Ders 27: Otomasyon bilinci kazandırılan her form robotik kalıptır.

Her robotik kalıp, robotik düzenin tanzim ettiği ve cevheri otomasyon bilinci kazandırmış olduğu bir cevheri oluş potansiyelidir

Deneyimci özler kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktukları potansiyelleri muayyen bir uzay / zaman diliminde deneyimsel / evrimsel / görevsel uydu karakterlerle hareket edebilen robotik bir vasıta haline getirirler.

UYDU KARAKTERLERİN SERGİLENDİĞİ DENEYİM / EVRİM / GÖREV BOYUTU OLAN DÜNYA’DA ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİNİN İMKANLARINA SAHİP LYRA VE VEGA YILDIZ SİSTEMLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLEN DENEYİMCİ ÖZLERİN YAPITLADIKLARI ROBOTİK VASITALARLA YAŞANILAN ROBOTİK OLGU DİNAMİKLERİ MEVCUTTUR.

Dinamik denge yasasının ön gördüğü prensiplere uygun olan tarzlarda yaşanan olgu dinamikleri güdüm gücünü kullanan deneyimci özlerin kaynağı olduğu öz enerji ile yaşanabilmektedir. Bu enerji dünyada ezoterik öğretilerde cereyan – can – ruh gibi ifadelerle tanıtılmak istenmiştir.
MİNERAL – BİTKİ – HAYVAN – BEŞER

Dünya’da evrim prototipleri olarak bilinirler, ancak varlıklarını tam olarak tanımlayan ifade tarzıyla Lyra ve Vega Yıldız Sistemleri’ndeki teknolojik uzmanlar tarafından ROBOT olarak bilinmektedirler.

ROBOTLARI KULLANAN BİLİNÇLER, LYRA VE VEGA SİSTEMLERİNDE ENERJETİK KOLONİK YAŞAM PROSEDÜRLERİNE UYGUN OLARAK KULLANICI FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE YAŞAMAKTADIRLAR. BU BİLİNÇLER EZOTERİK ÖĞRETİLERDE YÜKSEK BENLİK İFADESİYLE TANITILMIŞLARDIR.

Dünya’da sürdürülen robotik yaşam macerasının bir Yüksek Benlik için bitirilmesi için kullanıcı farkındalık düzeyinin Dünya’da ROBOT olarak bilinen vasıtada tezahür etmesi gerekmektedir.

ÖZ ENERJİNİN ROBOTA KAZANDIRILMASIYLA STATİK ENERJİ HALİNE GELMESİ ROBOTİK OTOMASYONUN İŞLERLİĞİ İÇİN GEREKLİDİR.

ÖZ, ENERJİSİNİ DAİMA PLATFORMİK ENERJİ YASASI MUCİBİNCE LYRA VEYA VEGA YILDIZ SİSTEMLERİNDE BULUNAN OĞUL BİLİNÇ POTANSİYELİ ÜZERİNDEN DEVREYE SOKAR.

ÖZ BÜTÜNLÜĞÜ “ANA ÖZGEN” ÖZ’ÜN OĞUL BİLİNÇ POTANSİYELİ “ÖZGEN” İFADESİYLE BİLİNİR.

Robotların ihtiyacı olan enerji kaynağı Ana Özgen’den temin edilmektedir. Bu enerjinin kesilmesi, robotu oluşturan malzemenin dağılmasını ve “robotik yaşam iptalini” gerektirir.

Robotların gelişmiş olanlarında biyolojik faktör ortaya çıkarılmıştır. Biyolojik faktörün bulunduğu robotlarda öz enerjinin robota mal edilmiş haline statik enerji dendiği gibi BİYO ENERJİ de denmektedir. Robotların gelişmiş olanlarına LYRA ve VEGA YILDIZ SİSTEMİ’ nin teknolojik uzmanları BİYOROBOTİK SİSTEM demektedir.

BİYOROBOTİK SİSTEM: Evrim ifadesiyle tanımlanan hadiseler zinciri; muayyen kemiyetteki elementleri fiziki ve kimyevi etkenlerle bir araya getirmektedir. Böylece tanzim edilen bitkisel – hayvansal – beşersel robotik vasıtalarda devrede tutulan enerji dinamikleri denge zincirine dayalı olarak varlığını sürdürebilen sistem.

BİYOROBOTİK SİSTEM ENERJİ DİNAMİKLERİ DENGE ZİNCİRİ ROBOTLARIN EN GELİŞMİŞ OLANINDA (BEŞER) ROBOTİK BEN’İN KULLANDIĞI ANA KUMANDA SİSTEMİNİ OLUŞTURAN BİYOTEKNİK HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDE İNKİŞAF ETTİRİLMİŞTİR. ÖYLE Kİ; ROBOTİK BENİN BU ZİNCİRE DAYALI OLARAK YAŞADIĞI ROBOTİK OLGU DİNAMİKLERİYLE HUSULE GELEN KİŞİLİK, KENDİNİ ÜSTÜN BİR VARLIK OLARAK GÖRMÜŞTÜR.

AXOY MATU / Ö.CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.