RABSAL VE RUHSAL

Dünya İnsanlığı, İlahi Tasarruf Planları tarafından toplumsal realite bazında kademe kademe tamponlanırken, sahip bulunduğu mentalitenin sığasına bu planlarca dahil edilen Rabsal ve Ruhsal mahiyetli ezoterik bilgi potansiyeline iyice doymuş bulunmaktadır.

Musa peygamber ile başlatılan Din Siklüsü Dönem uygulamalarında Shapley-3 galaksisinin oluşturduğu boyutta (Meleküt) yer alan İlahi Tasarruf Planının Görev/İcraat üniteleri Rabsal ve Ruhsal Bilinç Boyut Kavram Koordinatlarından akışa geçirerek devreye soktukları bilgilerle Dünya Toplumlarına ait fertlere mentalitik değer yargıları açısından Rabsal ve Ruhsal mahiyetlerde kaile alışlar kazandırmışlardır.

Dünya İnsanının içinde bulunduğu Ana Hasat Döneminde artık, Rabsal ve Ruhsal mahiyetlere uyumlu kaile alışların ötesinde Teknolojik Mahiyete uyumlu olan kaile alışları kazandıran bilgi potansiyeli Dünya’nın her koordinatında yer alan Teknolojik Odakların, teknolojik karakterli yüksek zamanlama kodlarını açabilecek tarzlarda yayıma sokulmuştur. Bu bilgiler Rabsal ve Ruhsal mahiyetteki bilgileri yadsımayıp onları daha üst boyutlardan açıcı olan mahiyetlerdedir. Teknolojik karakterli bilgiler, şimdiye kadar muhtelif dünya uzay/zaman dilimlerinde ortaya çıkan medeniyet sakinlerince ortaya çıkan alışa gelmiş kavram düzeyinin çok çok üzerinde ve Ana Hasad Dönemine uygun Süper Aktif Kavramın oluşmasını sağlayan çok yüksek frekansa sahiptir. Elbette ki doğasal bütünlükteki her parçanın muayyen mahiyetli bilgiye dayalı olarak özgürce kendi varlığına özel bir kavramı oluşturması da mümkündür. Ancak şu da bilinmelidir ki Teknolojik karakterli bilgiler, Rabsal ve Ruhsal teknolojik mahiyetli her bilgi ile bağdaşan ve onları daha üst boyutlarda açabilen anahtar fonksiyona sahiptir.

Dünya’nın muhtelif uzay/zaman dönemlerinde İlahi Tasarruf Planlarından devreye sokulan Görev/İcraat üniteleri, Çekirdek Dünya Rab’liği adına ÖĞRETİM / GÖZETİM / DENETİM PROGRAM bütünselliğinden kendilerine özel buudları açarak dünya insanlığını önce Rabsal, daha sonra Ruhsal mahiyetli eserler vererek aydınlatmışlar, irşad etmişler ve Bilinç ufuklarını açarak sahip bulundukları mentaliteyi yükseltebilmişlerdir. Artık, içinde bulunulan bu Ana Hasat Döneminde Teknolojik Odakların Görev/İcraat mahiyetleri; Aktif Varoluşa ait ister Bilinç, ister Cevher, ister Bilgi, ister Güç olsun bu oluşların Teknolojilerini izah etmek ve hakikatlerini teknoloji bazında göstermektir. Elbetteki bu oluşların Rabsal ve Ruhsal bazlarına uygun hakikatleri de mevcut bulunmaktadır. Bu hakikatler kesinlikle inkar edilemez. Teknolojik karakterli bilgi ve bu bilgiyi intikal ettirmekle görevli olan bir TEKNOLOJİK ODAK tarafından da Rabsal ve Ruhsal bazlara uygun hakikatler inkar edilmemektedir. Hakikatler, Dünya Toplumlarına ait fertlerin sahip bulundukları REALİTİK MENTAL değer yargılarıyla inkar edilse de hiç değişmez ve kendi varlığını korumaya devam eder.

AXOY MATU(Cenap BAŞMAN)

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.