Ders 28: Karmik Yasa – Karmik Yaşam

KARMİK YASA, BARAJ TASARRUF PLAN VARLIKLARI OLAN BÜTÜN ÖZGENLERİN DENEYİM – EVRİM – GÖREV KOŞULLARIYLA DONATILMIŞ UYDU KARAKTERLERİYLE KARMİK YAŞAM DÖNGÜSÜNE GİRDİRİLMESİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR.

KARMİK YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN YAŞANDIĞI ÇEKİRDEK DÜNYA ORTAMINDA YERSEL YAŞAM KOŞULLARINA TABİ TUTULAN DENEYİM – EVRİM – GÖREV KOŞULLARIYLA DONATILMIŞ UYDU KARAKTERLERİN DENEYİM – EVRİM – GÖREVLERİ İLE ALAKALI MAHİYETLER, EGOSANTRİK PROSEDÜR KAYITLARIYLA BİR ZAMANDAN BİR ZAMANA, BİR MEKANDAN BİR MEKANA, BİR FORMDAN BİR FORMA TAŞINMAKTADIR.

Karmik Yasa mucibince uydu karakterlerini tanzim ederken illüzyonlu yaşam olgularını yaşatmaya müsait olan uzay / zaman niteliklerinden istifade ederek, deneyim kişiliği oluşturabilen Galaktik yaşam üniteleri olan Özgenler, bu işlevsellikleri sadece Samanyolu Galaksisi’nde gerçekleştirebilmektedirler. Samanyolu galaksisi uzay / zamanı sahip bulunduğu titreşimle kodlanmış bilinçlerin devinim yaptıkları formlarda dar spektrumlu kavramlara sahip kişiliklerin tanzim edilmesini sağlar.

Özgen farkındalık düzeyleriyle galaktik ortamlarda yaşayan Santifer – Dorçede ve Khamonlar, Dünya’da bedenlendiklerinde farkındalık düzeylerini İlahi Yasalara uygun olarak transforme ederler. Bu transformasyonun gerekli olan süreçlerde devrede tutulması gerekli olmayan süreçlerde kaldırılması gerekir. Ancak Dünya ortamında izafi farkındalık düzeylerini yoğunlaştıran etkileşim alanları tanzim edebilen egosantrik irade boyutu, bu etkileşim alanlarında obje – suje ve hadiseleri kullanıp sergiledikleriyle bu transformasyonun gerekli olmadığı süreçlerde kaldırılmasına mani olur.

İnsan faktöründeki EGO ifadesiyle bilinen aktivasyon alanının etkileşim merkezinde EGOSANTRİK PROSEDÜR mevcuttur. Bu prosedür, bir İlahi Tasarruf Plan varlığı olan Özgenin kullandığı tüm uydu karakterleriyle alakalı kayıtlarla doludur.

HER UYDU KARAKTERİYLE ALAKALI KAYITLARIN SABİTLİĞİ EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNUN GÜCÜYLE DESTEKLENİR.

İnsan faktörünün bu kayıtları silebilmesi için kendi bağlı bulunduğu Özgenin haklarını kullanabilmesi gerekir. Kendi Özgeninin farkındalık düzeyleriyle hareket edemeyen insan faktörünün de bu hakkı kullanabilmesi mümkün değildir. Dünya’da açık farkındalık düzeyleriyle hareket eden manevi rehberlerin irşada tabi tuttukları insanlarda muayyen bir süreç zarfında kendi bağlı bulundukları Özgenlerin farkındalık düzeyleri periyodik denge yasasının icaplarına uygun olarak periyodik tarzlarda yoğunlaşabilmekte, bu yoğunlaşmalar esnasında da bağlı bulundukları Özgenlerin haklarını kullanarak kayıtları EGOSANTRİK PROSEDÜR KAYITLARINI silebilmektedirler.

EGOSANTRİK İRADE BOYUTU: Gücünü gerektiğinde Pozitif, gerektiğinde Negatif tesir kuşağından alabilen çift kutbiyetli etkin bir boyuttur. Egonun güdümleyici aktiflik planına her iki kutbiyette de güç katabilir. Egonun güdümleyici aktiflik planına negatif kutbiyette güç katma yoğunluğunun muayyen bir aşamasında LÜSİFER ile olan iletişim aktifliği aşikare çıkar ve Lüsifer’den güç alır. Egonun güdümleyici aktiflik planına pozitif kutbiyette güç katma yoğunluğunun muayyen bir aşamasında DABADDAH ile olan iletişim aktifliği aşikare çıkar ve Dabaddah’tan güç alır.

Çekirdek Dünya ortamındaki insan faktörünü kutup altında bulunduran iki komite mevcuttur. Birisi; Lüsifer’e ait komite, diğeri Dabaddah’a ait komitedir. Her iki komite insan faktörünün egosantrik prosedür kayıtlarıyla ilgilenmektedir. Bu prosedür kayıtlarının negatif yoğunluğu %85 olması durumunda Lüsifer bu kayıtlara sahip olan egosantrik prosedür sahibi insan faktörünü kendi asli üyesi olarak ilan edebilmektedir. Bu durumda İnsan faktörü Dabaddah’ın tasarruf alanından (DABAD ALANI) çıkmakta ve şeytanın hizmet ünitesi haline gelmektedir.

Ana Hasat Döneminde Özgenlerin yapıtladıkları formlarda oluşturdukları ANA HASAT KİŞİLİLLERİ, duyumsal – duygusal – düşünsel – zevksel olgular bütünselliği olarak egosantrik prosedür kayıtlarıyla Ana Hasat Kriterlerine uygun olup olmadıkları yapılan teknolojik tayin ve sondajlamalarla bir neticeye bağlanmakta ve Ana Hasat Olgun semeresi olup olmadıkları Kutsal Merkez Hiyerarşisi’nin Aydınlatma koduyla ilan edilmektedir.

AXOY MA-TU(Ö.CENAP BAŞMAN)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.