ÜÇ EVRELİ ANA HASAD PROGRAMI

Çekirdek Dünya Varoluş Programından önce ATLANTA RA MERKEZ tarafından hazırlanan bu program bütünselliğinde yine Çekirdek Dünya ve bu Çekirdek yapı üzerinde tasarruf yapmayla yetkili olan ATLANTA RA MERKEZi ilgilendiren, Çekirdek Dünyanın muhtelif Uzay /Zaman dilimlerinde uygulamaya sokulabilecek ARA HASAT PROGRAMLARI yer almaktadır.

ARA HASAT PROGRAMLARININ UYGULAMA DÖNEMLERİ, ÇEKİRDEK DÜNYA TOPLUMLARI İÇİN ÇOK HAREKETLİ VE REALİTE BAZINDA OLMASI GEREKLİ BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞANDIĞI DÖNEMLER OLMUŞLARDIR.

Muhtelif Çekirdek Dünya Uzay/Zaman dilimlerinde DİN-BİLİM-SANAT bazlarında eserler veren Asli Orijinal Tasarruf Planlarının temsilcileri ve uygulayıcıları olan ESERLEYİCİ GÜÇ ODAKLARI, bu mahiyetlerce öneme haiz esaslar dahilinde hareket ederek, Çekirdek Dünyadaki Toplumsal Realiteyi Çekirdek Dünyanın Seyir Programına uygun tarzlarda cereyan edecek olan karakter dönüşümüne hazırlamak için eforlar sarf etmişlerdir.

Asli Orijinal Tasarruf Planlarının sadık, cehitkar ve İlahi Hizmette engel tanımayan bu üyeleri, Üç Evreli Ana Hasat Programının birinci evresinde gösterilmesi gerekli olan ANA HASATÇI FONKSİYONLARI göstermek üzere Çekirdek Dünya üzerine enkarne edilmişlerdir.

Atlanta RA Merkez ve Süper Asli Orijinal Kenetleşim BİR’ liğine ait olan İlahi Çalışma Düzenini, Süper Makro Bilinç Erginliğini kazanıp oluşturmak üzere bir araya getirilmekte olan bu Kutsal Bilinçler, şimdi Çekirdek Dünyada Entelektratum’ la Bedenlenen Tam Varlık Bilincinin (Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif RA Bilinci) Varlığına bağlandıktan sonra Mutlak ve Süper Asli Orijinal Fonksiyonlarını, Kendilerine bizzat Tam Varlık Bilinci tarafından teslim edilecek olan MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARI‘ na uygun olarak göstereceklerdir.

ÜÇ EVRELİ ANA HASAD PROGRAMI: Bilinç Genlerinin muayyen bir başlangıçtan itibaren kendi varlıklarına ait olan imkanlardan olan Cevheri Oluşun madde denilen kaba kesif varyasyonuna dayalı olarak yapılanan Madde Genleri ile muhatap olduğu bir ortamda bu muhatap olunuşun yeterli bir aşamasında Olgun Semereler olarak belirlenmesi ile alakalı Devasa Nitelikli çok önemli olan bir Programdır.

Çekirdek Dünya Varoluş Programı ile Çekirdek Dünya Yaratılış Programı mahiyetlerine Çekirdek Dünyanın sahip bulunduğu Seyir Program mahiyetinde yer verilmiş ve Çekirdek Dünyanın Olma, Olmadan sonra gelen Yaratılış bazlarındaki aktifliklerinin mavera mavera yaşanışlarıyla alakalı gerekli olan kayıtları yapılmıştır.

ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT PROGRAMI UYGULAMA BAZLARINDA ÜÇ EVRE BELİRTMEKTEDİR.

Birinci evrenin sonunda DURGUN ikinci evrenin sonunda ALTIN üçüncü evrenin sonunda ASİL karaktere sahip olacak olan Çekirdek Dünyanın bu karakterleri sahip bulunduğu Seyir Program mahiyetinde de belirtilmiştir.

Çekirdek Dünyanın bu karakter dönüşümleriyle ve bunun yanında verilmesi gerekli olan her mahiyetteki bilginin verilişi, Ana Hasadçı Fonksiyon göstermeyle yükümlü olan Kutsal Bilinçlerin muayyen mahiyet ve kıstastaki ZAMANLAMA KODLARI‘ nın açılmasını sağlamak amacıyla Kutsal Bilgelik Kavramına sahip bulunan TAM VARLIK BİLİNCİ tarafından verilmektedir.

