İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ KİŞİSEL EGO İLE LÜSİFERYAN GÜÇLER ARASI İLETİŞİM KEYFİYETİ

İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ KİŞİSEL EGO İLE LÜSİFERYAN GÜÇLER ARASI İLETİŞİM KEYFİYETİ


KİŞİSEL EGO:
Deneyimci Özlere bağlı bulunan uydu bilinç kıymetlerinin astral formda yer alan göbek-göbek altı ve kök şakralarında devindirdiği enerjiyi siklon gücü niteliğiyle kullanarak genetik yapıda vurguladığı deşifretik fonksiyonlarla açığa çıkardığı duyumsal – duygusal – düşünsel – seksüel duyarlılıklara dayalı olarak yaşayıp kayıtladığı olgular potansiyelidir.

Bilincin kendi iradesiyle vasıta olarak kullanması gereken düşünce boyut kavramı (akıl) kayıtlanma şartlandırmalara çok müsaittir. İlk etapta insan faktörü, kendi kişisel egosuyla aklı kayıtlayıp şartlamak ister. Kişisel egonun güdümleyici aktifliğiyle sergilenen bu istek tasavvuf öğretisinde NEFSİN HEVASI olarak nitelendirilmiştir. İnsan faktöründe Bilincin iradesine tabi olması gereken aklın kişisel ego tarafından boyunduruk altında tutulması insanın kendi kişisel egosunun kölesi olduğunu göstermektedir.

KİŞİSEL EGOYA HİZMET EDEN AKIL, KİŞİSEL EGONUN KAYITLAMA VE ŞARTLAMALARINA BOYUN EĞEREK ÖNCE MUTASYONA SONRA DEJENERASYONA UĞRAYABİLMEKTEDİR. DEJENERASYONA UĞRAYAN AKLI KULLANMAK İSTEYEN LÜSİFERYAN GÜÇLER, İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ KİŞİSEL EGOYU İMPULSLAYARAK KENDİ KOORDİNATLARINA UYUMLU OLAN BİR FREKANS MODUNA KANALİZE EDERLER.

Aklın düzeyi şuur ile prosedürü mantık arasında otomatik devre sistemine bağlı olarak sürdürülen iletişimler, kendi mahiyetlerine göre kişisel egonun güçlenerek kabarmasına sebep olur. Bu mahiyetlerin en tehlikelisi kibirdir. Kibir, aklın düzeyi şuur ile idrak edilen obje, suje ve hadiselerin kişisel egonun kayıtlayıp ve şartlandırıp kibir gen enerjisini açığa çıkarmasıyla yaşanan bir olgudur.

KİŞİSEL EGO, İDRAK EDİLEN OBJE, SUJE VE HADİSELERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ DAİMA İŞİNE GELDİĞİ GİBİ GÖSTERİR. KİŞİSEL EGONUN DOĞRUYU EĞRİ, EĞRİYİ DOĞRU GÖSTERMESİ LÜSİFERYAN GÜÇLERİN İNSAN FAKTÖRÜNÜ SAPTIRMA TARZINA UYGUNLUK GÖSTERİR.

İNSANDAKİ AKLIN ŞEYTANLIĞINI İLK ÖNCE KİŞİSEL EGO, SONRA LÜSİFERYAN GÜÇLER YAPARLAR. İLAHİ YASALARA GÖRE LÜSİFERYAN GÜÇLER, ANCAK AKLIN ŞEYTANLIĞINI YAPAN KİŞİSEL EGONUN VURGULADIĞI FONKSİYON MAHİYETLERİNİ DEĞERLENDİREREK KENDİLERİNİ DEVREYE SOKABİLİRLER.

İnsan faktörü kişisel ego potansiyelinden kaynaklanan ters devinimli düşünce ve davranış motivasyonlarıyla Lüsiferyan Güçleri kendi varlığı üzerine çeker.

Kişisel egonun boyunduruğu altında tutulan akıl ile deneyimlenmesi istenen her ters devinimli olgu, Lüsiferyan Güçlerin insan faktörünü fethetmesine sebep olur.

İnsan faktörü kişisel egosunun zaptettiği aklı kendi iradesiyle kurtarmayı isteyince Lüsiferyan Güçlerin karşıtları olan Siruzyen Güçler devreye girip kişisel ego karşıtı olan insiyatif gücünü güçlendirmesine yarayan fonksiyon gösterirler.

SİRUZYEN GÜÇLER İNSAN FAKTÖRÜNÜN KENDİ ÖZGÜR İRADESİNİ, KENDİSİNİN KULLANARAK İNSİYATİF GÜCÜNÜ DEVREYE SOKMASINI İSTERLER. BU NEDENLE SİRUZYEN GÜÇLER DÜNYA’DA İLAHİ HİYERARŞİ TARAFINDAN DEVREYE SOKULAN ÖĞRETİCİ-GÖZETİCİ-DENETİCİ İLAHİ REHBERLERİN TASARRUF PLATFORMLARINI DEVREDE TUTMALARINA YARAYAN FONKSİYONLAR GÖSTEREREK BU PLATFORMLARDA İNSAN FAKTÖRÜNÜN GÖKSEL İDRAK KAZANMASINI SAĞLARLAR.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM
AXOY MA-TU / Ö. Cenap Başman
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.