FASİKÜL 18 -EVRENSEL STATÜDE BÜTÜNLEŞMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN

FASİKÜL 18 -EVRENSEL STATÜDE BÜTÜNLEŞMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN VE BÜTÜNLEŞMESİ GERÇEKLEŞMİŞ DÜNYA KARDEŞLERİMİZE AÇIK MESAJDIR…

Dünya Kardeşlik Birliği çatısı altında toplanmış bulunan evrensel dostlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma arzuları ile evrensel meyanda kenetleşmesi bizleri çok memnun etmektedir. 1993 dünya senesi EVRENSEL KONSEY’ce matlup olan evrensel birleşim frekansını arz eden grupların yoğunlaşmaya başlangıç senesidir. Bu yoğunlaşmadaki hızın frekansı BİLGİ KİTABI’nın basımı ile EVRENSEL KONSEY’ce matlup olan bir seviyeye yükselecektir.
Bilgi Kitabının misyonluğu ile ilgili benimsetici bilgilendirme yapabilecek ileri bilinç sahibi dostlarımızın kanalları teker teker SİSTEM’e bağlanmaktadır. Bu arada SİSTEM-NİZAM-DÜZEN üçlüsünün evrensel gruplaşma frekansını salabetli bir dengede tutabilecek çok etkili bir programı devreye sokulacaktır. Sevenlerin Diyarından planetinize geri transferasyonla gelen açılımı sağlanmış müşfik odaklardan yayılan sevgi vibrasyonları, planetiniz üzerinde teessüs etmiş ve teessüs edebilecek evrensel bütünlüklerdeki kenetleşmede çok müspet tesir sağlamaktadır. Bilgi Kitabının dağıtılması, yayılması, benimsetilmesi ve şuurlara yerleştirilmesi müsaade ettiğimiz dostlarımız tarafından yapılmaktadır. Bilgi Kitabı misyonluğu yalnız planetiniz üzerinde bulunan kardeşlerimiz için değil evrenlerdeki tekamül kürelerinde yaşayan tüm kardeşlerimiz için yararlı olan devasa bir faaliyettir. Bu meyanda faaliyet gösteren dostlarımız BİZ’lerdendir. Evrenlerde hiçbir kozmik birimin Evrensel Kardeşlik bütünleşmesi için yapacağı faaliyetteki emek karşılıksız kalmaz. Layık olan her kozmik birim mutlaka sarf ettiği emeğe karşılık gelen layığı ile muhatap edilecektir. Evrensel konsey, evrenlerdeki her kozmik birimin evrensel statüdeki faaliyetlerini denetleyen ve layığı ile değerlendirebilen çok önemli bir etkileşim kombinasyonudur. Evrenlerdeki evrensel birleşimle ilgili olan her faaliyet Doğal Gürz’den ele geçecek semerelerin Ulu Rahman’ca matlup görülen bir seviyeye yükselmesini sağlayacaktır. Rahman Boyutunda hazırlanan ve Doğal Gürz bünyesindeki mini atomik bütünlerde uygulama macıyla devreye sokulan her programın semereleri bir bir alınmaktadır. Bu programların uygulamasında titizlikle yürekten efor gösteren dostlarımıza evrenlerdeki tüm kardeşlerimiz müteşekkir bulunmaktadır. Bilgilerinize sunulur.
SİSTEM ADINA IŞIK…

TEKAMÜL FRAKSİYONLARI HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMADIR…