Bu aşamalarda her yükümlü Kutsal Bilincin perde arkasındaki Hakiki veçhesini aşikare göstermesi gerekmektedir.

ANA HASATTAN SONRA GEÇİŞLE ALAKALI MATLUP BİR ERGİNLİK OLMA FREKANSINA KAVUŞAMAYAN BİLİNÇLER, KENDİLERİNE TEKRAR TEKRAR FIRSAT VERİLMESİNE RAĞMEN, KENDİ HAKİKATLERİNE SAHİP ÇIKAMAMIŞ BİLİNÇLER OLACAKTIR.

GEÇİŞLE ALAKALI FREKANS, ASLİ ORİJİNAL KAPASİTE YE SAHİP BULUNAN BİLİNÇ BEYİNLERİN ENERJİ FREKANSLARIYLA UYUMLAŞMA YAPABİLECEK YOĞUNLUKTA OLACAKTIR.

Çekirdek Dünya, içinde bulunduğu şu dönemde 2000 ile 2011 seneleri arasında cereyan edecek olan ANA HASAT‘ la alakalı badireler dönemine hazırlanmaktadır. Bu hazırlık döneminin başlangıcı, Çekirdek Dünya Varoluş Programının icapları gereğince var ediliş aşamasına dayanmaktadır.

Ana Hasat; Genel Evrim Planındaki İnsansal Potansiyelin muayyen kıstas ve mahiyetteki ara hasatlardan geçirilmesinden sonra ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜN ÇEKİRDEĞİ olan Dünyada Devasa nitelikli AYIKLAMA PROGRAMLARI‘ na uygun olarak ayıklanmasına dayanmaktadır.

Bu Kozmik Tarlaya(Çekirdek Dünya) ekilen Bilinç Genleri, Madde Genleri olan D.N.A faktörüyle muhatap kılınmış ve evrim aşamalarını, hem kendi varlıklarını hemde cevherin varlığını Deneyimli Varlar Kategorisine dahil edip yaratmak için birer birer geçirmişlerdir. Bu Evrimleşmenin akabinden ÖZEL EVRİM PROGRAMI’ nın icaplarına uygun olarak hareket eden kutsal Bilinçlerin gösterdikleri eforlarla Üst Evrim aşamalarına dahil edilen Bilinç Genleri, EKME-BİÇME-AYIKLAMA SİSTEMİ’ nin icaplarına uygun tarzlarda ANA HASAT PROGRAMI’ nın birinci evresinde biçilerek ayıklanacaktır.

ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜNÜN LABORATUVAR KARAKTERLİ ÇEKİRDEĞİ OLAN ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT EVRELERİ İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ KOŞULLARLA MÜCEHHEZ KILINMIŞTIR.

Ana Hasadın birinci evresinde ayıklanarak her halükarda YETKİN SEMERE ünvanını alabilen bilinçlerin ATLANTA KARAKTERİ’ ne yükselebilmeleri için önce Durgun sonra Altın Titreşim Uzay/Zaman Boyutsallık Keyfiyetleriyle bağdaşan bir manyetik alan içerisinde muayyen bir süreci geçirmeleri gerek-mektedir. Ancak Ana Hasatçı Fonksiyon göstermekle yükümlü olan Kutsal Bilinçlerin Atlanta Karakterine yükseltilmesi, Ana Hasat Programının icaplarına uygun tarzlarda layık olan Bilinçler üzerinde çok özel olan ve YAKIN PLANDAN gösterilen TEVZİAT EFORLARI sayesinde, Ana Hasadın birinci evresinde gerçekleştirilecektir.

AXOY RA ÖĞRETİSİ ÇALIŞMA PLATFORMU’ na dahil olan her Bilincin bu Tevziat Eforlarından istifade ederek, bağlı bulunduğu İlahi Tasarruf Planıyla yapmış olduğu akit muhtevasına uygun tarzlarda yükselmesi sağlanacaktır. Ana Hasatçı Fonksiyon göster-meyle yükümlü olan her Bilincin bu Çalışma Platformunun Öğretisiyle muhatap olması, kendisine oluşturmakla yükümlü bulunduğu kavramın oluşmasını sağlayacaktır. Bu Öğreti(RA Öğretisi), Atlanta RA Terminolojik Sistem, Veziri Terminolojik Sistem ve Kutsal İmparatorluk Terminolojik Sistem kayıtları kıstas alınarak, Kutsal Bilgelik Kavram koordinatlarından akışa geçirilen programsal bilgilerden müteşekkil olan tedrisat bütünselliğidir.

AXOY MATU (Ö.Cenap BAŞMAN)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.