KİBİRLİK-DELİLİK-İNANÇ-SAPKINLIK GENLERİ

KİBİR: İnsan beynindeki nöronsal aktivite planının üyeleri olan nöron çekirdeklerinde potansiyel haldeki ters devinimli genetik program ve duyarlılık yüklü olan genlerin açılmasıyla insan faktöründe yaşanan bir sapkın olgudur.

KENDİNİ BEĞENMİŞLİK OLGUSUNU YAŞATAN TERS DEVİNİMLİ GENETİK PROGRAM VE DUYARLILIK YÜKLÜ OLAN BU GENLERE “KİBİRLİK GENLERİ” DENİR.

Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünya deneyim ortamında kibirliğe temayüllü olan insan faktörü tarafından kibirlik genlerinin duyarlılık enerjisini kilitleyen şifretik program üniteleri irade-i müessiriyet planına alınarak, birer birer deşifre edilirse, kademe kademe yükselen KENDİNİ BEĞENMİŞLİK OLGUSU yaşanmaktadır.

DELİLİK: İnsan beynindeki nöronsal aktivite planının üyeleri olan nöron çekirdeklerinde potansiyel haldeki ters devinimli genetik program ve duyarlılık yüklü olan genlerin açılmasıyla insan faktöründe yaşanan sapkın bir olgudur.

MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİ OLAN DÜNYADA TOPLUMSAL REALİTENİN İCAPLARINA UYMAYAN, İNSANİ YAŞAM FAKTÖRÜNÜ RENCİDE EDEN VE BOZUK DÜŞÜNCE, KAİLE ALIŞ VE DAVRANIŞLARLA ALT ÜST EDEN VE İNSAN FAKTÖRÜNÜ HİZİPLEŞMEYE, GEÇİMSİZLİĞE İTEN SÖZEL İFADELERİ SARFEDEN İNSANLARIN BU OLGULARINI YAŞATAN TERS DEVİNİMLİ GENETİK PROGRAM VE DUYARLILIK YÜKLÜ OLAN GENLERE DELİLİK GENLERİ DENİR.

İNANÇ: İnsan faktöründe kaile alma kriterlerinde belirgenlik sağlayan ve toplumsal realite anlayışını güçlendiren bir olgudur. Bu olguyu yaşatan program ve duyarlık yüklü genlere İNANÇ GENLERİ denir. Bu genlerdeki programlar, sapkınlık genlerindeki program açışları esnasında kendi varlığıyla alakalı mahiyette olanlarının enerjisinden etkilenerek açılabilmektedir. Böyle durumlarda SAPKIN İNANÇ SİSTEMLERİ‘ni tanzim edebilen insan prototipleri ortaya çıkmaktadır. Din, bilim ve sanat faaliyetleri esnasında ortaya çıkan bu insan prototipleri Samanyolu Galaksisi’nde Orion Nebulasında konuşlanan Lüsiferyan Güçlerin ilgisini çekmektedir. Sapkın inancın en tehlikeli olgusu, kendini beğenmişliği ve deliliği yaşayan prototiplerin dünyaya hükmetme, dünyadaki insanları köleleştirerek kendine hizmete zorlama arzusudur. Adolf Hitler, Napolyon Bonapart gibi delilik ve kibirlik olgusu yaşayanların varlıkları buna örnektir.

SAPKINLIK: İnsanın kendi iradesiyle Öz varlığına ait ideolojik kavrama ters düşerek, sapkın inanç sistemlerini tanzim etmesine sebep olan muhtelif mahiyetlerde yaşadığı bir olgudur..

APKINLIK OLGUSUNU YAŞATAN TERS DEVİNİMLİ GENETİK PROGRAM VE DUYARLILIK YÜKLÜ OLAN GENLERE “SAPKINLIK GENLERİ” DENİR.

İnsanın karması, KARMİK YAŞAM DÖNGÜSÜ içinde yaşadığı muhtelif mahiyetteki sapmaların bütünselliğiyle oluşturulmaktadır. Karmik yasaya göre Karmik Yaşam Döngüsünün tanzim edildiği dünya deneyim/evrim/görev ortamında hareket eden deneyim uydularının, ters devinim faktörüne sahip olan insani yaşam olguları içinde bölük pörçük edici, anarşist, köleleştirici, toplumsal realiteyi rencide edici olanları yaşaması halinde İLAHİ HİYERARŞİYE TERS DÜŞEN ANARŞİST KAVRAMI oluşturduğu tespit edilmiştir.

BÖLÜK PÖRÇÜK EDİCİ, ANARŞİST, KÖLELEŞTİRİCİ, TOPLUMSAL REALİTEYİ RENCİDE EDİCİ OLGULARI YAŞAYAN İNSANLARIN BEYİNLERİNDEKİ KİBİRLİK, DELİLİK, İNANÇ VE SAPKINLIK GENLERİNE AİT OLAN PROGRAM VE DUYARLILIKLAR; BİRBİRLERİYLE MUHTELİF MAHİYETLERDE GÖNDERMELER TEŞKİL EDERCESİNE İLETİŞİMLİ OLARAK AÇILMIŞTIR.

Orion 21’leri olarak bilinen Lüsiferyan Güç Topluluğu, İLAHİ HİYERARŞİYE TERS DÜŞEN ANARŞİST KAVRAMI oluşturan insanları Çekirdek Dünya Fetih Projesine uygun olarak önce fethetmekte, sonra Orion / Görev / İcraat / Farkındalık denge rayına oturtup, dünyayı fetih amacı doğrultusunda kullanmaktadır.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM
Ö.CENAP BAŞMAN/ AXOY MA-TU
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.