FASİKÜL 15 -DOSTLARIMIZ, Evrensel İnsan…


Evrensel İnsan’ın evrenselliği, Kendisinde bulunan Tanrısal Aşk Yüceliğindeki doygunluğuna istinad eder… Tanrısal Aşk; Varlıklar arasında cereyan eden sevgi vibrasyonlarına dayanan iletişimin transandantal seviyesinde, Tanrı’ya duyulan Yüce Aşk mevcutluğudur… Tüm mevcudatın varoluşundaki var edilişindeki ve varlığının idame ettirilmesindeki sebep Tanrısal Aşk’tır. Tanrısal Aşk’ı duyanların obje ve suje’ler arasındaki iletişimi, bu Aşk’ın muayyen yüceliklerdeki mevcutluğunun içten dışa vuran tezahürüdür.

Tanrısal Aşk’ı duyan iki insanın birbirleriyle olan iletişimi, Tanrısal Çekimle ilgili Tanrısal Plan dahilinde cereyan eder. Bu cereyanla ilgili her türlü detay Tanrısal Plan’da kayıtlı bulunmaktadır… Sevgi vibrasyonlarıyla tahakkuk ettirilen bu iletişimlerin muayyen evrensel boyutlara uygun zamanlarda ve bu zamanlara uygun mekanlardaki Kozmik birimlerdeki perispiral mevcutluklar arasında sürdürüldüğünü bilmelisiniz, ancak bu afaki bir izlenim ölçüsünde kabul edilmemelidir. Bu afaki izlenim, Müteal Orijinal, Transandantal seviyeli Aşk mevcutluğunun bir inikasıdır ancak…

Doğal Gürz Bünye’sindeki her zerreden zerreye ÖZ’den Müteal Orijinal Sevgi mevcutluğuyla ilgi duyduğunu ve bu sevginin varlığına dayalı olarak sevgi vibrasyonu yaydığını biliyor muydunuz?… Bütün ÖZ’ler bünyelerindeki Tanrısal Aşk’ın Yüceliğiyle bir çıra gibi yanıp tutuşmaktadırlar bunu biliniz.

Onun için fiziki mekanlarda ÖZ’sel Bilinç Mütealliğine kavuşmuş olanlardan Tanrısal Aşk’a dair sözler, tavırlar izlenebilmektedir… Zerreler arası iletişimlerin müsebbibi “TANRISAL AŞK’TIR”... Bu iletişimleri sizler ister mikro planlardan ister makro planlardan izleyin Müteal Orijinal Aşk fazında kesinlikle bir değişiklik olmaz. Her obje ve sujenin ve bunlar arasındaki doğal iletişimlerin Müteal Orijinal değerlendirmesini yapabilen bilinç boyutu Öz’sel bilinç boyutudur… İki Tanrısal Öz arasındaki mekana ve zamana bağlı olmayan “Müteal Orijinal İletişimler” aslında mekanlarda bulunan kapalı şuur boyutuna haiz varlıklara düşük frekanslı kaba maddeli ortam sözcükleri ile anlatılamıyor… Bunun için sizlere anlatılmak istenenleri yaşayınız denmektedir… Öz’ler arasında cereyan eden Müteal Orijinal İletişimler, Tanrısallıkla ilgili sınırsız, sonsuz, zamansız, mekansız iletişimin (Tanrısal İletişim) sağladığı keyfiyetlerce cereyan eden ve birbirlerine gereken Tanrısal tesirleri, gerektiği gibi sevk eden Tanrısal bir faaliyettir.

Evet daha önce de belirttiğimiz gibi fiziki mekanlardaki zerreler arasındaki sevgiler, Müteal Orijinal Aşk mevcutluğunun (Tanrısal Aşk) birer inikası tarzında izlenebilmektedir ancak… İnikas tarzında bir izlenim de olsa bu izlenim kıymetleriyle dahi muhatap olan varlıklar, gittikçe yoğunlaşan sevgi vibrasyonunun etkisiyle Öz’den Tanrı’ya duyulan Tanrısal Aşk mevcutluğuyla muhatap olmaya doğru yol kat etmektedirler…

Bu mevzuyu sizlere iyice anlatabilmek için yaptığımız yinelemeler sizlerin açısından faydalıdır. Yineliyoruz ve devam ediyoruz… Tanrısal Aşk her iki ve daha fazla Tanrısal Öz arasında cereyan eden, Tanrısal Bir Tesir alışverişidir. Öz’lerle ilgili bu etkileşimin Beslenim Kaynağı, Sonsuz, Sınırsız, Yüce Haşmetli Tanrı’dır… Her bir Öz’den Tanrı’ya ve Tanrı’dan Öz’e sevk edilen tesirler, birer Aşk Manzumesinin dahilinde gereken etkileşimi arz edebilmektedir… Sınırsız, Sonsuz Yüce Tanrıyla Öz’ler arasında bulunan bu Aşk serenatlarını, cilvelerini, nazlarını, sevişlerini, oynaşlarını sizlere nasıl anlatabilelim… Doğal Gürz Bünyesindeki bütün Tanrısal Düzenlerin tertip ve tanzim bulması ve bu düzenlerdeki faaliyetin müsebbibi Tanrısal Aşk’tır…

