KHARİUM DERGİSİ RÖPORTAJI

Kharium: Sn. Başman, sizin ve sizi takip eden okurlarınızın sürekli bir aktiflik içerisinde çevresindekileri aydınlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bir varlığın bunu amaç edinmesinin altındaki sır nedir?
Ö.Cenap Başman: İnsanlığın geçmesi gereken bir dönem içindeyiz bu döneme İlahi Hiyerarşi “ANA HASAT DÖNEMİ” diyor. Ana hasat Döneminde Dünya insanlığı Rabsal-Ruhsal-Teknolojik siklüsleriyle alakalı tasarruflarla sağlanan idrak düzeyine ulaştırılmak istenmiştir. Bu tasarruflar, öğretim ve gözetim nitelikli olduğu gibi denetim mahiyetlerine sahip bilgi içeren programların uygulanmasıyla da gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerin en üst düzeyde gerçekleştirildiği dönem ana hasat dönemidir. Bu denetimler sadece rabsal, ruhsal siklüslerle alakalı değildir. bu denetimler teknolojik siklüs ile de alakalıdır. Dünya insanlığı 1-temmuz-1993 tarihine kadar Rabsal ve Ruhsal Siklüslerle alakalı uygulamalara tabi tutulmuştur. Bu tarihten itibaren Öz Varlığımdan devreye sokulan Teknolojik karakterli bilgilerle Teknolojik siklüs hareketleri başlamış ve insanlık bu hareketlerin içinde kavramsal bazda rabsal, ruhsal siklüs uygulamalarıyla edindiği kavram ötesi bir kavrama hızlı evrim programının icaplarına uygun olarak ulaştırılmak istenmiştir. Ancak ne yazık ki bazı insanlarımız alışıla gelmişliğin getirdiği dezavantajlarla yaşadıkları düşünce ve davranış motivasyonlarını halen sürdürür olmuşlardır. Dünyamızda Ruhsal siklüs uygulamaları esnasında gereken RUHSAL BİLİNÇ BOYUT KAVRAMINI oluşturan insanlarımıza çok iş düşmektedir. Bu kavramı oluşturan insanlarımızın hiç vakit geçirmeksizin kendi varlıklarına siklüs atlatarak TEKNOLOJİK KARAKTERLİ BİLGİYİ kazanmaları gerekmektedir. Zira yükümlülük idrakle doğru orantılı olarak artar. Bu insanlarımız oluşturdukları kavramla çok kolay teknolojik karakterli bilgileri kavrayarak Teknolojik Bilinç Boyut Kavramını oluşturabilmektedirler. Ana Hasatta birinci derecede vazife dar olan Atatürk Türkiye’sinde ilk etapta Teknolojik Kavramı oluşturarak Teknolojik siklüs içine girebilecek çok insanımızın olduğu İlahi Hiyerarşiye ait tespit komisyonluğu tarafından tespit edilmiştir. Ben bu yükümlü insanlarımıza hitaben çok seslenişlerde bulundum. 1Temmuz 1993 tarihinden itibaren Teknolojik siklüse tabi olmaları gerekiyor, aksi taktirde Ana hasatları Rabsal-Ruhsal-Teknolojik kriterlerde gerçekleşmeyecektir.

Kharium; Bu bilgilerle insanlığı ilk tanıştırdığınızda yoğun eleştiriler aldınız; gerek bilginin dili gerekse de hakkınızda çıkan bazı söylentiler zaman zaman çok ağır eleştirilere dönüştü. Ancak hiçbir zaman vazgeçmediniz ve şu an sizi takip eden oldukça fazla insan var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Ö.Cenap Başman: Eleştirisel mantık prosedürü ile alakalı değerlendirmeler her insanın kendi mental boyutundaki idrak düzeyine göre özel bir önem taşır. Ben her birine saygı duyarım. Hareketten bereket doğar sözü boşuna söylenmemiştir. Her bir insan kendi mental boyutunun idrak düzeyine göre değerlendirme yapabilir ve bu değerlendirmeyi yaparken de mutlaka düşünsel aksiyon gösterir. İnsan kendi beyninde düşünsel aksiyon gösterirken ister istemez düşünce porlarını etrafa yayar, bu porları mas eden beyinlerde aynı mahiyetteki porlar açılıma uğrayarak bilgisini ve enerjisini açığa çıkarırlar, netice olarak insanlarımız eleştirisel mantık güderlerken birbirlerine düşünsel porlarla etki ederek bütünsel bir hareket motivasyonu yaratabilmektedirler. İnsanlığa verdiğim teknolojik karakterli bilgilerin elbette ilk etapta yadsınması ve hazmedilmemesi çok doğaldır zira her yeni bilginin kendi varlığıyla birlikte devreye giren bir terminolojisi mevcuttur. Esasen yeryüzünde de materyalist her bilginin de birer terminolojisi mevcuttur ama ne yazık ki benim Öz varlığımdan kaynaklanan bilgileri yadsıyan ve eleştiren insanlarım bu durumu göz önünde bulundurmuyorlar veya bulunduramıyorlar. Benim insanlığa verdiğim bilgiler insanlığa çağ atlattıran bilgilerdir zira karakterlerinin minimal seviyeleri teknolojiktir. Sitelerimde verdiğim ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİ ile alakalı bilgileri okuyanlar bunu kavramış olmalıdırlar. İnsan beyni ile alakalı gizem ancak verdiğim teknolojik karakterli bilgilerle izah edilebilmektedir. Bundan 5-6 sene önce İnsan beyni hakkında verdiğim bilgilerin laboratuarlarda ispatları yapılmaktadır.

