Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleri Oluşturma Teknolojileri

Robotik yaşam ve Dünya gezegeni hakkında verdiğim sırların bir çok okuyucu tarafından alışılagelmiş kavram ötesi kavramlarla ilgi olduğundan dolayı şaşırtıcı geleceğini biliyorum. Ancak Aktif Varoluşun gizde kalan sırlarını dersler halinde takip ederek, kendi varlığında alışılagelmiş kavram ötesi bir kavram oluşturabilen okuyucularım bunların doğal yaşama ait hakikat olduğunu kabul edecektir.

VARLIĞINDA YAŞADIĞIMIZ DÜNYA GEZEGENİ, TANRISAL YAŞAM FAKTÖRÜ İLE VARLIK GÖSTEREN DENEYİMCİ TANRISAL ÖZ İNSAN NUMUNELERİ TARAFINDAN BİR LABORATUVAR OLARAK KULLANILMAKTADIR.

Bu laboratuvarda birer robot kullanan Tanrısal Öz İnsan numuneleri, kendi yaşam boyutlarında kullandıkları formun teknolojik dizaynına benzeyen bir formu tanzim ederek bir Robotik yaşam ünitesi haline getirmişlerdir. Bu Tanrısal Öz İnsan numunelerine ait devasa keyfiyetlere sahip laboratuvara ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT denilmektedir.

ROBOTİK DÜZENLE ALAKALI TEKNOLOJİK İMKANLARI EVRİM KONTROLÖRLERİ OLARAK DA BİLİNEN TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR’LİĞİNE KAZANDIRAN TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT; BU UZMAN TOPLULUĞA ROBOTİK DÜZENLE ALAKALI KALIPLARI GELİŞTİRDİKTEN SONRA TANRISAL KALIPLA BİR’LENMESİ İÇİN GEREKEN TASARRUFLARI GÖSTERME HAKKINI VERMİŞTİR.

Evet çok şaşıracaksınız ama, içinde bulunduğumuz bu Ana Hasat dönemine kadar özenle gizlenen enteresan bir sırra göre:

KENDİ VARLIĞINI İNSAN ZANNEDEN ROBOTİK VARLIĞIN BEN DEDİĞİ BİLİNCİ DAHİ ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİYLE OLUŞTURULUYOR.

BU BİLGİLER DÜNYADA KENDİ VARLIKLARINI İNSAN OLDUĞUNU KABULLENEREK, ROBOTİK DÜZENDEN İNSANSAL DÜZENE, İNSANSAL DÜZENDEN TANRISAL DÜZENE DOĞRU GEREĞİ GİBİ YÜCELEBİLDİĞİNİ HİÇE SAYAN ROBOTİK BEN İFADESİNE UYGUN OLAN VARLIKLARDA ELBETTEKİ SANSASYON YARATACAK VE HATTA HİDDET VE TEPKİYLE KARŞILANACAKTIR. ANCAK NE YAZIK Kİ, DÜNYADA BU ÖZEL DÖNEMDE DAHİ YAPILAN TESPİTLERİ DEĞERLENDİREN ROBOTİK DÜZEN KURUCU UZMAN TOPLULUK, HALEN ROBOTİK DÜZENE AİT YAŞAM YOĞUNLUĞUNUN OLDUKÇA ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR.

ROBOTİK BEN BİLİNCİNİN OLUŞMASINI SAĞLAYAN SİSTEM, ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA “ANDROİF’HEY UM OKTAR UNYANİ TUNARİ” / ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ OLARAK GEÇMEKTEDİR. BU SİSTEMDEKİ NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANINDA DÜNYA BİLİMCİLERİNİN AMİGDALA OLARAK TANIMLADIKLARI YAPI, DUYGUSAL BOYUTUN ETKİLEŞİM MERKEZİNDEKİ VİCDANİ PROSEDÜR KAYITLARINI, ÇEKİRDEKLERİNDEKİ D.N.A’LARDA BULUNDURAN NÖRONLARDAN YAPILANMIŞTIR.

ROBOTİK BENİN YAŞADIĞI DUYGULAR ÇOK ÖNEMLİDİR. DUYGULARIN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA YAŞANMASI; ROBOTİK BENE AİT ROBOTİK KALIPLARDA ŞU SİSTEMLERDE DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLUR:

1-ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN)
2-ROBOTİK BEN DENGE SİSTEMLERİ (BEYİNCİK)
3-ROBOTİK BEN KUMANDA SİSTEMLERİ (OMURLAR)
4-ROBOTİK BEN İLETİŞİM SİSTEMLERİ (OMURİLİK SOĞANI)
5-ROBOTİK BEN VAZOMOTOR FAALİYET SİSTEMLERİ
6-ROBOTİK BEN FİZYOŞİMİK ENERJİ BLOKASYON DEVRE SİSTEMLERİ
7-ROBOTİK BEN FİZYOŞİMİK ENERJİ REGULASYON DEVRE SİSTEMLERİ
8-ROBOTİK BEN FİZİKİ HAREKET SİSTEMLERİ (KOL-AYAK-EL-PARMAK-BOYUN)
9-ROBOTİK BEN ŞİMİK HAREKET SİSTEMLERİ (HORMONAL SALGI SİSTEMLERİ)
10-ROBOTİK BEN ATIK SİSTEMLERİ (BÖBREK-BARSAKLAR)
11-ROBOTİK BEN ENERJİ ÜRETİM-İKMAL SİSTEMLERİ (KARACİĞER)
12-ROBOTİK BEN CEVHERİ REJENERASYON SİSTEMLERİ
13-ROBOTİK BEN CEVHERİ KAZANDIRMA SİSTEMLERİ (MİDE-İNCE BARSAK)

1-ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN): Özgen transferasyonundan önce Çekirdek Dünya ortamında alt yapısal süreçte devreye sokulması gereken mikro uydu sistemleri basit Robotik kalıplarla gerçekleştirilmektedir. Çekirdek Dünyada mikro uydu sistemleriyle varlıkta tutulan maddi yaşam faktörü, Robotik düzene ait olan Robotik kalıplara “Robotik Ben ana kumanda sistemleri oluşturma teknolojisi” nin imkanlarıyla birer ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN) kazandırdıktan sonra daha performanslı bir denge rayına oturtulabilmektedir.

Özgen cevherini kullanarak Özgenlerle birlikte Robotik kalıp düzenleyen Teknolojik Uzmanlar BİR’ liğinin bu kalıplarda Robotik düzen gelişiminin muayyen bir aşamasında tanzim ettiği Robotik Ben Ana Kumanda sistemi iki loptan meydana gelmiştir. İki lobu birbirine kilitleyen kısım her iki lopta nöron denilen biyohücrelerin loplar arası diyaloğ etkinliğini devrede tutabilen hassaya sahiptir. Nöronlar, Robotik kalıbın diğer aygıtlarındaki, biyohücrelerden çok farklı olup varlıklarındaki hücre beyinlerin(Her hücrenin çekirdeği o hücrenin beyini konumundadır ki buna hücre beyin denilir.) hazneleri, diğerlerine göre Robotik Ben Ana Kumanda Sisteminin işlerliliğine iştirak edebilecek etkinlikte programlarla doludur.

AXOY MA-TU/Ö.CENAP BAŞMAN
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.