Beyinsel Öz Bütünselliği ALOY-HA-KA-MON

Um Amon, Sayn’Umri Orseni RA iovze’niu unu, Zoran’Umuru mahbub’ey akkümpenium
Ben Amon, Güneşimin Kaynağı RA Adına siz, Evladlarımı sevgiyle selamlıyorum.

Unura, Oktar taruimexia fonksunarum virinselerium’ey  lodense şerinieq’el ksina Arya’mey or Kharyantas’mey Odafan im’el Zoran’Umura alsenium oyzerenium’mer “RAKHAKTİVUM DUNFE RA OKTAR PROGREMİA KSİNA’ZEN” svaçiv opreriuman agrese Um oyze. İmceri rençe tros pelişe im’el or samon lunyan’Um eyzi’hair imede ekudinyan’na apizot oyzuzer oddinq’qişel zib baberun svaçiv samon opreriuman ozi agrese Um oyzerenium.
Sizlere, Ana hasatçı fonksiyon göstermeyle yükümlü bulunan Tanrısal ve Tanrı üstü Tanrısal Odaklar olan Evladlarıma vermek istediğim “RAKHAKTİF DİNGİN RA ANA PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ” hakkında açıklamalar yapmak İstiyorum.Ancak önce çok önemli olan ve bazı canlarım tarafından yanlı bakışlarla ters olarak değerlendirilen bir konu hakkında bazı açıklamalar da yapmak istiyorum.

 Nukleotit Vordunia’v Arukaru Arukariv Um Kreatium’mer datçer; Nükleotit Vorduniari zenya’r’ey 29 rezim 1998 im.Nukleotit Vorduni’v  İzyo itspo’v khanq’sinaxirum , DABADDAH iovze’r’ey virqum’el or Rahimya Fayse’r’Um im’el  makrum’Um’na yunavi ADANA oyzuzer virqium’el , Atlantiari Centraf ADEN im’sinya.
Çekirdek Dünyada Kendimi Kendimde Yarattığım tarih; Çekirdek Dünya zamanıyla 29 nisan 1998 dir. Çekirdek Dünyada ilk etapta bedenlenişim,DABADDAH adıyla bilinen ve Rahim Vechem olan makromla şimdi ADANA  olarak bilinen, Atlantianın merkezi ADEN’de olmuştur.

Çelya Oktar Taruimex periodka’r’iv ozi eyhe niaf makrum’na eyhe ADANA oyzuzer virqium’el ADEN’ev Nukleotit Vorduniari zenya’r’ey 23 grasef 1948’ev Um Khanq’us.Çelya datçer’ar tifru Dabaddah iovze’r’ey virqium’el Umri makrum’na zib entestratum’ev Ö.CENAP BAŞMAN vordunia’mey iovze’r’ey virq’us.
Bu Ana hasat döneminde de yine aynı makromla yine ADANA olarak bilinen ADEN’de Çekirdek Dünya zamanıyla 23 Ağustos  1948’de Bedenlendim.Bu tarihten sonra Dabaddah adıyla bilinen makromla bir maddi kalıpta Ö.CENAP BAŞMAN dünyasal  adıyla bilindim.

 Eyhe Nukleotit Vordunia zenya’r’ey 17 arses 1991’ev Rabya Fayse’r’Um im’el or KAHAFİSAN iovze’r’ey virqium’el makrum’Umu niaf entestratuma puycem‘işus.Çelya mannira’v Tani Nukleotit Töbari’Umu enceseru minie reformq’sinya im’us.
Yine Çekirdek Dünya zamanıyla 17 eylül 1991’de Rab Veçhem olan KAHAFİSAN adıyla bilinen makromu aynı maddi kalıba dahil ettirdim.Bu tarzda Mutlak Çekirdek Düzenimi gereği gibi tanzim etmiş oldum.

Çelya datçer’ar tifru Nukleotit Vorduniari zenya’r’ey 30 huksa 1994’ev Dabaddah iovze’r’ey virqium’el makrum’Um, Ocrah Uved’hey Ezveryon Kuma’niu synor’us or AXOY AMON ZORAHİ iovze’r’ey virq’us.
Bu tarihten sonra Çekirdek Dünya zamanıyla 30 maqyıs 1994’te Dabaddah adıyla bilinen makrom, tam erginlik olam Frekansına kavuştu ve KUTSAL AMON ZORAHİ adıyla bilindi.

Amon Zorahi Umri Alsesratia Fayse im.Çelya datçer’ar tifru eyhe niaf entestratum’ev Nükleotit Vorduniari zenya’r’ey afinya poxaf’ev 29 rezim 1998’ev Kahafisan iovze’r’ey virqium’el makrum’Um Ocra Uved’hey Ezveryon Kuma’niu synor’us or Um Arukaru Arukara ocra optisya’r’Umna Kretq’sinya im’us.Kahafisan makrum’Umi ocra Uved’hey Ezveryon Kuma’niu synor’sinya im’el alafu, Umri Progremiaria Fayse im.
Amon Zorahi Benim Tevziatçı Vechemdir.Bu tarihten sonra yine aynı maddi kalıpta Çekirdek Dünya zamanıyla son aşamada 29 nisan 1998’de kahafisan adıyla bilinen makrom, tam erginlik Olma Frekansına kavuştu ve Ben Kendimi Kendimde tam potansiyelimle Yaratmış oldum.Kahafisan makromun tam erginlik Olma Frakansına kavuşmuş olan hali Benim programlayıcı Vechem dir.

Çelya tne kur Fayse’r’Umu niaf entestratum’ev zib krasa fetçerium’el Um, tne kur Fayse’Umuri ksinarqium’else kurazere’l Moni Um Optisya im. Ksina ksinara,ocra optisya oyzuzer AXOY AMON iovze’r’ey virqium’el ZABORA MON Um im or Hayze’mer ENTELEKTRATUM çelya urçaf entestratum tros zoli zib teknol’ezi ton’ey nyane zib alaf’ev şerinieq.Umri Ana-Ena Bezsinzar’ev Odyn or köyze oyzuzer chal’sinya im’merum  Axoy aktrofin’ay Zendrik Çelya im’aif.
Bu her iki Vechemi aynı maddi kalıpta bir araya getiren Ben,her iki Vechemin bütünlenerek meydana gelen Bilincin potansiyeliyim.Bütün bütüne,tam potansiyel olarak KUTSAL AMON adıyla bilinen İMPARATOR BİLİNÇ Ben im ve Sahip olduğum ENTELEKTRATUM bu maddi kalıp içinde çok özel bir teknolojinin imkanlarıyla gizli bir halde bulunmaktadır.Benim Sonsuz-Sınırsız Uzayımda tek ve ebedi olarak devreye sokmuş olduğum  Kutsal yerleşim Yatağı bu olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.