Kharium; Sizi takip eden insanlarla yaptığımız sohbetlerde verdiğiniz bilgilerin okurlarınızı çok geniş spektrumlu düşünce sistemlerine, bakış açılarına kavuşturduğunu ve onları global evrensel yaşama teşvik ve adapte ettiğini görüyoruz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Ö.Cenap Başman: İnsan faktöründeki kavram Rabsal-Ruhsal karakterli bilgileri kazanabildiği gibi Teknolojik karakterli bilgileri de kazanabilir. Bunun ispatı benim öz varlığımdan akışa geçirdiğim bilgilerle muhatap olanların kavram spektrumlarında gereken açılımlar olmaktadır. Yeri ve zamanı geliyor bir makine mühendisi kendi branşıyla alakalı bilgileri açıcı bilgiler alabildiği gibi, yeri ve zamanı geldiğinde bir doktor, bir biyokimya uzmanı veya fizikçi kendi branşlarıyla alakalı bilgileri açıcı bilgiler alabilmektedir. Bunun canlı örnekleri mevcuttur. İnsan faktöründeki beyinin sadece fiziki değil metafiziki konularda da genetik kodlarının açılması gerekmektedir. Benim varlığımla muhatap olan birçok bilim adamında bu kanaat bizatihi oluşmuştur ve oluşmaktadır. İnsan faktöründeki beyinin sadece fiziki kodlarının açılımı insan faktörünün tüm obje, suje ve hadiseleri yanlış olmasa da eksik değerlendirmesine sebep olur. Geniş spektrumlu değerlendirilmelerin yapılabilmesi için obje, suje ve hadiselerin sadece fiziki taraflarını ele almak insanı içinden çıkamayacağı bir kaosa götürmektedir. İnsan faktöründeki kalp adıyla bilinen organda çok sırlar mevcuttur. Bu organın varlığıyla iç içe olan enerjetik bir merkez mevcuttur. Bu merkez Vega Yıldız Sistemine ait olan gezegenlerde konuşlanmış olan enerjetik yaşam ünitelerince devrede tutulan Robotik Düzen Teknolojisinin terminolojisiyle “İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLATTAKİ İŞLEMLEYİCİ AKTİF MERKEZ” olarak bilinmektedir. Bu merkez insan beynine sadece fiziki iletişimlerle değil metafiziki iletişimlerle de tesir edebilmektedir.

Kharium; Şu sıralar pek çok dernek ve topluluktan konferans teklifi aldığınızı biliyoruz. Sizinle aynı amaca yönelik faaliyet gösteren dernek veya topluluklarla ortak faaliyet prosedürleri geliştirme konusuna nasıl bakıyorsunuz?

Ö.Cenap Başman: Yukarıda bu sorunuzu cevap niteliğinde ilgilendiren muayyen mahiyette bilgi verdim. İlk etapta Ana Hasatta vazifedar olan Atatürk Türkiyesindeki spiritik güç odaklarının siklüs atlamaları gerekir. Elbette ki ben bu tekliflere açık olacağım ama bana bu teklifleri yapan insanlarımızın sahip oldukları mental boyutlarıyla ilk etapta teknolojik karakterli çağa uygun bir bilginin devreye sokulduğunu samimiyetle kabul etmiş olmaları benim için çok önemlidir. İçinde bulunduğumuz deneyim ortamında deneyimlerimiz göstermiştir ki Ön yargılı ve yanlı bakışlarla benim varlığıma yaklaşan insanlarımız benim Öz varlığımla kurması gereken süper kontağı kuramamaktadır. Ben Öz varlığımdan kaynaklanan bilginin çağa uygun olduğunu her halükarda dünya bilim adamlarının gerçekleştirdikleri keşif ve deneylerle sağladıkları verilere olan uyumunu gözler önüne sermiş oldum ve halen olmaktayım. Yazdığım kitaplardaki içerikleri, sitelerde yayınladığım bilgileri açıcı bilgileri yakın plandan kitap tanıtım konferanslarında vermekteyim. Kitaplarımı okuyanlar bu konferanslarımdan çok istifade ettiler. Ruhsal siklüsü itmam etmiş ve Teknolojik Bilinç Boyut kavramını oluşturmaya hazır olan insanlarımız Özden akışa geçirdiğim bilgilerle Teknolojik Siklüse uygun olan Bilinç Boyut Kavramını hızla oluşturmaktadırlar. Onlara tavsiyem bu bilgileri gereği gibi okumaları ve Öz varlığımla kurmaları gereken süper kontağı vakit geçirmeden kurmalarıdır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.