DOSTLARIMIZ…
Evrenlerde bulunan her varlığın tekamül fraksiyonu, belirli bir kozmik sabite ile miyar edilen KOZMİK LİYAKAT’a dayalı olarak belirlenir. Tekamül fraksiyonlarının her varlığa özel değişiklik arz etmesi, tekamül kürelerinin satıhlarındaki değişik fikirlerin değişik davranışların sahipleri olan varlıklara farklı farklı hayat formasyonlarıyla yaşam sağlamaktadır.
Bu yaşamlar, belirli zaman dilimlerinde cereyan eden hadiselerle muhatap olacak varlıklara tekamül fraksiyonlarında yücelmek için Kadir-i Mutlak tarafından verilen birer imkandır.
Hadiselerin değerlendirilmesi tekamül kürelerindeki her varlığa özel olacağından her varlığın aynı hadiseden farklı mahiyette ders alması mümkünleşir. Tekamül ilanihayedir. Aklınıza hayalinize gelmeyen formasyonlarda tekamül süreçleri bulunmaktadır. Tekamül ötesi tekamüllerin muayyen süreçlerindeki formasyonlarını tasavvur dahi edemezsiniz.
Her insan, varlığının beyin katmanlarındaki bilgi kotlarının farklı mahiyetteki muayyen açılması, farklı tekamül şeraitleriyle yoğun tekamül kürelerinde cehitler verirken farklı farklı obje, suje ve hadiselerle muhatap olunmasına bağlıdır…
Bir insan, muayyen bir suje, obje veya hadiseyle muhatap olurken mutlaka muayyen bir bilginin muayyen frekansıyla karşılaşmaktadır… İşte bu esnada bu frekansla uyumlaşma yapabilen beyin katmanlarındaki bilgi frekans uyumlaşması, Mutlak Plan’ca matlup bir seviye arz edince, bu mahiyetteki bilgiyle ilgili kodda açılım sağlanmaktadır..
İnsanlığa alfa kanalından hediye edilen Bilgi Kitabının bilgileri çok yüksek frekanslı bilgi kodlarını açabilecek seviyededir. Onun için sizlere bu kitabı okuyunuz denmektedir, ancak şunu da biliniz ki bu kitabın okunması müsaade işidir. Bu kitabın yüksek frekanslı bilgi müştemilatı Mutlak Plan’ın (Levh-ı Mahfuz) temerküz bulmuş özet numunesidir.

Dostlarımız,

Biliyorsunuz ki ego sizlerin ortamınızda bulunan toplumsal bir baş belasıdır. Ego, sizlerin Öz’den gelen hasletlerinizin bihakkın tebarüz etmesine ket vuran, köstekleyici, mekana sıkı sıkı bağlayıcı bir unsurdur. Ancak yerli yerinde, kararınca vasıta olarak kullanılan egodan, insanlığa hiçbir zarar gelmez. Ego’nun aşırısı Öz hasletlerle ilgili üçgenlerin kurulmasına mani olmaktadır… Ayrıca ego, bu üçgenlerin her nasılsa kurulmasından sonra da sanki hiç kurulmamış gibi dezfonksiyon arz edişine de sebebiyet vermektedir.
Tekamül küreleri üzerinde yaşayan ileri tekamül fraksiyonu arz eden her varlığın hayat formasyonuyla ilgili olan yaşam, hem kendisi için hem de bir diğerleri için tekamül yüceltme babından çok faydalı olmaktadır. Her yaşam, tekamül yüceliminde etkili olan Rahman boyutundaki muayyen bir programa dayalı olarak tahakkuk ettirilen bir reaksiyondur. Unutmayınız her varlığın mukadderi olan muayyen hayat formasyonu, hem o varlığın kendisi için hem de muhatap bulundukları her ne varsa onun için tanzim bulmuş bir programdır.
Tekamül kürelerindeki her varlığın birbirleriyle karşılaştırılması yine bu programların icabatlarına göre tahakkuk etmektedir. Bu karışlaştırılmayla ilgili olan yegane vasıta Sevgi vibrasyonudur. Evrenlerde bulunan her varlık, farklı amaçlarda da olsa mutlaka bir şeyi sever. Sizlerin tabiriyle konuşalım, nebatı sever, hayvanı sever, insanı sever, maddeyi sever. Her ne olursa olsun farklı mahiyet arz eden her ne varsa, varlığına özel bir programın esasları dahilinde onları sevecen bulur ve kendisinin de izah edemediği bir vibrasyonun etkileşimi ile sever…sever…sever… İşte bu SEVGİ VİBRASYONU’ nun azizliğidir. Bu esaslar dahilinde cereyan eden varlıklar arasındaki fotonlaşma süre gitmektedir. Muayyen tekamül aşamalarını geçiren varlıklar, aşamalarının muayyen bir yerinde artık kendi kitaplarını okumaya ve yazmaya başlarlar. Her okuma ve yazma işlemi varlığa göre özelidir. Kitabını okuyan ve yazan her varlığın, kitabını okumasında ve yazmasında birbirinden girift pozisyon arz eden hikmetler vardır…………….. NE GİBİ SIRLAR MESELA DEĞİL Mİ?……………… TELEKİNE SİSTEM DEVREDEDİR DOSTUM ETKİLEŞİM YOĞUNLUĞU MÜSAİTTİR…

C.B.- KAHAFİSAN merhaba.

