CEVHERİ OTOMASYON

CEVHERİ OTOMASYON OLMAZSA, ÇEKİRDEK DÜNYA’NIN NOVA KARAKTERİNE UYUMLU OLARAK OLUŞAN İLLÜZYONİK YAŞAM OLGULAR PLATFORMUNDA YAŞAYARAK GEREKLİ OLAN ROLLER ÇIKARILAMAZ.

ROLLERİN ÇIKARILMASI, DENETİME TABİ TUTULAN BİLİNÇLERİN DENETİM AKTİFLİĞİNİ SAĞLAR.

YÜCELMEK İÇİN MUTLAKA ÖĞRETİM VE GÖZETİME TABİ TUTULAN DENEYİM UYDU BİLİNÇ POTANSİYELLERİNİN DENETİME DE TABİ TUTULMASI GEREKİR.

DENETİM İÇİN ROLLERİN ÇIKARILMASI, ROLLERİN ÇIKARILMASI İÇİN DE BİRİMLER ARASINDA SÜRDÜRÜLMESİ GEREKEN MUHATAPLIKLARIN SÜRDÜRÜLMESİ ZARURİDİR.

MUHATAPLIKLAR ESNASINDA ÇIKARILAN ROLLER, ROBOTİK KALIPLARDA VASITA OLARAK OLUŞTURULAN KİŞİLİKLERİN DUYUMSAL, DUYGUSAL, DÜŞÜNSEL, SEKSÜEL OLGU PLANLARINA AİT İLLÜZYONİK YAŞAM OLGULARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR. BÜTÜN ROLLER, MAHİYETLERİ NE OLURSA OLSUN CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ FARKINDALIK DÜZEYİ ÖTESİNDEKİ FARKINDALIKLA FARKINA VARILMASI HALİNDE İNKİTAYA UĞRARLAR.

Cevheri otomasyon bilinci, cevherin muayyen mahiyet ve kıstaslarda programizasyonuna dayalı olarak oluşturulan bir olgudur. Farkındalık düzeyi, programizasyon mahiyetlerine göre etkinlik gösterebilmektedir. Otomasyonun işlerlilik göstermesi de bu farkındalık düzeyine bağlıdır. Deneyimci Özlere bağlı olan uydu bilinç potansiyelleriyle devrede tutulan robotik kalıpların deneyim vasıta olarak kullanılabilmesi için bu kalıplarda mutlaka cevheri otomasyon bilincinin tanzim edilmesi gerekir.

BİLİNCİN MÜESSİRİYET PLANI İÇİNE ALINAN CEVHER ÜZERİNDE ÖZ’SEL HAKİMİYETİNE DAYALI OLARAK GÖSTERDİĞİ PROGRAMLAYICI AKTİF FONKSİYON (ÖZ’SEL KADİRİYET), CEVHERİN EVRİMLEŞMESİNİ SAĞLAYAN YÜCE BİR FAALİYETTİR.

Cevherin evrimleşmesini sağlayan bu faaliyet, onu bir robotik kalıp haline getiren deneyimci özün vasıta kullanım amacına uygun olan kendi evrimleşme – evrimleştirme programının icaplarına uygun olarak cereyan eder. Tanrısallığın kutsal vecibelerinden birisi de kendi varlığını deneyimli varlar kategorisine dahil ederek geliştiren Deneyimci Özün kendi cevherini, bilgisini ve gücünü deneyim ortamı olan Dünya’da deneyime sokarak geliştirmesidir. Bu amaca uygun olarak Galaktik yaşam ortamlarında tesis edilen İlahi Tasarruf Planları, kendi varlıklarında yer alan enerjetik yaşam kolonilerinde Tanrısal evlatları barındırarak sıralı bir transferasyon işlemini uygulamakta ve onların gelişim proseslerini tasarruf altında bulundurmaktadır.

BİLİNCİN DOĞASALLIĞININ GENEL KARAKTERİNE UYGUN OLAN HASLET VE KEYFİYETLER BU GELİŞİM PROSESİNDE BİZZAT DENEYİMCİ ÖZ TARAFINDAN DEVREYE SOKULMAKTA VE İÇ DARBELEYİCİ AKTİF SİSTEMİN İCAPLARINA UYGUN OLAN İMKANLAR, GELİŞİMİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN UYDU BİLİNÇ POTANSİYELLERİNE AKITILMAKTADIR.

MUTLAK VÜCUTTAKİ HÜCRE BİLİNÇLERİN DEVİNDİKLERİ ROBOTİK KALIPLARDAKİ BEYİNİN GİTTİKÇE AKTİF DUYARLILIĞINI YİTİRMESİ VE DUMURA UĞRAMASI HÜCRE BİLİNCİN O ROBOTİK KALIPTA BEYİNE DAYALI OLARAK TANZİM ETTİĞİ KİŞİLİKLE MUTLAK VÜCUTTAKİ BEYİNE UYMAMASIYLA GERÇEKLEŞİR.

İNSAN BEDENİNDEKİ HER HÜCRENİN ÇEKİRDEĞİNDEKİ DNA AKTİF DUYARLILIKLAR BÜTÜNSELLİĞİ, O BEDENDEKİ BEYİNE KURULMASI GEREKEN RABITAYI KURABİLMELİ VE İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİ O BEYİNE TABİ OLUŞUN VARLIĞINA ZEVAL DÜŞÜRMEDEN SÜRDÜREBİLMELİDİR. AKSİ TAKTİRDE HÜCRENİN BEYNİ SAYILAN DNA AKTİF DUYARLILIKLARIN BÜTÜNSELLİĞİ GİTTİKÇE DUMURA UĞRAR. AYNI ŞEKİLDE MUTLAK VÜCUDUN BEYİNSEL VARLIĞINA UYMAYAN İNSANIN DA BEYNİNDEKİ DNA AKTİF DUYARLILIKLAR DUMURA UĞRAR. ŞUURLANDIRILMIŞ MADDE TOPLULUĞU OLAN BİYOLOJİK BEYİNİN TÜM DETAYLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOLOJİK DİZAYNI, ÖZGEN İFADESİYLEDE BİLİNEN BİLİNÇ BEYİNDEN HAREKETLE OLMAKTADIR.

MUTLAK VÜCUD’UN BEYİNSEL BÜTÜNLÜĞÜNE KİLİTLİ OLAN KÜÇÜK BEYİN, OMURLAR NİZAMI İLE ORGANLAR SİSTEMİNE AİT OLAN HER HÜCRE CAN, ASLİ ORİJİNAL ÇEKİRDEK DÜZENLERİNDEN (ÖZGEN) HAREKETLE DİREKT BEYİNSEL BÜTÜNLÜĞÜN GÖSTERDİĞİ EFORLARLA KOORDİNE EDİLMEKTEDİR.

AXOY MA-TU / Ö.CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.