ALLAH SİSTEMİ’NDE CEMAL PRENSİPLİ OLGULARIN…

ALLAH SİSTEMİ’NDE CEMAL PRENSİPLİ OLGULARIN BAŞINDA GELEN VİCDANIN MAKULİYET ÇERÇEVESİNDE YAŞATILMASINI SAĞLAYAN ETKİNLİKLER

VİCDAN: İnsanın duygusal olgular planından yaşadığı merhamet ve acıma hisleriyle dolu olan bir olgudur.

Makuliyet çerçevesinde yaşandığı müddetçe ilahi hiyerarşi tarafından makbul görülmektedir. Makul vicdan formülasyonuna göre, vicdani olguya ait olan şuurlu bir idrak düzeyinin mental boyutun dış yüzeyinde oluşması ve duygusal boyutun etkileşim merkezinde bulunan vicdan prosedürüne bu haliyle kayıtlanması halinde, ilahi hiyerarşi bu vicdan sahibi insanı makbul olarak fişlemektedir.

Bu olgunun, makul vicdan formulasyonuna uygun olarak yaşanmasını mümkün kılan akıl Öz İrade Boyutuna tabi olan haliyle hareket ederken, bunun göstergesi olarak insan bu esnada vicdanen rahatlama hissi duyabilmektedir.

DUYGUSAL BOYUT: İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN BİYOKOMPÜTÜR SIĞASINDA BİLİNÇ TARAFINDAN DEŞİFRE EDİLEREK AÇIĞA ÇIKARILAN DUYGUSAL DUYARLILIKLARA DAYALI OLGULARIN YAŞANARAK DEVİNDİRİLMESİYLE OLUŞAN BOYUTA DUYGUSAL BOYUT DENİR.

BU BOYUTUN MERKEZİ ETKİNLİK PROSEDÜRÜ VİCDAN‘DIR.

Vicdan; insan faktörünce çok önemsenen ve bazen Öz, bazen Egosantrik İrade boyutunun etkisiyle benimsenip saptanan duygusal olgu mahiyetlerinin bütünselliğinden husule gelen prosedürdür.

Duygusal boyut bir küre olarak ele alınınca, merkezinde VİCDAN PROSEDÜRÜ, merkezden kürenin iç cidarına kadar olan saha DUYGU VASATI kürenin dış yüzey platformu da DUYGU DÜZEYİ olarak bilinir.

Vicdan prosedürü dahilinde bloke edilen bilgi potansiyeli, İnsan faktöründe suje – obje ve hadiselerle alakalı merhamet – şevkat – sevgi olgularını değerlendirmeye temayüllüdür.

İnsan faktöründe bulunan mental ve duygusal boyutlar etkinlik merkezlerinden birbirlerine kilitlidirler. Merkezi etkinlikler, ortak mahiyetlerde şuur ve duygu vasatlarında birbirlerini etkileyerek bazen şuurun, bazen de duygunun iptal edilmesine sebep olmaktadır. Bu durumlarda insan faktörünün sapma olarak bilinen EVRİMSEL MUTASYONA uğramaması için Mantık ve Vicdan prosedürlerinin daima Öz İrade boyutunun varlığı altında bulundurulması gerekir. İnsan faktörü, Madde Kainatı Çekirdek Düzeni’nde yaşadığı olguların uzmanı değildir. Bu nedenle yaşadığı olguların neden ve nasıl olduğunu kendi varlığını evrimsel mutasyona götürüp götürmeyeceğini bilerek yaşayamaz. Bu mahzuriyet planı karşısında insan faktörünün şaşırıp sapmaması için Bilinç ve cevheri olgular teknolojisinde uzman, selahiyettar bilinçlerin bedenlenmiş potansiyellerine ait irşat platformlarına tabi olmalıdır.

EVRENLERİ İÇİNE ALAN İLAHİ LABORATUAR SİSTEMİN ÇEKİRDEĞİNDE BİLİNÇ – ENERJİ – BEDEN – MENTALİTE BOYUTLARININ İÇ DEĞENLİKLERİYLE HUSULE GELEN İNSAN FAKTÖRÜ, BU LABORATUVAR ETKİNLİĞİNİ ELİNDE TUTAN ÇEKİRDEK DÜNYA RABBİ OLAN ALLAH’A TABİ OLMALIDIR. BU NEDENLE ALLAH’IN İRADESİYLE DEVREDE TUTULAN İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ ÖZ İRADE BOYUTU, MÜTEMADİYEN KENDİ VARLIĞINA TABİ OLMALARI İÇİN İNSAN FAKTÖRÜNE AÇIK TUTULMAKTADIR. NE VAR Kİ, İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ MENTALİTE BOYUTU BAZEN ÖZ İRADE BOYUTUNU BIRAKARAK KENDİ EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNUN EMRİNE GİREBİLMEKTE VE BÖYLECE DUYGU DÜZEYİNİ DE ALT ÜST EDİP ŞAŞIRIP SAPARAK EVRİMSEL MUTASYONA VE ONUN AKABİNDEN DE EVRİMSEL DEJENERASYONA UĞRAYABİLMEKTEDİR.

İNSAN BEYNİ TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA “ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ” OLARAK GEÇMEKTEDİR. BU SİSTEMDEKİ (BEYİN) NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANINDA, DÜNYA BİLİMCİLERİNİN AMİGDALA OLARAK TANIMLADIKLARI YAPI, DUYGUSAL BOYUTUN ETKİLEŞİM MERKEZİNDEKİ VİCDANİ PROSEDÜR KAYITLARINI, ÇEKİRDEKLERİNDEKİ D.N.A.’LARDA BULUNDURAN NÖRONLARDAN YAPILANMIŞTIR. ROBOTİK BENİN YAŞADIĞI DUYGULAR ÇOK ÖNEMLİDİR. DUYGULARIN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA YAŞANMASI, ROBOTİK BENE AİT ROBOTİK KALIPLARDA ŞU SİSTEMLERDE DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLUR:

Robotik Ben denge sistemleri (beyincik)
Robotik Ben kumanda sistemleri (omurlar)
Robotik Ben iletişim sistemleri (omurilik soğanı)
Robotik Ben vazomotor faaliyet sistemleri
Robotik Ben fizyoşimik enerji blokasyon devre sistemleri
Robotik Ben fizyoşimik enerji regulasyon devre sistemleri
Robotik Ben fiziki hareket sistemleri (kol – ayak – el – parmak – boyun)
Robotik Ben şimik hareket sistemleri (hormonal salgı sistemleri)
Robotik Ben atık sistemleri (böbrek – barsaklar)
Robotik Ben enerji üretim-ikmal sistemleri (karaciğer)
Robotik ben cevheri rejenerasyon sistemleri
Robotik Ben cevheri kazandırma sistemleri (mide – ince barsak)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.