Aktif Varoluş 2

Göksel olanın tercihi, insanın doğasal karakterine uyumlu bulunan Özünün varlığındaki meknuz  keyfiyet ve hasletleri doğrultusunda, sahip bulunduğu değerleri deneyimleyerek tebarüz ettirmektedir. İşte bu nedenledir ki her bilinç kendi doğasallığının genel karakterine uygun Olan Öz Koordinat Düzenindeki değerleri deneyimleyebilmek için laboratuvar karakterli bir Dünya’da doğmak istemektedir.

Bu doğuşun ardından gerçekleştirilmesi gerekli olan deneyimlerin sağlıklı bir biçimde İlahi Sistem, Nizam ve Düzen’ lerin varlıklarına uyumlu olan tarzlarda yapılabilmesi için İlahi Sistem, Nizam ve Düzen’ leri ayakta tutan İlahi Hiyerarşik Kuruluşlar, hazırladıkları icraat programları ve yasalarla hedefledikleri laboratuvar karakterli Dünyada çok isabetli eforlar göstermektedirler.

İşte bu laboratuvar karakterli Dünya, üzerinde bulunduğumuz Dünya’ dır.

Çok yönlü reaksiyon bazında değişik mahiyet ve kıstaslarda deneyimleme koşullarına sahip olan bu Dünya üzerinde Galaktik Konfederasyon Başkanlığının nezareti altında İlahi eforlar gösteren Teknolojik Uzmanlar Birliği Sirius Teknolojik Etkinlik Sistemlerinin icaplarına uygun tarzlarda gösterdikleri bu eforlarla muhtelif mahiyetlerde deneyim koşullarıyla uyumlu hareketler gösterebilen evrim türleri oluşturmayı başarmışlar ve yüz yıllarca “Yıldız Tohumları” ifadesiyle de bilinen Yüce Bilinçlerin varlıklarıyla bu Dünyayı Ana Hasata hazır bir duruma getirmişlerdir.

Ana Hasatçı Fonksiyon vurgulamakla yükümlü olan Yüce Bilinçler Andromeda galaksisindeki dokuzlu gezegen zinciri denilen enerjetik planetler grubundan Samanyolu galaksisindeki dünyamıza enkarne olmadan önce Sirius Görev/Dağılım/Yükümlülük prosedürüne uygun olan mahiyetlerde görevlerini seçmekte ve bu görev mahiyetine uygun olan akidi Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Hiyerarşisine verdikten hemen sonra Teknolojik Kodlayıcı Sisteme uygun olarak muayyen mahiyetli zamanlama kodlarıyla kodlanıp Dünyaya enkarne edilmektedirler.

Dünyamızın hayat koşullarıyla uyumlu olan bir formu edindikten sonra görev bilincine ulaşana kadar aynı bir dünya beşeri gibi  yaşayan yüce bilinçler, bilinç kodlama planlarını oluşturan muayyen mahiyetli zamanlama kodlarından kurtulmak için yaşamlarının belli  aşamalarında belirli kişilere sempatize olmakta ve bu kişilerle gerekli olan iletişimleri kurarlarken yine belirli olan obje ve hadiselerle karşılaştırılmakta ve muhatap edilmektedirler.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.