Ders 29: İnsan Beynindeki Zamanlama Kodları

Tanrısal Özlere ait olan potansiyel cevherden yapılanan her biyokompütürün, Öz Yaratım Planı dahilindeki şablonlara uygun olan bir programizasyona tabi tutulması ve kompütür zamanlama kodlarıyla muayyen mahiyetlerce kilitlenişi, onun zerrelerinden şifrelenişini sağlamaktadır.

Muayyen mahiyetlerce kilitlenme esnasında Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nin gösterdiği eforlarla Mutlak Plan hükümlerine göre şifrelenen biyokompütürler OLMA halinden YARATI haline sokulmaları için Galaktik Konfederasyon Başkanlığı’nın tasarruflarına tabi tutulmaktadırlar. Bu tasarrufların Rabbiyet fonksiyonlarıyla paralel olarak sürdürülmesi biyokompütürlerin öğretimli, gözetimli ve denetimli olarak yaratılmalarını sağlamaktadır.

Biyokompütür zamanlama kodlarının açılışını, ancak biyokompütürlerdeki genetik yapıda yer alan aminoasitler arası iletişim keyfiyetlerine dayalı olan aktiflik, bu mahiyetlere göre sağlayabilmektedir. Aminoasitler arası iletişim keyfiyetleriyle alakalı aktiflik mahiyetlerindeki değişkenliğe Çekirdek Evren varlığı olan insanın Karmik Yaşam Döngüsünde sürdürmekte olduğu fiziki ve fizik ötesi yaşam olguları sebep olmaktadır.

Biyokompütür zamanlama kodlarını tanzim etmekle mükellef olan bilinç potansiyeli bir Çekirdek Evren varlığı olarak, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nden gelen yardımlarla şifrelediği biyokompütürünün zamanlama kodlarını Dünya ortamında karşılaştığı hadiselere, içinde bulunduğu manyetik alanlara, muhatap olduğu sujelere ve objelere göre deşifreleyerek açabiliyor. Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği bu varlığın Mutlak Plan kayıtlarındaki Asıl Program Üniteleriyle alakalı olan kayıtlarındaki bilgiyi Deneyimci Özün muayyen uzay / zaman diliminde uygulaması gereken deneyim buudlarını göze alarak akışa geçirip biyokompütür loplarındaki genetik yapıya derç  etmektedir. Bu derç etme işlemi esnasında gereken teknolojik tasarrufları da Galaktik Konfederasyon Başkanlığı devreye sokmaktadır.

Teknolojik Kodlayıcı Sistem sadece bilinç bazında değil, bilincin imkanlarından olan cevherden yapıtlanan enerjetik ve biyokompütür bazlarında da gereken kodlamaların yapılması esnasında devreye sokulmaktadır. Gerek biyokompütürün gerek enerjetik kompütürün genetik uzay bölgelerinde gereken şifrelendirmeler yapılarak muayyen mahiyetli zamanlama kodlarıyla kodlama planı altına alınması bu sistemin öngördüğü prensipler dahilinde gerçekleştirilebilmektedir.

Zamanlama kodlarına Kompütür kilitlilik kodları da denilmektedir.

Mutlak Plan’da asıl program üniteleriyle alakalı kayıtlara uygun olan hattı hareket motivasyonlarının Öz deneyim / yaratım / görev / evrim boyutu olan Çekirdek Dünya ortamında Deneyimci Özlere ait olan programların buudları çerçevesinde deneyim uydularınca yaşanması beklenmektedir.

Deneyim uyduları birer Çekirdek Evren varlığı olarak bu buudlar çerçevesinde deneyimini, görevini, evrimini yaparlarsa, aminoasitler arası iletişim keyfiyetleriyle alakalı aktiflik mahiyetlerince biyokompütür zamanla kodlarını açabilmektedirler. Deneyim uydularının bu tarz sürdürdükleri hattı hareket motivasyonları onların ardışık zaman faktörüyle değil, asıl zaman faktörüyle muhatap oluşlarının birer göstergesi olmaktadır. Karmik yasaya göre karmik yaşam döngüsünde istenilen zaman dilimlerinde yaşanması istenilen olguların yaşanmaması durumunda, varlığın ancak bu olguları ardışık zaman faktörüyle muhavece olarak yaşayabileceği kabul edilmektedir.