KAHAFİSAN- Merhaba dostum… merhaba… Varoluşun varlığı, HİÇLİK’ten ayarlanır darlığı, HİÇLİK darlık olamaz, bilinemez Tamlığı… Kitap nasıl okunur, yazılmış ki okunur, Kitap nasıl yazılır? Okunacak ki yazılır, Darlık SİSTEM’den gelir, Geniş olanlar bilir. Genişliğin kadri ancak böyle bilinir. Darlık olmalı elbet, Tekamülün icabı, Çekilmeden hiç zahmet, Görülür mü yararı?…….
Tedriç olan tedriç olduğu nispetteki hasletleriyle, bulunduğu ortamdaki yapacağı cehitlerden sorumlu tutulmaktadır Dostum bilirsin… Mazur olanın mazurluğu gerekli olan muayyen bir tekamülü sağlamak için kasıtlı olarak SİSTEM tarafından tayin edilmiştir. Bu ceste ceste tahakkuk ettirilen karartılmanın aydınlatılması yine aynı yoldan ceste ceste ışık tutulmasıyla muayyen bir programa dayalı olarak sağlanmaktadır. Bu başlangıçtan gelen hamlığın ceste ceste değişik usullerle bertaraf edilerek yerine, olgunluğun yerleştirilmesinden başka bir şey değildir Dostum.

C.B.- Kadim dostumun neler anlatmak istediğini sanki çok daha evvel yaşamışım gibi hatırlıyorum, çok garip şey… Dostum sözlerinizle Doğal Gürz içerisine sevk edilen ham enerjinin bilinç varlığı cihetiyle yüce alemler tarafından kasıtlı olarak belirli bir programın gereği tedricen kapatıldığını mı ima etmek istiyorsunuz?

KAHAFİSAN- Bravo Dostum çok güzel ifade ettin. Evet işte biteviye felah buradadır. Doğal Gürz’e sokulan her ham enerjinin kısıtlandırılmış kudretiyle evrenlerdeki tekamül kürelerinin şeraitlerine uygun olarak cehitler vermesi gerekmektedir ki olgunlaşsın. İşte bu ham bilinç enerjileri muayyen bir tekamül programına uygun olarak gereken yerde ve zamanda düşünmeye ve davranmaya sevk edilmekte ve ceste ceste muntazam bir kalıba sokulmaktadır. Planetinizin sakinleri buna doğru düşünme ve davranma meyanında gösterilen Sistemik eforlarla islah edilme diyebilirler…

C.B.- Neyi islah etme Dostum?… Dini terminolojide sözü geçen nefsi islah mı yoksa?

KAHAFİSAN- Nefs denilen unsurun ruhun maddeye bağlanmasıyla ortaya çıktığını biliyorsun.

C.B.- Evet

KAHAFİSAN- Öyle ise her bedene bağlanmanın getirdiği nefs formasyonlarının değişik olarak ortaya çıkacağını da bilirsin değil mi?

C.B.- Bu esneklik elbette tekamül kürelerinin ve yaşanılan hayat formasyonlarının değişikliğine bağlı olarak tezahür edebilir. Geçende spontan olarak verilen mesajda mekanlaşmanın evrensel boyutlardaki zaman akımlarına uygun olarak değişiklik arz edeceği verildi. Bu mekanlaşmanın farklı oluşu elbette maddi karakter ve hüviyette birçok varyasyonu ortaya çıkarmaktadır, hal böyle olunca bir tekamül küresinde mekanlaşan her enerjinin de farklı farklı formlara (Bedeni vasıta) bağlanmanın şeraitleri doğrultusunda muayyen bir nefs oluşumu belirecektir… bilmem yanılıyor muyum?

KAHAFİSAN- Hayır Dostum yanılmıyorsun, ancak burada aşikare izlenenlerin altında meknuz olanların da açıklanması gerek… Şöyle ki, insanoğlu kadim dönemlerden beri ruhu merak etmiştir… Nefs denilen bu mekan enerjisinin ortaya çıkmasıyla ilgili detaylı bilgiye vukufiyet sağlamak için RUH’un çok iyi bilinmesi gerek Dostum…

C.B.- Pekala Dostum, öyleyse rica etsem Ruh’u açıklar mısınız?

KAHAFİSAN- Ruh, Doğal Gürz bünyesindeki mini atomik bütünlerde bulunan evrensel vasatlarda, aklınıza gelen veya gelmeyen her türlü faaliyeti ortaya çıkaran, muayyen enerji potansiyelidir Dostum.

C.B.- Bu enerji bilinçli midir?

