İnsan Beyni Holografik Kayıtlar Teknolojisi

DÜNYA DENEYİM, EVRİM, GÖREV ORTAMINDA EVRİMLEŞEN BİLİNÇLERİN KULLANDIKLARI VASITALARDA TANZİM ETMELERİ GEREKEN HOLOGRAFİK YAPILARI TANZİM EDERLERKEN İMKANLARINA MÜRACAAT ETTİKLERİ İLAHİ TEKNOLOJİNİN BİR KOLUDUR.

Biyolojik beyin loplarını husule getiren nöronların nörostatik enerji potansiyelini oluşturan Öz Enerji, enerjetik teknolojik etkinliğin sağlanmasında kullanılırken, nörostatik enerji maddi teknolojik etkinliğin sağlanmasında sarf edilir. Maddi teknolojik etkinlik dünya bilim adamlarınca fiziki etki ve tepkilerin, şimik reaksiyonların varlıklarına ait terimlerle ifade edilmektedir.

Nörostatik enerji, Öze ait enerjinin maddesel etkinlik planına uygun bir karaktere dönüştürülmesiyle meydana getirilir. Öz enerji, Öze bağlı olan deneyim uydularının deneyim ortamı olan dünyada cevherin ince latif olan holografik veçhesinden hareketle yapılanan holografik aygıtlarda kullanılmaktadır. Öz enerji, Öz’ün holografik yaşam kıstaslarında sürdürdüğü yaşam esnasında por denilen partiküllere etki eder. Bu yaşam, din siklüsü döneminde dünya insanlığına Meleküti veya Ceberüti yaşam olarak tanıtılmıştır. Bu yaşam, Öze bağlı bilinç potansiyellerinin Andromeda ile Shapley 3 galaksilerinin oluşturduğu boyutlarda sürdürülürken, evrimsel ve deneyimsel faaliyetler bulunmadığından dolayı maddesel oluşlara ihtiyaç yoktur. Evrim ve deneyim sadece dünyanın da yapısında bulunduğu Samanyolu galaksisinde mevcuttur. Bu nedenle maddesel hüviyet ve karaktere sahip olan vasıtalara ihtiyaç duyulduğu için Öze ait enerjinin statik enerji haline dönüştürülerek kullanılması gerekmektedir.

Halografik kayıtlar biyolojik beyinde toplanıncaya kadar bitkisel evrim aşamalarında bitkisel formları oluşturan hücrelerin çekirdek genlerinde bulunmaktadır. Hayvansal evrim aşamalarında hayvansal formları oluşturan hücrelerin çekirdek genlerinde genel bağlamda bulunurken, bu formlardaki biyolojik beyinlerdeki hücrelerin çekirdek genlerinde özel bağlamda bulunmaktadır. Hayvansal evrim aşamalarında düşünsel aktivasyon olmadığı için bu evrim aşamalarında deneyim uydularının kullandıkları biyolojik beyinlerde düşünsel duyarlılıklar bulunmaz ve bu duyarlılıklarla alakalı hiçbir holografik kayıta da ihtiyaç duyulmaz.

Hayvansal evrim aşamalarının sonunda mutat insan faktör devreye girer. Mutat insan faktörüyle muhavece olan bilinçlerin devinim yaptıkları insansal formlarda bulunan biyolojik beyinlerde holografik teknolojinin imkanlarıyla tanzim edilen holografik kayıtlar mevcuttur. Bu kayıtlarla ilgili ilk kod açılımları henüz ana rahminde fetusa ait beyin çekirdeğinin yapılanmasının akabinden gerçekleştirilir. Daha sonraki kod açılımları fetusun doğumuyla bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk dönemlerinde gerçekleştirilir.

Dünya bilim adamlarının henüz ilim halinden bilim haline getiremediği biyolojik beyinle ilgili holografik yapı (ince latif yapı), kuvant altı partiküller olan porlardan İlahi Teknolojinin dizayn kurallarına uygun olarak inşa edilmiştir. Çekirdek evrene ait olan holografik kayıtlar bütünlüğünden muayyen mahiyetlerdeki kayıt potansiyeline sahip olan holografik yapının varlığı bazı bilim adamlarınca şüphe ile karşılansa da bazı bilim adamlarınca kabul edilmektedir.

Biyolojik beyini oluşturan nöronların merkez koordinat düzenleri olan çekirdekler, holografik yapının muayyen mahiyet ve kıstastaki bilgi potansiyelini enerjetik planda varlıkta tutan koordinatlara sahiptir. Her koordinattaki bilgi potansiyeli genetik platformda ilimden bilim haline geçmeye hazır beklerken, düşünsel aktivasyon planındaki aktiflik mahiyetlerine uygun olarak açığa çıkarılmaktadır.

Çekirdek Evren muhtelif şekillere ait galaksilerle doludur. Bu galaksiler içerisinde bulunan Samanyolu Galaksisi dünya fiziğinde “göreceli zaman” ifadesiyle bilinen alfa titreşimli zaman partikülleriyle uyumlaşabilen mekan partiküllerinden meydana gelmiş bir oluştur. Cevherin kaba kesif hali olan maddeli oluşlar, alfa titreşime sahip oldukları için beyindeki nöronsal aktivite planına ait her hücrenin, kaba kesif reaksiyonlarında çok önemli olan bir etkinliğe sahiptirler. Bu etkinliklerle alakalı bilgi potansiyeli, maddi planda meknuz halde tutulmakta ve kaba kesif maddeye ait faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılmaktadır. Bu bilginin ötesinde “göreceli zaman” ötesi zamanların titreşimleriyle uyumlu olan bilgi potansiyeli enerjetik planda holografik kayıtlar bütünlüğünü meydana getirirken, “göreceli zamanla” uyumlu bilgi potansiyeli ise maddi planda kaba kesif kayıtlar bütünlüğünü meydana getirir. Dünya bilim adamları kaba kesif bilginin varlığına dayalı olarak “göreceli zamanın” titreşimiyle uyumlu olan cevherin kaba kesif haline ait araştırmaları sürdürürken, “göreceli zaman” faktörüyle muhavece olan kavramlarının icaplarına uygun kaile alışlarla bu bilgilerle ilgili kayıtların varlığını kabullenmişler, bunun ötesindeki holografik kayıtlarla alakalı bilgilerle ilgilenmemişlerdir. Ancak zaman zaman dünyadaki bazı kişilerden ortaya çıkan harika bilgiler karşısında kalarak beyindeki mutat kayıt sistemi ötesindeki bir kayıt sisteminin varlığından şüphelenmişlerdir.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM
AXOY MATU

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.