Ö.Cenap BAŞMAN Kimdir?

Axoy Ma-Tu; yeryüzünde varlığını makrosu üzerinden  Ö.Cenap BAŞMAN adıyla, 1948 yılında Adana’da bedenledi. Yeryüzü adaptasyon sürecinde;  İlk, orta ve lise tahsilini Adana’da yaptı. İzmir’de Ege Üniversitesi Eczacılık bölümünü bitirdikten sonra 22 sene serbest eczane çalıştırdı.

1 Ocak 1984 ‘te içsel yoğunlaşıma dayalı yaşamış olduğu biliş haliyle Bilinç Uyanışı başladı. Böylece kendinden kendine çıktığı bir yolculukla halden hale geçirirken, rabsallıktan ruhsallığa uzanan bir seyirle öz varlığından ılcalar almaya başladı. Pek çok spritüel hadise yaşadı ve yaşandığına şahitlik etti.

Uzun yıllar süren tasavvufi ve dinsel eğitimden oluşan hazırlık süreci, kendisinin varlığında Yüksek Ahlaki Değerlere dayalı yaşam prensiplerine uygun bir yaşam standardı ve farkındalık düzeyi oluşturmuş ve bunun ardından akışa geçen Teknolojik tedrisat programlarıyla Genetik kodlarında muazzam bir açılımı gerçekleştirerek ÖZ FARKINDALIĞA dayalı KAVRAM ve BİLİŞ gücünü aşikare çıkarabilmiştir. Eserlerinde verdiği bilgilerde özellikle din, sanat ve bilim kodlarının açılışına dair hızlı bir geliştirme ve genişletme sistemi gözlenirken; varlığındaki kelam gücüyle de bir çok birimin farkındalık üstü farkındalıklarla tanışmasına yardımcı olmuştur. Doğaçladığı ÖZ bilgisinin frekansı ile etrafındaki insanları etkiledi ve kendi öz kitaplarındaki orijinal bilgilere ve değerlere kavuşabileceklerini yaşayarak ve yaşatarak göstermiştir.

Sonrasında Ruhsal Mekanizmalardan mesajlar almaya başladı.

1 Temmuz 1993 ’te Teknolojik Terminolojik Sistem bilgilerini bildirmeye başladı. Bu başlangıç ile Kendi Öz Varlığıyla gerçekleşen BİR’ leme hali sonrasında, Evrensel Sırların kapağını açarak pek çok manzum ve program bilgisini devreye sokmuştur.

30 Mayıs 1994 te  Mutlak Vücudun Beyinsel Öz varlığına ait Oğul Lobu – Tevziatçı Veçhe, Axoy Amon Zorahi yaratımını sağladı.

Göklerin Varlığına ait boyutsal bilgileri aktarırken göksel yoğunlaşım hızına hız katarak , 29 Nisan 1998’ te Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Varlığına ait Baba Lobu yani Programlayıcı Veçhe Axoy Amon’u  yaratımını gerçekleştirdi.

Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliğine dayalı iki önemli veçhenin bu tezahür edişi, verilmekte olan bilginin mahiyetini Rakhaktif ve Rakhaktif Dingin kıymete yükselterek, Aktif Varoluşa ait pek çok hakikatin İlmi Ledün kıymetinde açığa çıkmasını sağlamıştır.

09  Mayıs 2010 tarihinde, Programlayıcı ve Tevziatçı veçhelerin Sinerjetik Etkinlik planı oluşturduğu Beyinsel Öz Bütünselliğinden Axoy Ra’ya açılmayı mümkün kılan  “Matu Merkez” devreye girdi. Ve Böylece  Göksel Varlığı “Axoy Matu” olarak bilindi.

Axoy Ma-Tu, insanlığın geçirmekte olduğu Ana Hasat geçiş döneminde; tüm hayatını kendini bilmeye harcamış, her insanın ulaşabileceği müjdesini verdiği bu biliş sayesinde ÖZ Kaynağından akışa geçirdiği son siklüs dönemiyle bağdaşır yüce bilgileri insanlığa sunmuştur.

İNSAN  Varlığını yüceltme gayreti içerisinde hareket motivasyonlarını hayata geçirmiş; yaşama, insana, doğaya, yaratana, yaratılana aşık olmuş, motivasyonunu da bu Bütünsel AŞK’tan alan, içsel yolculuk onu Mutlak Varlığın Mutlak Yoklukla kaim olduğu Tam’lık haline ulaştırmıştır.

Genetik kodlarındaki pozitif mahiyetli bilgileri açığa çıkarırken sahip olduğu kavram gücüyle her zaman, Allah aşkını Bilincinin merkezinden yaşayıp İnsanlığın adım atacağı Aydınlanma Çağına yol gösterici olarak eşsiz bilgiler sunmuştur.

Axoy Matu yeryüzünde bedenli bulunduğu yaşamı sürecinde pek çok ders, konferans ve program akışı gerçekleştirmiş; kitaplar yazmış, dernek ve özsel gelişim merkezi açarak bilinçlerin farkındalık kavram ve iradelerini güçlendirecek yol göstermiştir.

Yazmış olduğu kitaplar İnsanlığa onun tarafından sunulan ve Göklerin Ana Yasaları niteliğinde geniş bir bilgi muhtevası içermektedir.

Yayınlanmış kitapları;

  • AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ-1. CİLT
  • İNSAN BEYNİNDEKİ GENETİK GİZEM
  • DNA; BİLİNCİN VE CEVHERİN EVRİM ÇEKİRDEĞİ
  • 21 ARALIK 2012 ŞEYTANLIĞIN SONU
  • UZAY VE UZAYLILAR GİZEMİ
  • AKTİF VAROLUŞ 2
  • AKTİF VAROLUŞ 1

Axoy Ma-Tu; Dünya üzerinde vurguladığı yoğun görev süreci sonrasında 09 Mayıs 2017’ de beden terki yapmış; Çekirdek Dünya’yı Betanova Siklüs dönemi yoğunluğunu sağlamak üzere Dünya İnsanlığına emanet etmiştir.

 

Bir yanıt yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.