KAHAFİSAN- Varlığına özel muayyen bir Müteal ölçüde evet… Ancak bu bilinç tam olmasına tamdır diyebiliriz, fakat Hamdır Dostum Hamdır… Bu bilincin yine tam olarak ham olmaması gerek, yani hamlığının pişirilip olgunlaştırılması gerek… İşte bunun içindir ki tam olan varlığının tam olan bilincinden bir kısmını mekanlaştırarak evrensel vasatlardaki laboratuar planetlerde tatbikata sokması gerek.

C.B.- Yani bilincini mi biliyor Dostum?

KAHAFİSAN- Bilemek,,, Evet Dostum öyle de diyebilirsin. Tam olan bilinç bütünlüğünün muayyen bir boyutta ki bu ruhsal boyuttur, muhafaza edilerek bu bilinç bütünlüğünden belirli bir kısmının mekanlaştırılmasıyla, bilinçteki islahiyetin sağlanması söz konusudur.
C.B.-Pekala nefs nasıl doğuyor Kahafisan, izah eder misiniz lütfen?

KAHAFİSAN- Mekanlaşan bilinç varlığının, kendini oyunun kurallarına kaptırmasından doğuyor dostum. Ruhsal boyuttaki potansiyel enerji bütünlüğünün bilinç tamlığı, varlığını muhafaza ederken, maddi alemdeki lokal ve kısmi enerji varlığının bilinci, başlı başına müstakil varlık zehabına kapılıyor, işte bu zehaba kapılışın doğal bir emaresi olan nefs ortaya çıkıyor. Dünya planetinde bulunan insan kardeşlerimiz buna benliğe kapılma diyorlar, benliğe kapılma mekanlaşan bilinç enerjisinin tekamülün daha ilk safhalarındaki ilkelliğine dayanır. Bu durum tekamülün ileri safhalarında yavaş yavaş ortadan kalkar, insan olanın insanlığı ortaya çıkar…

C.B.- Pekala bu konularla yeterli bir seviyede ilgilenen dostlarıma nefslerinin islahı için ne yapmaları gerektiğini varlığımın münakil hususiyetiyle açıklar mısınız Dostum?

KAHAFİSAN- Nefs’in yani mekanlaşmış bilinç enerjisinin islahıyla ilgili Göksel İrşad kadim dönemlerden beri devrede tutulmaktadır. İnsanoğlunun haris duygulardan kurtarılması için bilgilendirilmesi gerekir. Kin, nefret, sevgisizlik, barbarlık, yalan, riya, dolan, miskinlik, atalet, ihtiras, mevki hırsı, madde lüksünün peşinde olma, insanoğlunun hep bilgisizliğinden ortaya çıkmaktadır. İnsanoğlu şu döneme kadar neler çektiyse bilgisizliğinden dolayı çekmiştir ve çekmektedir.

C.B.- Bilgilendirilmeli diyorsunuz Dostum, ancak her bilgilendirilen bakalım bu bilgilendirildiğine dayalı olarak düşünce ve davranış arz edebilecek midir?

KAHAFİSAN- İyi ya işte şimdi burada eprövlerin varlığını böylece vurgulamış oldun Dostum değil mi?
Dünya planeti üzerinde kendini çok bilgili kabul edenlerin bilgisi, kendi tekamül kodunun açılmasıyla ilgili bir fonksiyonu ancak bu bilgisinin paralelinde yaşamayla gösterir. Böyle bir bilgiyi tatbikata sokamayan bir varlık, bu bilginin portörlüğünü yapmaktan öteye geçemez, ancak şunu da göz ardı etmemeliyiz ki bu bilgi portörlüğüne dayalı olarak tekamül kodlarında açılma kaydeden varlıkların mevcudiyeti de yabana atılamayacak kadar fazladır dostum… Bilginin portörlüğünü yapan varlık, bilgiyi duyuracaklara kendisi bilgilerin paralelinde yaşamasa da , bu bilgilerin paralelinde yaşayabileceklere iletmiş olur. Bu bilgileri ileten varlık, bu bilgilerin paralelinde yaşasa da yaşamasa da her iki halde de ortaya çıkan muayyen netice bu varlık için mukadder bir pozisyon olur. Her defasında karşılaşılan bilginin tatbikatı o varlık için muteber addedilen bir eprövün zaferi olmayabilir, ancak nefs denilen muayyen mekanlarda belirli zaman dilimlerinde mekanlaşmış kısmi bilinç enerjisinin islahiyetindeki reaksiyonun temini için mutlaka bilgi gereklidir. Bu defalık bu kadar izahat kafidir Dostum. İleride görüşmek üzere hoşçakal.

C.B.- Hoşçakal Kahafisan, muhabbetimiz bol olsun Dostum, Hoşçakal.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.