FASİKÜL 16-EVRENSEL STATÜDE BÜTÜNLEŞMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN DOSTLARIMIZA AÇIK BİLDİRİDİR…

FASİKÜL 16

EVRENSEL STATÜDE BÜTÜNLEŞMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN DOSTLARIMIZA AÇIK BİLDİRİDİR…

Tanrısal misyona dair bir yüce faaliyetin sürdürülmesi esnasında başarısızlıkla ilgili alternatifin üzerinde ehemmiyetle durarak, telaşa kapılınması o yüce faaliyetle alakadar olan, gerekli eforları köstekleyebilmektedir. Bu meyanda telaşlar yersizdir, zira Yüce Mekanizma, egonun karıştırılmadığı niyet sahiplerini çok iyi bilmektedir. Attığınız adımlar, sarf ettiğiniz düşünceler her an fişlenmektedir. Denetim fonksiyonumuzun mütealliğini sizler dahi anlayamazsınız. Her nefes alışınız ve verişiniz sayılmaktadır, tahvil olunmalarınız anbean ölçülmektedir. Bizler ile işbirliği yapan açık şuurlu dostlarımız bütün bunları bilmektedirler, fakat söylemeye yetkileri yoktur, yaptıkları akitlerin icabatına uygun olarak hareket etmezlerse yükümlülük onlara aittir.

Dostlarımız; hulus-u kalp, fersahlarca mesafeden tanınır ondaki frekansın darbeleyici etkisini anlayabilmeniz mümkün değildir. Hulus-u kalpte beliren iyi niyet oluşumuna ait bir titreşim, bütün evrenlere yayılır ve oralardaki sistemik mekanizmalarda zincirleme olarak yeşil ışıklar yaktırır. Niyet ediniz, sabrediniz. İyi niyetinizin ve sabrınızın sonu selamettir. Şuur, mantık, akıl üçgenlerinizin dışına taşmayınız. Ego tesirleriyle bulandırılan hasletler bihakkın gösterecekleri eforları gösteremezler. Hulusiyetiniz, sıddıkiyetiniz, salabet ve insicamlı bir tarzda belirmekteyse, biliniz ki Yüce Mekanizma evrensel bütünleşmeyle ilgili tüm eforlarınızı boşa çıkarmayacaktır.

Evrensel bütünleşmeyle ilgili çalışmalar yapan dostlarımıza her plandan sürekli olarak yardımlarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Samimiyetiniz, bütünleşmeyle ilgili ünsiyet ve tecessüsünüz, sizleri düzenli bir tarzda Yüce Tanrı’ya yaklaştıran çok önemli hasletlerdir. Elbette ki yukarıdan planetinize verilen her semavi hak, Planetinizden yukarıya bir hak verilişe istinad etmektedir. Sizlere verilen evrensel görevler de daha önce yukarıya vermiş olduğunuz kayıtlı haklara istinad etmektedir. Bu evrensel görevlerdeki başarınızda mutlaka görevlerle ilgili faaliyetler esnasında göstereceğiniz yeterli eforlara, samimiyete, hulusiyete, sıddıkiyete, tecessüs ve ünsiyete, kurmuş olduğunuz akıl, mantık, şuur üçgeninin dahilinde bulunan hareketlerinize, sabır ve hoşgörünüze dayalı olarak tahakkuk edecek ve evrensel bütünlüğünüz teessüs etmiş olacaktır.
SINIRSIZ ADALET SINIRSIZ TANRI GÜCÜYLE SAĞLANMAKTADIR.

