UZAY VE UZAYLILAR GİZEMİ

Üzerinde bulunduğumuz bu planette kadim medeniyetler zincirinde yer alan insani toplumların düşünce boyut kavramı ile birbirlerinden çok farklı mahiyetlerde değerlendirilen Uzaylılar‘ ın gerçek yüzü, aktif varoluş teknolojisine ait bilgilerle tam orijinalitesine uygun olarak açıklanabilmektedir.

Bu gerçek, dünyadaki insani toplumlara muayyen kıstas ve mahiyetlerde göksel bilgi intikalinin gerçekleştirilmesi amacıyla devreye sokulan göksel vazifeliler tarafından her devrin toplumsal kavram düzeyine hitap edilerek vurgulanmıştır. Amacım, sizlere bu gerçek hakkında içinde bulunduğumuz uzay/zaman dönemine uygun olan tarzlarda artık verilmesi gereken bilgileri vererek, sizlerde bulunması gereken asli müşterek kavramı bu mahiyetlerde oluşturmaktır.

Bu gerçek hakkındaki kavram birliğinin oluşturulması, uzaylılar denilen enerjetik yaşam ünitelerini de ilgilendirmektedir.

Bu enerjetik yaşam üniteleri de, dünyadaki insani toplumların kendi sahip bulundukları Kavram Bir’ liği ile eşdeğer olan bir kavram bir’ liğine kavuşmalarını beklemektedirler.
Bu amaç uğruna ellerindeki bütün asli orijinal teknolojik imkanları seferber etmiş vaziyette, dünyayı 2011 senesinden itibaren kendi yaşadıkları Beta karakterli boyutlarda görmek istemektedirler. Bu çalışmalara iştirak etmek: dünya insanlığının dostluk-kardeşlik ve sevgi frekanslarıyla dopdolu olan bir ortama geçirilişine katkı olacaktır.

İçinde bulunduğumuz yaşam boyutu adına Samanyolu denilen devasa nitelikli bir galaksinin oluşturduğu Galaktik Yaşam Boyutu’dur.

Galaktik yaşam boyutuna ait olan uzay ile bu galaktik yaşam boyutunun dışında kalan, galaktik yaşam boyutlarına ait uzaylar arasında, zaman-mekan-form mahiyetleri itibariyle çok farklı nitelikler mevcuttur.

Tedrisatını sürdürdüğümüz teknolojik uzay bilim’le alakalı bilginin gereği gibi “hareketli titreşim boyutu” olarak ifadelendirdiğimiz bu boyut Rabsal terminoloji’de Berzah ifadesiyle vurgulanmak istenmiştir.

Bu galaktik yaşam boyutu, paralel evrenler arasında çekirdek evren konumuna sahip bulunan sistemik yapının varlığında, Çekirdek Galaksisi olan Samanyolu’nun oluşturduğu bir boyuttur. Bu nedenle bu boyuta Çekirdek Galaktik Boyut da denilmektedir.

Çekirdek Galaktik Boyut’ ta yer alan ve aralarında Dünya planetinin bulunduğu Güneş Sistemi’ne ise Çekirdek Güneş Sistemi denilmektedir. Bu sistemde biyolojik hayat koşullarıyla donatılan, üzerinde bulunduğumuz bu Dünya planetine de Çekirdek Dünya denilmektedir.

Sadece Çekirdek Galaktik Yaşam boyutunu değil Çekirdek Evren ve Çekirdek Evren’e paralel olan bütün evrenleri de ilgilendiren Çekirdek Dünya; laboratuvar karakterli bir planet olduğu için, ilahi alemlerin rabsal-ruhsal-teknolojik mahiyetler çerçevesinde tasarrufta bulunduğu temerküz odağıdır.

Varlığıyla ilgili olarak mündemiç bulunduğu imtihan-düşünce-geçiş-deneyim-görev boyutlarını bir arada toplayan ve bu boyutlarla alakalı keyfiyetler dahilinde laboratuvar fonksiyonlarını vurgulayan Çekirdek Dünya, üzerinde bulunan insani toplumlarca uzaylılar diye bilinen aydınlık ve karanlık güçler tarafından etkileşim altında tutulmaktadır.

