FASİKÜL 21- EVRENSEL BİRLEŞİM AMACIYLA EFORLAR SARFEDEN KARDEŞLERİMİZE AÇIK MESAJDIR:

FASİKÜL 21- EVRENSEL BİRLEŞİM AMACIYLA EFORLAR SARFEDEN KARDEŞLERİMİZE AÇIK MESAJDIR:

Dünya planetinin insansal evrim basamaklarındaki rolü çok büyüktür. İnsansal evrim dünya planetiyle başlamıştır ve dünya planetiyle de bitecektir. Atomik bütünlük içindeki atomik dengenin sağlanması, çekirdek dünyanın evrimsel denge konumuna bağlıdır. Atomik bütünlükteki tüm evrenler çekirdek dünyadan gelecek olan pozitif muştuların heyecanı içerisindedirler. Bu inikasların değerlendirilmelerini şimdi biz sizlere birtakım yetersiz sözcüklerle anlatmaya kalksak da anlayamazsınız. Bu meyanda BİZ ’ler de aranızda yaşayanları dahi bu değerlendirmelerin yapıldığı yerlere astral olarak getirip dersler vermekteyiz. Mesajlarımızda sık sık planetiniz tabirini kullanıyoruz, oysa sözü edilen planet hepimizin planetidir. Ağabeyleriniz sayılan ve evrim basamaklarının muayyen aşamasında olan BİZ ’ler de bir vakitler o çekirdek dünyada gerekli olan evrimsel safhayı geçirdik ve buralara geldik. Ancak şunu da belirtelim ki aslında BİZ ’ler yine de orada yaşamaktayız da sizler bunun farkında değilsiniz (istisnalar hariç)… BİZ ’lerin yaşamları sizlerin yaşamlarına bağlıdır. Sizlerin tabiriyle konuşalım yani göbeğimiz kesildiği zaman beraber kesilecektir, bu cümleyi iyice anlamaya çalışınız…
Aranızda bizzat sizlerin yaşadığınız bedenle yaşayan evrim yaşları çok büyük kardeşlerinizin varlığını ancak BİZ ’lerden olanlar tanıyabilmektedirler.

Dostlarımız,

Atomik bütünlük içindeki çekirdek dünya, atomik bütünlüğün bel kemiğidir. İnsansal potansiyelin ortaya çıkması ve atomik bütünlük içindeki tüm evrenlere yayılması üzerinde yaşadığınız çekirdek planetten olmuştur… Çekirdek planetteki evrimsel denge tüm evrenlerin selameti için çok önemlidir… Oradaki dengelenen temini için şu evrimsel aşama programına göre evrensel bütünleşmenizin EVRENSEL KONSEY’ce matlup görülen bir düzeyde tutulması gerekir. Şu aşamalarda evrimlesel dengenin salabeti evrensel dengenin somutlaştırılmasıyla yoğunlaştırılmaktadır. Tekrar tekrar belirtiyoruz bu durumu iyice kavramaya çalışınız. ATOMİK BÜTÜNLÜKTE BULUNAN TÜM EVRENLERİN SELAMETİ ÇEKİRDEK PLANET OLAN DÜNYA PLANETİNDE SAĞLANACAK OLAN EVRENSEL DENGEYE BAĞLIDIR… Durumun vahametini iyice ölçün, biçin ve tartın… Planet üzerinde açık şuurla yaşayan dostlarımız durumu bilmektedirler, işte bizleri bihakkın anlayabilecek olanlar da bunlardır. Aranızda yaşayan bu dostlarımız tüm evrenlerin selameti için çalışmaktadırlar. Bizler de sizler gibi insanız ancak çekirdek dünyanın bedenleri gibi kesif maddelerden mürekkep bedenlerimiz yoktur. Süptil bedenlerle yaşam sürdürmekteyiz… Bizler de sizlerin birbirinizi gördüğünüz gibi, tuttuğunuz gibi, işittiğiniz gibi görürüz, tutarız ve işitiriz………………..Bir şeyler sorabilir miyim efendim?

KAHAFİSAN– Sorunuz

C.B.- Spontan mesajı belirten Odağı açıklayabilir misiniz mahsuru yoksa

KAHAFİSAN- EVRENSEL KONSEY’dir.

C.B.- Direkt midir?

KAHAFİSAN-Hayır direkt değil Evrensel Konsey Adı’na Işık tarafından iletiliyor.

C.B.- Özel olarak bir şeyler sorabilir miyim bir dostum hakkında? Dün iki dost kardeşimizle yanıma geldi ve evvelki gece yaşadığı olayı belirtti, bunun üzerinde münasip gördüğünüz bir açıklama yapar mısınız?

KAHAFİSAN- O dost senin kadim kardeşindir dostum. Kadim dostların hatırı çoktur buna istinaden ayarlanmaları boldur..

C.B.- Yani o gece götürüldüğü yerde ayarlandığını ima ediyorsunuz. Bu ayarlanma hakkında münasip bir açıklama yapar mısınız?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.