SEVGİLER… YÜCE MEKANİZMA ADINA IŞIK

 

Saçlarına bakıp beyazlaştığına, tenine bakıp kırıştığına üzülüp de kahırlanmayasın insan… Bilmelisin ki her unsur belirli bir zamanlamanın icabatlarına ayak uydurarak, belirli keyfiyetlerce emareler arz etmektedir… Her frekanslı mevcudiyet, mekanlaşmanın muayyen şeraitleri doğrultusunda, tabi bulunduğu zamana göre muayyen frekansta kendine has neşriyatlarını sürdürebilmektedir… Saçın, sakalın beyazlaşması, tenin kırışması hangi şeraitlere göre cereyan ediyor?… Öz’sel tatbikat şeraitlerine göre cereyan ediyor… Saçının, sakalının tellerine ak düştüyse, tenin donuklaşıp kırış kırış olduysa bilesin ki böyle bir vizyonla ortaya çıkarak tatbikat yapmanın zamanı gelmiştir… Bilesin ki onların böyle bir form alması, böyle bir vizyon arz etmesi senin hayat formasyonunla ilgili olan muayyen bir Öz’sel Programın tahakkuk ettirilmesinden kaynaklanmaktadır. Sen insan bu programın sana sağlayacağı faideleri takdir etmeyebilirsin ancak senin Müteal Orijinal kişiliğin bu takdiri yapabilecek bir güçtedir… Saçların ağardıysa, tenin kırıştıysa onların ağarmasında, kırışmasında senin yaşamın doğrultusunda hizmet veren çok değerli etkinlikler mevcuttur…
Bir ağaç tohumu kendi bünyesinde bulunan şifretik programa uygun bir toprak bulunca Orijinal mümbitliğini bihakkın gösterebilmek, intişar edebilmek için kendindeki meknuz olan tüm hasletlere müracaat ediyor ve bu şekilde açılıyor, saçılıyor, yeşeriyor, dal budak salıyor nevşunema buluyor, ren renk çiçekler açıyor, değişik renk, koku ve lezzette meyveler veriyor. Ey İnsan, bütün bunlara konsantrif bir eforla bakarak iyice ölç biç ve tart kendini… Kendini, KENDİ’nden gelen Öz’sel tavırlara istinad eden tesirlerle bihakkın muhatap edebiliyor musun?… İçine dürül de bak Kendi’ne, sana neler diyecek… neler gösterecek… Sen hiç Kendi’ne ayine olan Kendi Kendiliğinin BEN’liğini Öz’den etrafa saçan birinin halini izledin mi?… İzle de bak gör orada Asil Olan Kendi BEN’liğini göreceksin…
Tohumdaki şifre, tohuma dürülmüş muhtelif zamanlamalara dayalı olarak tebarüz ettirilecek olan formasyonlar, vizyonlar… Bu şifretik programın intişarat bulması muayyen bir zaman diliminde, muayyen bir mekanda, muayyen frekans kıymetlerinde tahakkuk eder ki buna, tohumdaki şifretik programın intişar ettirilmesine dayanan mekanlaşmalar diyebilirsiniz…
Her şifretik program Öz hasletlere istinad eden eforlarla uygun zaman dilimlerinde ve mekanlarda devreye sokulmaktadır… Özsel şifretik programlar, Programlayıcılığı Sonsuz, Sınırsız olan Yüce Tanrı’nın zamanlardan ve mekanlardan münezzeh olan hesaplarına dayanmaktadır… Her bir Öz’sel şifretik programa, KOZMİK PLAN da diyebilirsiniz… Mekanlılar ifadesiyle bilinen Mekansal tatbikat formları, muayyen Kozmik Planlarla ilgili icabatları bir bir itmam etmek için Tanrısal Öz’ler tarafından tanzim edilmiş vasıtalardır… Yani bu ne demek? Muayyen zaman dilimlerinde enerjiyle ilgili mekanlaşmaları tahakkuk ettirerek tetkikat ve tatbikatını yapanlar Tanrısal Öz’lerdir, işte bu demek değil mi?…
