D.N.A; Bilincin ve Cevherin Evrim Çekirdeği

Allah dedi “Ben İnsanın sırrıyım, İnsan Benim sırrımdır.” Bu sır neden D.N.A ile ilgili olmasın? Minyatür bir bilgisayar, milyonlarca kitaba sığan Öz bilgi ve gücü barındıran muazzam bir oluş. Bu Kitap: Eczacılık bilgileri ile muhatap olurken, beyinsel varlığımdaki bu mahiyetteki kodların açılımına dayalı olan Özsel etkileşimimin bana tanıdığı imkânlarla hazırlamış olduğum bir yapıttır.

D.N.A. insan kişiliğinin oluşmasında o kadar grifit ve teferruata haiz olan bir aktifliğe sahiptir ki; onun içsel olan sırlarını dışa değer veren mantaliteyle çözmek ve kavramak imkansızdır.

İnsan faktörü üzerinde çok etkili olan D.N.A. insani organizmaya ait fiziki algılarla yaşanılan olguların kaynağı olduğu gibi fizik ötesi algılarla yaşanılan olguların da kaynağıdır.

İnsanın bulunduğu hasletler, keyfiyet ve değerleri 2000 yılının başından 2013 senesine kadar Ana Hasat Dönemi denilen Global evrensel kıstaslarda uygun olan bir dönemin içinde hasat edilecektir. Bu, diğer bir ifade tarzıyla her insanın sahip olduğu beyne ait genetik tablo, bu dönemde İlahi Hiyerarşik kuruluşlar tarafından Global Evrensel kıstaslara uygun bir kıstasa yükseltilmesi için tamponlanacak,  ancak buna rağmen kendi özgür iradesiyle kendi genetik tablosunun değişimini Global evrensel kıstaslara uygun bir kıstasa yükseltilmesini istemeyen insanı olduğu gibi bırakacaktır. Global evrensel kıstaslara uygun insan modellerinde bulunan Genetik tablo: kin, ihtiras, kıskançlık, kibirlilik, barbarlık, zulüm, haset gibi olumsuz ister ve arzuları yaşatmayan genlerden müteşekkil olan bir tablodur. Arzum, her insanın kendi özgür iradesiyle beynindeki D.N.A.’larla oluşan genetik tabloyu Global Evrensel bir kıstasa yükseltmesidir.

Ö.Cenap Başman

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.