BİYOKOMPÜTÜR ZAMANLAMA KODLARININ AÇILIMI İÇİN, VARLIĞIN EVRENSEL İNSANLIK KEYFİYETLERİNCE UYGUN GÖRÜLEN BİR YAŞAMI KARMİK YAŞAM DÖNGÜSÜNDE YAŞAMASI YETERLİ OLMAKTADIR.

Deneyimci Özlere ait deneyim uydularına Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Galaktik Konfederasyon Başkanlığı bu operasyonlar esnasında yardımcı olmaktadırlar.

Çekirdek Evren, Çekirdek Mini Atomik Bütün’ün yapısında bulunduğu göz önünde bulundurularak Çekirdek Mini Atomik Bütün’ün Rabbi olan Allah tarafından kendi sisteminin öngördüğü prensiplere uygun olan tasarruflara tabi tutulmaktadır. Allah Sisteminde kullanılan 99 RA keyfiyete uygun olan tasarruflar, varlığın ilk etapta temel yaradılışına gerekli öğretim / gözetim / denetim program bütünselliği ile devreye sokulur.

Çekirdek Dünya Rabbi olan Allah, kendi sistemine göre hareket ederek bu sistemle alakalı olan 99 RA keyfiyetin manalarınca biyokompütür zamanlama kodlarının açılmasını sağlayan tasarrufları göstermekle yükümlü ve yetkilidir.

Allah Sisteminden geçmeyen bir biyokompütürün Kutsal Merkez Sisteminin (Özerk Ana Sistem) ön gördüğü prensipler doğrultusunda hareket eden tasarruf mekanizmalarınca tasarrufa alınması imkansızdır.

Mutlak Plan’a nezaret eden Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nin içinde bulunduğu Süper güç boyutu RA Zaman Tüneli de denilen helezonik RA zaman bantının varlığı ile Kharyamantas Onya’ya bağlıdır. Bu tünelden güç alan bu Komitelik, din siklüsü döneminde insanlığa Levh-i Mahfuz Sistemi Mutlak Plan olarak tanıtılan ile bağlantısı olan her kompütüre Mutlak Plan hükümlerine uygun olan tasarrufların gerçekleştirilmesinde etki edebilmektedir.

Galaktik Konfederasyon Başkanlığı’nı iştigal eden Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi’nin içinde bulunduğu boyut da aynı karakterdeki bir tünelle Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’nin içinde bulunduğu boyuta bağlıdır. Bu bağ ile Rapor / İletişim / Karar faaliyetleriyle her iki Komitelik deneyim uydularının Çekirdek Dünya ortamında devinim yaptıkları maddi bedendeki biyokompütürler üzerinde gereken her tasarrufu gerçekleştirebilmektedir.

Çekirdek Dünya ortamında bulunan deneyim uydularının hattı hareket motivasyonlarını izleyen komitelikler, bu uyduların Evrensel İnsanlık Keyfiyetlerine uygun olan her hareketini Ana Hasat / Hızlı Evrim Programına uygun olarak süratle değerlendirmekte ve onların birer Ana Hasat Olgun Semere haline gelmesine yardımcı olmaktadırlar.

İnsani ego tarafından yaşanan kin, öfke, kıskançlık, nefret, kibir gibi ters devinimli olgular, amino asitler arası iletişim keyfiyetini bozmakta ve hatta dejenerasyona uğratarak insan biyokompütürünün kilit kodlarını sıhhatli bir tarzda açılımını kösteklemektedir. Bu nedenle İlahi İrşad ve tasarruflar Ana Hasat döneminde de insani egonun bertaraf edilmesi için devrede tutulmaktadır.

Her bir hadise esnasında insan varlığındaki düşünce ve davranış motivasyonları mutlaka Görev / İcraat Komisyonluğu ile paralel faaliyet gösteren Tespit Komisyonluğu’na bağlı mekanizmaların eforlarıyla tespitlenmekte ve bu tespitler yükümlü merci olan komiteliklere raporize edildikten sonra değerlendirilmekte ve insan varlığına bu değerlendirilmelerin neticesinde gerekeli olan tasarruflar gösterilmektedir.

İnsani ego sadece kendi ortaya çıktığı bedensel yapıya değil, içinde bulunduğu mekana ve mekanda yaşayan diğer evrim türlerine de zarar verecek olguları yaşayıp yaşatmaktadır. Şeytan; insani ego bu olguları yaşarken devreye girmekte ve olguların mahiyetine uygun olan destekleri vererek insani egoyu korkunç bir potansiyele yükseltmektedir.

AXOY MA-TU / Ö.CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.