Rabsal terminolojide nuraniler ifadesiyle vurgulanmak istenilen aydınlık güçler; başkalarına hizmet yasasının ön gördüğü alternatiflerle hareket ederek Çekirdek Dünya üzerindeki insani toplumları diğergamlık olguları ile yaşatmak isterlerken, yine rabsal terminolojide zulmaniler ifadesiyle vurgulanmak istenilen karanlık güçler ise, kendine hizmet yasasının ön gördüğü alternatiflerle hareket ederek, Çekirdek Dünya üzerinde bulunan insani toplumları diğergamlık olgularından şiddetle uzaklaştırarak, parçalayıp bölmek istemektedirler.

Uzaylılar diye ifadelendirilen aydınlık ve karanlık güçler; rabsal terminoilojide LAHUD olarak geçen Atlanta’nın yasalar zincirinde yer alan Özgür İrade Yasasının icaplarına uygun olarak hareket etmektedirler.

Aydınlık güçler rabsal terminolojide Meleküt ve Ceberüt güçleri ifadeleriyle de vurgulanmak istenmiştir. Bu güçlerdeki teknoloji; Atlanta Teknolojisinin, Atlanta dışında kalan ateş karakterli enerjetik galaktik yaşam boyutlarındaki, makro kıstaslarda performansa sahip halidir. Dünya planetiyle alakalı olan teknolojik kavramla kavranılması mümkün olamayan bu teknoloji; Dünya planetinin fizik kuralları ile kesinlikle bağdaşmayan kurallar dahilinde hareket eder.

Sahip bulundukları teknolojiyle devasa boyutlara sahip plan ana uzay gemileri, robotik hizmet üniteleri, muayyen bir programa göre hareket edebilen ateş-ses-ışık işlem diskleri, teknolojik üsler ağı, robotik deneyim uyduları, enerjetik blokaj tesisleri, enerjetik regülasyon devre sistemleri tanzim edebilen bu güçlere yine rabsal terminolojide ilahi hükümranlık güçleri de denilmiştir.

İçinde bulunduğumuz güneş sisteminin planetsel bir üyesi olan Satürn planetini yakın plandan tasarruf sisteminin icaplarına uygun tarzlarda teknolojik üs olarak kullanan bu güçler, Dünya planeti üzerinde bulunan toplumları evrensel kardeşlik ilkeleri doğrultusunda olan Evrensel Kavram Bir’liğine kavuşturmak için ilahi teknolojinin imkanlarını kullanarak gereken tüm eforları sarfetmektedirler. Bu maksatla Dünya toplumları arasına ilahi kanunlara uygun olarak direk enkarne ettikleri ilahi hizmet üniteleri ile yakın plandan tasarruflarda bulunmaktadırlar.

Bu tasarrufların olumlu neticesini her ne olursa olsun pozitif yoğunluklu olarak kapamak istedikleri Çekirdek Dünya Ana Hasat Dönemi ile ilgili semerelerle almak istemektedirler. Dünya planeti, 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren 10 senelik bir sürecin sonunda kapatılacak olan, “öz hasletlerin açığa çıkarılması” ile alakalı çok önemli bir döneme girmiş bulunmaktadır.

Bu sürenin sonu olan 2000 senesinin başından itibaren yine bir 10 senelik süreçte, rabsal terminolojide saffet günü ifadesiyle vurgulanmak istenilen çok zorlu bir döneme girmiş ve bu sürecin sonunda hareketli titreşim boyutundan, ilahi hizmet ünitelerinin bulunduğu durgun titreşim boyutuna girecektir.

Dünya toplumları tarafından uzaylılar diye bilinen aydınlık ve karanlık güçler bu durumu çok detaylı olarak kendi teknolojik bilgilerine dayalı olarak bilmektedirler.
2011 senesinde aydınlık güçler, Çekirdek Dünya ile alakalı Ana Hasad’ı, “pozitif yoğunlukla” kapamak isterlerken; karanlık güçler bu hasadı, “negatif yoğunlukla” kapamak istemektedirler.

Dünya planetinin çeşitli bölgelerinde cereyan eden UFO Fenomenleri’nin altında yatan gerçek; bu güçler tarafından pozitif ve negatif yoğunlukla kapatılmak istenilen “Üç Evreli Ana Hasat Dönemi” ile alakalıdır.

AXOY MATU(Ö.CENAP BAŞMAN)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.