Öyle bir devasa hesaplara dayalı olarak mekanlaştırılmış bir planet üzerinde bulunmaktasınız ki bunun TANRISAL AMAÇ’la ilgili kıymetini takdir edebilmeniz için, Öz’den görebilmeniz gerekir… Üzerinde yaşadığınız planette bulunan her objeye, her sujeye ve cereyan eden her hadiseye Öz’den bakabilirseniz bütün bunların hakiki çehrelerini görerek Müteal bir değerlendirmeyi yapabileceksiniz… İşte o zaman sizler hiçbir mekana ve zamana tabi olmayan hür bir iradeye sahip, evrensel kişiliğinizle Kendi arzusu hilafıyla mekanlara el uzatmış YÜCE BİR BEN’lik olduğunuzun bilinciyle yaşamaya başlarsınız… O An-ı Daimi olan, sınırsız yaşamanın müteal orijinal yüceliğinde Siz Biz’lerle BİZ olursunuz tüm BEN’liğinizle…
Benliğin ve senliğin çok tartışıldığı kesret aleminde, değişik fikirler, değişik kaile alışlar, değişik renkler, değişik zevkler, değişik inanışlar süre gitmektedir… Birine sorsan, bu renk normal diyor, ötekine sorsan, şu renk normal diyor… Birisi kendi fikir muhtevasına uygun olan bir fikri savunuyor, öteki o fikre karşı çıkıyor… Her bir varlık Kendi veritesine kavuşabilmek için muhtelif realitelerle boğuşup duruyor… Normali ne normali? Normal olanı kim söyleyebilir?… Normalitenin hudutları tayin edilebilir mi?.. Her normal sayılan ne varsa, belirli kişilerin değer yargılarına istinad eden değerlendirmeler çerçevesinde normallik arz eder… Birisi çıkıyor bir unsura bakarak bu normal diyor, öteki çıkıyor onun normal dediğine anormal diyor. Birisine soruyorsun şu unsur olsun mu? Olsun diyor, öteki ise olmasın diyor. Kuzu ne anlar ateşte pişmiş, nar gibi kızarmış sersemiz buzağı butundan. Ancak kurta sorsan hani nerede göster, göster der. Ya kurt ne anlar sersemiz mis gibi kokan bayır otlarından. Kuzuya sorsan hani nerede? Göster, göster der. Birinin beğendiğinden bir diğeri bir şey anlamıyor, kuzuya sorsan et olsun mu? Umurunda değil, kurta sorsan ot olsun mu? Onun da umurunda değil. Hangisini sileceksin kainat defterinden? Onu sil bunu sil geriye koca bir hiç kalacak koskoca kainat defterinden. Kainat onsekiz bin alemden meydana gelmiş Kainat. Bir bilseniz bir kainatta sonsuz alternatifler çerçevesinde müşekkeliyet bulan, sistem oluşturan, intişarlar oluşturan daha neler neler var. Bütün bunları sizlere bihakkın anlatmak mümkün müdür?… Mümkün müdür her müşekkeliyeti sistemik tanzimiyetin, farklı farklı cereyan eden her hadisenin meknuz bulunan Müteal Orijinal hakikatini anlatmak ?… Kimler takdir edecek iç güzelliklerin, iç hürriyetin, içte yaşanan Aşk cereyanlarının yüceliklerini? Bu takdir, iç değenliğin, transe olmanın müteal orijinal kıymetiyle hareket eden varlığın ego ile hiçbir bulaşıklığı bulunmayan, nezih vicdan terazisiyle tahakkuk ettirebilir ancak. Evet, evet varlığın kendi derunluğuna matuf olan dürülmeyi gerçekleştirebilmesi, yani bihakkın transe olabilmesi, ancak kompitür zamanlamasıyla ilgili şeraitleri bir bir itmam etmesiyle sağlanabilmektedir. Dini doyumun gerçekleştirilmesinden sonra, evrensellik icabatlarına şayan icabetler arz eden varlıklardaki evrensel ve küresellik, mekanlarda bulunan muhtelif değerler üzerinde Yüce Mekanizma tarafından takdirle karşılanan değerlendirmelere faydalı olmaktadır. Evrensel ve küresel değerlendirme