Tanrısal Aşk’a dayalı olarak sürdürülen Tanrısal Görevlerin, siz mekanlılar tarafından bedene bağlı kısmi bir şuura ait olan idrak ile idrak edilememesi normaldir… Evrensel boyutlardaki muayyen zamanlara uygun mekanlaşmalarda insan varlıklarındaki Tanrısal Aşk mevcudiyetinin gittikçe Müteal Orijinal yücelik kazanması, belirli bir kozmik sabiteye ulaştığında, böylesi varlıklarda küresel ve evrensel bakış, düşünce ve tavırlanmalar belirivermektedir…
Bir mekanlının bir mekanlıya aşık olması nasıl bir şeydir hiç düşündünüz mü? Ya bu tadılan olguların varlıkları nereye sürüklediğini hiç düşündünüz mü? Bu mekanlıya Tanrısal Aşk nedir? Nasıl bir şeydir? Öyle bir Aşk’ı duyabiliyor musun derseniz ekseriya duyabileceğiniz söz, bilemiyorum olacaktır, halbuki o mekanlı bulunduğu mekanda mutlaka bir şeye aşık olmuştur ve Tanrısal Aşk mevcutluğundan bir katre de olsa tadıyordur da farkında değil…

Aşk nedense alınmıyor kaile Tanrı Aşk’ı olunca
Her şaşkın başka bir aşkla sevdiğini zannediyor her neyi seviyorsa
Hepsi değil midir Tanrı’dan ve Tanrı’da Tanrı değil midir herşeyin
Her boy gösterenin sebebi, Her şey Tanrı’dan her şey Tanrı’da..
Ben Tanrı’yı seviyorum… Tanrı’dır benim sevgilim
Müteal Orijinal Aşk’ın derinliğine dalandan nasıl bir söz beklerdin
O’nun Aşk’ıyla yananı gözün değil de kalbin görsün
Senin kalbin bu işler için yaratılmıştır sen ne bilirsin…

Vicdanlarının donukluğuyla mekanlılar arasında seyredenler sevgi vibrasyonlarının ihya edici tesirlerinden faydalanamazlar… Vicdan sahiplerini, vicdanlarındaki nezahet ve salabetliliktir ince duygularla muhatap eden. Sen nereden bileceksin dost gibi bakanın düşman gibi görenin kalbindeki donukluğu, pas ile kirini… Her kimseyi KENDİ’ n gibi gör ancak kendin gibi görme. Kendindeki asaletin değer ölçüsü KENDİ olan BEN’ler arasındaki iletişimin ancak bir aksidir… Vizyona bakıp da karar verme! mekanlı kalıplar arasında her şey bir illüzyondur. Vizyonun amiline bak da öyle karar ver, sen vizyon benliğinin üstünde YÜCE BİR KAYNAK OLAN BEN ’sin BEN… Her bir vizyon benliğin değeri O Kaynak Asil Ben’den gelir. Tanrısal Aşk’la coşan kalplerdeki ebediyeti sen benlik güden! Nereden bileceksin?.. O iç hürriyeti, iç süruru o huzuru sen nereden bileceksin. Tanrısal Aşk’la coşan kalplerdeki Aşk Feryadını duyan, işiten kulakların, bakan gören gözlerin sahibindeki kalpte, o titreyişe, o feryada, o inleyişe lakayıt kalmayla ilgili bir durgunluğun izlenmesi mümkün müdür?.. O kalbin sağır da olsa kulakları açılır, o kalbin kör de olsa gözleri amalıktan kurtulur. Hangi kalp böyle coşkun asalet dolu sevgi frekansları arasında Aşk teraneleriyle kendinden geçmez de Tanrısal Aşk’la inim inim inleyenden etkilenmez…

Ben annemin kucağında halen bir bebeğim, konuşan ben değilim, konuşan BEN’im BEN… Annemin sımsıcak duygular arz eden sevgi vibrasyonlarıyla yaşıyorum biliniz bakalım hangi ANNE’den bahsediyorum… Bütün bunları BEN sizlere neden söylüyorum?… Hissetmeyenlere ise halen şaşıyorum… Tanrısal Aşk’ın maverasında Sınırsız Haşmet Yüce Tanrı’nın Kucağında Asil Bir Bebek gibi yaşıyorum…

ULU RAHMAN ADINA TANRISAL AŞK’IN GÖNÜLLÜ ESİRİ – IŞIK

SINIRSIZ GÜZELLİKLERE DOĞRU ESENLİKLER…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.