Mevzuatı Hakikati İslamiye

İnsan. Şu kelimelerin altında nelerin gizli olduğunu bir bilebilseniz. İnsan! İnsan! Nasıl bir insan? Hazreti İnsan. Evrensel İnsan numunesi için söylüyorum. Hazreti İnsan. İnsan! Şu kelimenin altında yani İnsan kelimesinin altında nelerin gizli olduğunu bir bilebilseniz.

  “İnsan kelimesinin altındaki evrensel müteal manayı bihakkın olarak kavrayanlar sınırsızlığın, müteal orijinalliğin yüceliğinde yitirmişlerdir kendilerini.”

Ancak bu “kendi” ifadesiyle kastettiğimiz vehimselliğe dayanan bir kendiliktir unutmayın.

 “İnsan yaşamı, diğer bir ifadeyle alem-i kübra yaşamı: sınırsız tek olan’ın yaşamından ayrı olmadığı gibi farklı da değildir.”

Acaba nasıl bir varlıktan söz ediyoruz ki sınırsız tek olanın yaşamıyla alakası oluyor? Bahsettiğimiz bu varlık İnsan-ı Kâmil’dir (Evrensel İnsan numunesi). Ne diyorduk Evrensel İnsan Numunesi için?

Bu bölümde İslam ilminin hakikatini içeren çok değerli bilgiler bulacaksınız.

  1. MEVZUAT-I HAKİKAT-I İSLAMİYE 1
  2. MEVZUAT-I HAKİKAT-I İSLAMİYE 2
  3. MEVZUAT-I HAKİKAT-I İSLAMİYE 3
  4. MEVZUAT-I HAKİKAT-I İSLAMİYE 4
  5. MEVZUAT-I HAKİKAT-I İSLAMİYE 5
  6. MEVZUAT-I HAKİKAT-I İSLAMİYE 6
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.