yapabilen varlıklar, herhangi bir obje veya suje veya hadise cereyanı karşısında Yüce Mekanizma tarafından en makbul görülen Müteal Orijinal bir takdiri arz edebilmektedirler. Vicdan terazisinin bihakkın ölçüp, biçip, tartarak notunu sıhhatli bir şekilde tastamam verebilmesi için, varlığın transe olma fazının Müteal Orijinal bir seviyede bulunması gerekmektedir.. Böylesi varlıklarda Akıl-şuur-mantık üçgeni dahilinde hareket etmenin matlup bir doygunluğu izlenmektedir. Bu şu demektir ki; varlık, akıl-şuur-mantık üçgeni dahilinde vicdan terazisini gerektiği gibi devreye sokmuş ve asil olan bir normalitenin tespitine yarayan değerlendirmeyi gerçekleştirebilmiştir. İşte bu tespitin yapılmasından sonra o obje veya sujeye veya hadise cereyanına birisi çıkıp bu normal değildir veya bu anormaldir demek isterse diyebilir ancak onun bu mevzu hakkında yapmış olduğu değerlendirme, kendini bağlar kendini enterese eder o da kendi dünyasında haklıdır, zira kendi cirmiyetine dayalı olan meknuz hasletlerini ancak o kadar devreye sokabilmektedir. Onun gücü bu kadar, onun da kafasında mevcut olan gerçek anlayışı böyledir. Hakikat (verite) değişir mi o göremiyor diye? Hakikat ortadadır, dilber peçenin ardından yüzünü gösteriyor, gören bir hoş bakmıştır ki görebilmiştir, görmeyen ise bir boş bakmaktadır ki görememektedir. Bir melek, bir Resul, bir Veli bir Tansıral İnsan numunesi birçok kafalar tarafından harikavari, fevkalbeşer, birçok kafalar tarafından anormal olarak değerlendirilebilir. Ancak onların veritesini Müteal Orijinal kişiliklerinin hasletleriyle bihakkın tayin edememesi hiçbirinin Müteal Orijinal Normalitesinde bir değişiklik yapamaz, bir zevaliyet düşüremez.. Çünkü onlardaki Müteal Orijinal normaliteyi Sınırsız Yüce Haşmet Tanrı, tespit ve tanzim etmiştir, değiştirebilecek Kudret O’ndadır. O isterse siler, süpürür yeniden ayarlar, programize eder, derç eder, tanzim eder… Kıymet bulan Yüce Tanrı’nın takdirleri, tanzimleri, programlarıyla kıymet bulmuştur… Bu kıymetin yitirilmesi bitirilmesi, harcanması, kazanılması İlahi bir programın icabatlarına göre tahakkuk ettirilmektedir. Siz daima hoş bakın, boş bakınmaktan kaçının, sizlere uzatılan yardım ellerini samimiyetle sıkın, rabıta kurun. Dost eller sizi size kazandırır, siz Siz olursunuz, siz Siz olmakla BİZ olursunuz. Biz BİZ olanlardan yaşarız, Biz BİZ olanlardan coşarız… Bizleri aranızda görmeyenlere şaşarız. Sizlere açılan kucaklara doğru koşun, o kucaklar BİZ’lerin kucaklarıdır…Sizleri Allah için sevenlerle olun, onlar BİZ’den sevenlerdir.

Allah için Allah’a koşun, Allah için Allah’ı sevin, Allah için içten coşun, gönüllerinizdeki pınarları coşturun. Cesaretiniz, ferasetiniz mutat değer ölçüleriyle ölçülemeyen hasletleriniz Tanrı’dandır… O’nun üzerlerinize cari kıldığı ve sizlerin de deruhte ettiğiniz vazifelerinizi bir bir ifa ettiğinizde, sizlerin başarılarınız insanlığın kazancı olacaktır… Allah’a emanet olunuz.

TANRISAL MİSYONUN HER ZERREYE SİNDİRİLMESİ, SİZİ SİZE KAZANDIRACAKTIR. SINIRSIZ GÜZELLİKLERİN SEYRİNDE ESEN KALINIZ.

YÜCE MEKANİZMA ADINA IŞIK

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.