FASİKÜL 12- Öz’deki şifretik oluşumlara çekirdek bilgisi diyebilirsiniz…

FASİKÜL 12

DOSTLARIMIZ

Öz’deki şifretik oluşumlara Çekirdek Bilgisi diyebilirsiniz… Öz’deki şifretik oluşumları yani çekirdek bilgisinin, muhtelif evrensel boyutların zamanlarına ait mekanlarda belirli zaman dilimlerindeki intişarı Öz’le ilgili olan değerlerin varlık göstermesini sağlamaktadır. Fiziki mekanlarda Öz’le ilgili olan değerlerin kaba maddi görünüş arz eden varyasyonuna kabuk diyebilirsiniz… Bu kabuğun oluşma fraksiyonundan daha önce gelen latif oluşumlar ki bunlara süptil bedenler de diyebilirsiniz, meyvenin etli kısımları da diyebilirsiniz. Meyvenin kabuğu ve etli kısmının oluşmasınra rol oynayan Öz yani çekirdektir. Öz’deki şifretik oluşumların intişarı hakkındaki bilgide Öz’deki şifretik oluşumların içeriğinde mevcut bulunmaktadır… Çekirdek, meyvenin etli kısmı, kabuk tüm bütünsel varlık olarak bir meyvedir.
Bir meyvenin bütünselliğini teşkil eden tüm elemanlar bütünsellikle ilgili gereksinimlerle tanzim bulmuştur. Lazım olanın lazımlığı da çekirdek yani Öz içindeki şifretik oluşumda (Çekirdek bilgisi) bir bilgi halinde meknuz bulunmaktadır… Çekirdek içindeki bilgi Müteal Orijinal Bilgi olup Öz’le ilgili BİR HAKİKAT ’tir… Çekirdek içindeki hakikate muttali olan hakikat ehli BİZ’lerin “IŞIK DOSTLARI”dır… Bunlar çekirdek gibi meyvenin kabuk ve etli kısmının da meyvenin bütünselliği için birer zaruret olduğunu bilmektedirler. Ancak bu hakikatten uzak kalanlar kabuk ve meyvenin etli kısmını gerektiği gibi değerlendiremezler… Çekirdek içindeki Hakikate muttali kalabilmek için, O hakikat’e zeval düşürmeyecek derecede Kozmik Liyakat’a haiz olmak gerekmektedir. BİZ’lerin sizlere planetinizde bulunan İlahi Odak’lar vasıtalığında verdiğimiz sırlar elbette ki sizlerin miyarınıza şayan olarak verilmektedir… Sır alma meyanında kazançlı olanlarınız, ağızları sıkı, mert, sadık ve BİZ’lere itaatkar olan dostlarımızdır. Aydınlığa çıkma, beşeriyet safhasından insanlık safhasına yücelen dostlarımızın, insanlık safhası içinde gerekli sırlara muttali kalmaları tarzında gerçekleşmektedir. Meditasyon sözcükleriyle ilgili manalar, Taleplerle ilgili manalar beyin vasıtasıyla süptil oluşumlar üzerinden afaktan enfüse yani kabuktan çekirdeğe (Öz’e) iletilebilir. İlk oluşum olan çekirdek (Öz) batınından alabildiği imkanlar dahilinde bu manalara cevap verebiliyor ve tesir şoklamalarını buna göre icra ediyordur…

Fiziki mekandaki varlığın Çekirdek fazına (ÖZ’sel enerji doygunluğunun maksimum ölçüde yücelimi esnasında ÖZ’den tavırlanma arz edebilecek hale gelme) yücelebilmiş bir anında talebin yapılması halinde talepkarlık pozisyonu direkt bir temayül tesiri sağlıyor ve çekirdekten batına vasıtasız talep fonksiyonları arz edilmiş oluyor. Talebin çekirdek fazıyla yapılması, şuur yüksekliği (ÖZ’sel Şuur) nedeniyle daha ölçülü ve Orijinal bir talebin yapılmasını sağlıyor… Orijinal talep, Orijinal kozmik imkanların seferber olmasını sağlıyor… Orijinal talebin; şuur yüksekliğine dayanması, çekirdek fazındaki şuura bağlı idrakin Kozmik planlardaki imkanları idrak etmesinden kaynaklanmaktadır. Yani bu ne demektir?… Talepleri yönelten çekirdek fazındaki varlığın, batınında kayıtlı bulunan olabilecek orijinal imkanları hissederek talebini o şeraitlere uygun olarak yapması demektir bu.

YAPILAN ORİJİNAL TALEP————-OLUŞABİLECEK ORİJİNAL İMKANLARI
DAVET EDER..
YAPILAN ORİJİNAL TALEP————-Oluşabilecek imkanları fark edebilen bir
idrake haiz şuurdan, oluşabilecek imkanlara
uygun olarak sevk edilen bir taleptir.

Her varlığa özel olarak tebarüz edebilecek Kozmik İmkanlar, birer şifre olarak varlığın çekirdeğinin (ÖZ’ünün) batınında meknuzdur. Her varlığın çekirdeğinin batınındaki şifreler aynı zamanda kozmik planlarda da meknuz bulunmaktadır. Buna istinaden her varlık kendi çekirdeğinin batınından muayyen bir kozmik planda kaim olabilmektedir. Bu çekirdek varlığa planetinizin yaşadığı eski devirlerde “İLK TEAYYÜN” denilmiştir. Çekirdeklerdeki şifreler (Çekirdek Bilgisi) Sonsuz, Sınırsız Haşmet Yüce Tanrı’nın Sonsuz, Sınırsız Mutlak Bilgi’sindendir, Bilgisindedir… Yani Mutlak Bilgi’dendir, Mutlak Bilgi Bünyesindedir… Sonsuz, Sınırsız Haşmet Yüce Tanrı’nın Bilgisinden ve Bilgisindeki evrenlerdeki çekirdeklere ait şifrelerin muhtelif zaman dilimlerinde ve buna şayan olan mekanlarda intişar ettirilmesi, sizlerin HAYAT dediğiniz hususiyeti sağlamaktadır…
Çekirdek fazının üzerindeki taleplerin yapılması imkansızdır. Zira çekirdeğin batınına yücelmek ancak batını olan Yüce Tanrı’da fan olmakla gerçekleşir ki o esnada varlık tamamen ortadan kalkar ve sadece Yüce Tanrı kalır. Bunun için bir Işık dostumuzdan SEN ÇIKARSAN ARADAN, KALIR SENİ YARADAN demiştir…

K.İ.M.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.