dilimlerinde kullanarak, her robotik düzensel yaşam olgusunu gerekli mahiyet ve kıstaslarda yaşayıp deneyimlemesi gerekir.

• HUMANOİD, GENEL EVRİM PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİNDEKİ SON UYGULAMA BUUDLARIYLA MUAYYEN FREKANS VE SABİTEYE SAHİP OLAN SKALA İÇİNDEKİ BARAMLERE UYGUN OLARAK DEVREDE TUTULAN EVRİM PROTOTİPİDİR.

• BU PROTOTİPTE CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİNİ OLUŞTURABİLEN FARKINDALIK DÜZEYLERİ ATOMİK VE MOLEKÜLER(D.N.A) HAFIZA BOYUTLARINDAKİ BİLGİ VE ENERJİYE DAYALI OLARAK YAPILANAN MİNYATÜR KAVRAMSAL OLGULARDIR.

• ATOMLAR KUANT SİSTEMLERİNDEN MEYDANA GELEN YAPILARDIR.

• Atom denilen sistemde her elektron çekirdeğin etrafında muayyen bir orbitsel denge rayında şuurla hareket eder.
Atomun çekirdeğindeki proton, çekim ve cazibe yasalarının gereği şuurlandırılmış partikül olarak elektronları kendi varlığına cezb ederek çeker.

• Her elektron kendi orbitsel denge rayında hareket ederken partiküler akitlilik yasasının icaplarına uygun olarak akitli olduğu protona cezb olup çekilir.

• Atom sistemlerinden müteşekkil elementlerden robotik kalıpların en geliştirilmiş olan beşeri robotik kalıpta, dünya insanlarınca BEYİN ifadesiyle bilinen aygıtı tanzim edildi.

• Bu aygıt, birimsel kuantum alanlarından teraküp bulan çok yüksek performansla şuur etkinliği gösterebilen ortak bir kuantum alanına sahiptir. Bu etkinlik, dünya bilimcileri tarafından “merkezi sinir sistemi” olarak bilinmektedir.
• Bu aygıtı oluşturan teknobiyo hücrelerin kendi varlıklarına özel manyetik alanları mevcuttur. Her teknobiyo hücrenin kendine özel olan manyetik alanı, hücrenin yapısında bulunan kuantların oluşturdukları alanların bir araya gelmesinden husule gelmiştir.

• Robotik ana kumanda sisteminin kaba kesif veçhesi, kuant birimlerine ait alanların bir araya gelmesinden husule gelen bir alana sahiptir. Ama bu robotik ana kumanda sisteminin ince latif veçhesi POR birimlerine ait alanların bir araya gelmesinden husule gelen bir alana sahiptir.

• Dünyanın yapısını oluşturan atomların orbitsel boyutlarında fotonlara ait farkındalık düzeyleri kendi varlıklarındaki bilgi ve gücün varlığıyla adeta bir bilinç gibi hareket edebilmekte ve kendi karakterine uyumlu olan kaba kesif düşük frekanslı porlardan yapılanmış zamanın porlarıyla süper kontakt kurup bu zamanla muhavece oluşu gerçekleştirebilmektedir.

• Dünyanın zerrelerinden bu zamanla muhavece oluşuna dayalı olan bütünsel bir muhavece oluşun meydana gelmesiyle cevherin kaba kesif düşük titreşimli porlarından yapılanmış zaman, Dünyayı içten ve dıştan kuşatmış olmaktadır.

• DÜNYANIN ATOMLARINA AİT ELEKTRONLARIN ORBİTSEL BOYUT UZAYLARI DÜNYADA YAPILANMIŞ HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDE YER ALAN MİKROBİYO ÇİPLERİN UZAYLARI VE DÜNYANIN İÇİNDE BULUNDUĞU SAMANYOLU GALAKSİSİNİN UZAYI SAHİP BULUNDUKLARI TİTREŞİMLERİNİN YÜKSELMESİNE PARALEL OLAN KARAKTERİSTİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERİNİ BİRBİRLERİNE PARALEL OLARAK ALFADAN BETAYA, BETADAN OMEGAYA KADAR SÜRDÜRMEKTEDİR.

• ÇEKİRDEK DÜNYANIN ATOMLARINA AİT ELEKTRONLARIN ORBİTSEL BOYUT UZAYLARI ELEKTRONLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI MAKRO ÖZLERİN BİLGİ VE ENERJİ İSTİHKAKINDAN DEVREYE SOKULAN POTANSİYELLERLE SIĞALANMIŞLARDIR.BU ORBİTSEL BOYUT UZAYLARININ KARAKTERLERİ ALFADAN BAŞLAYAN KARAKTERLE, OMEGA 2 KARAKTERE KADAR YÜKSELTİLEBİLMEKTEDİR.

• RAHMAN – RAB- RAHİM ÜÇLÜSÜNDEN RAHİMİN KONTROLÜ ALTINDA OLAN ÇEKİRDEK DÜNYA ELEKTRONLARI ORBİTSEL BOYUT UZAYLARININ KARAKTERLERİ; ALLAH SİSTEMİNDE BİLİNCİN RESÜLİYET BAZLARINDA GÖSTERİLEN TEKNOLOJİK TASARRUF GÖRME HAKKINA DAYANAN TEKNOLOJİK FONKSİYONLARLA YÜKSELTİLEBİLMEKTEDİR.

• ÇEKİRDEK DÜNYA’DA YAPILANMIŞ HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDE YER ALAN MİKROBİYO ÇİPLERİN UZAYLARI VE DÜNYANIN İÇİNDE BULUNDUĞU SAMANYOLU GALAKSİSİNİN UZAYI SAHİP BULUNDUKLARI TİTREŞİMLERİNİN YÜKSELMESİNE PARALEL OLAN KARAKTERİSTİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERİNİ BİRBİRLERİNE PARALEL OLARAK ALFADAN BETAYA, BETADAN OMEGAYA KADAR SÜRDÜRMEKTEDİR.

• Çekirdek Dünya elektronları orbitsel boyut uzaylarındaki farkındalık düzeylerine ait olma frekans ve sabitelerinin Teknolojik Üsler Bir’lik Komitesinin tarafından Makro Özler namına yükseltilmesi, Çekirdek Dünyaya ait olan SEYİR PROGRAMI’nın icapların uygun olan tarzlarda gösterilen Teknolojik Fonksiyonlarla sağlanmaktadır. Bu program Çekirdek Dünyanın henüz kuantlaştırılmamış porsal manzumesini oluşturan porlara yüklenmiştir. Bu programda Çekirdek Dünyanın varlığında Deneyim/Evrim/Görev yapmak için devreye sokulan her bilincin kullanacağı robotik kalıbı ile göstereceği hatt-ı hareket motivasyonlarına göre hangi zamanlama kodlarını açacağı kayıtlıdır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.