LABORATUVAR PLANETLER

Doğal karakterli Gürz Sistemlerinde bulunan Mini Atomik Bütün Çekirdekleri sayılan bütün Planetler; Laboratuar karakterli Uzay Objeleridirler. Üzerinde yaşayan İnsani Toplumlarca sahip bulunduğu meknuz Asli Orijinal keyfiyetlerince tam anlamıyla değerlendirilemeyen Dünyamız da Doğal Gürz Sisteminde bir İlahi Laboratuar Sistem Çekirdeği olan Çekirdek Mini Atomik Bütündeki Laboratuar karakterli çekirdek bir yapıdır. İşte bu meknuz ASLİ Orijinal keyfiyetlerinden dolayı Andromeda Galaksisinde yer alan Göksel Hiyerarşik Kuruluşların gösterdikleri eforlarla Süper Asli Orijinal karakterli (ATLANTA NOVA) bir çekirdek haline getirilmek istenmektedir.

VARLIĞINDA YAŞADIĞIMIZ DÜNYA; AKTİF VAROLUŞ ÇEMBERİNDE MUAYYEN BİR OLMA FREKANSI VE SABİTESİYLE YER ALAN LABORATUAR KARAKTERLİ ÇOK ÖZEL BİR YAPIDIR.

Dünya insanları bu yapının, sadece kısıtlı olan Algı Sistemleri ve kısıtlı olan Teknolojik İmkanlarıyla değerlendirebildikleri kadarını bilebilmektedirler.
Rabsal Terminolojik Sistemden akışa geçirilen bilgilerde “YER” olarak belirtilen Dünyamız, varlığındaki iç ve dış katmanlarla önce Süper Hükümranlık Yerleşim ve Yönetim Boyutundaki sonra Atlanta Yaşam Boyutlarındaki Yüce Bilinçlerin ve daha sonra bu Yüce Bilinçlerin Beta Yaşam Boyutlarındaki (Meleküt-Ceberut Alemleri olarakta bilinmektedir) Evladları olan Khamonlar, Dorçedeler ve Santiferlerin “DENEYİM YAPTIKLARI” bir ortam olmaktadır.

Varlığında yaşadığımız Dünya; Atlanta Terminolojik Sistemde “MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİ” olarak kayıtlıdır.

ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN OLAN TÜM DEĞERLERİN VAROLMA’DAN YARATILMA’YA GEÇİRİLMESİ İÇİN VAR EDİLEN MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDEKİ MADDE İLE TEMASA GEÇMEYEN HİÇBİR YÜCE BİLİNÇ KENDİNİ VAROLMA’DAN YARATILMA’YA GEÇİREMEZ.

DENEYİMSİZ VARLAR KATEGORİSİNE GİREN BİLİNÇ VE İMKANLARI: YARATILMA BAZINDA DEĞİL VAROLMA BAZINDA VARDIRLAR.
VAROLMA’DAN YARATILMA’YA GEÇİRİLEBİLMELERİ İÇİN BİLİNÇ VE İMKANLARININ LABORATUVAR KARAKTERLİ BİR PLANETTE DENEYİME SOKULMALARI GEREKMEKTEDİR.

İşte bu sebepten dolayı Laboratuar karakterli Planetler, Gürz Sistemlerinde yer alan Mini Atomik Bütün Çekirdekleri olarak var edilmişlerdir.
Her Bilinç ve bu Bilincin imkanları VAROLMA bazında VAR olabilir. Ancak her Bilinç ve bu Bilincin imkanları Madde Kainatı Çekirdek Düzenindeki (DÜNYA) maddeyle istenilen bir düzeyde temasa geçmemişse bu Bilinç ve bu Bilincin imkanları henüz YARATILMA bazında VAR değildir.

AKTİF VAROLUŞ ÇEMBERİNDE VAROLMA BAZINDA YER ALAN HER VAR, YARATILMA BAZINDA VAR OLMAYA NAMZET OLAN BİR HALİ YAŞAMAKTADIR. VAROLMA BAZINDAN YARATILMA BAZINDA BİR VAR OLABİLMESİ İÇİN LABORATUAR KARAKTERLİ BİR PLANETİN ÖZ YARATIM BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE SÜPER KONTAKT KURARAK MUAYYEN MAHİYETLERDEKİ DENEYİMLERE TABİ TUTULMASI GEREKMEKTEDİR.

Varlığında muayyen Uzay/Zaman Dilimlerinde yaşam sürdürdüğümüz Dünyamız, Doğal Gürzün Ana Mini Atomik Bütün Çekirdeğidir. Bu çekirdek yapının varlığını ihata edebilen çeşitli karakterde varlık gösteren boyutlar birbirleriyle İlahi Teknolojinin imkanlarıyla mündemiç (iç içe) kılınmışlardır.

Bunlar sırasıyla:
1-DENEYİM BOYUTU
2-GÖREV BOYUTU
3-EPRÖV(İMTİHAN) BOYUTU
4-DÜŞÜNCE BOYUTU
5-GEÇİŞ BOYUTU

1-DENEYİM BOYUTU: Aydınlık ve Karanlık Güçlerin bulundukları yaşam boyutlarından devreye sokulan muhtelif kıymetlerdeki bilinçlerin bir beden edinerek görünüşte Dünya ile ilgili yaşamı yaşıyormuş gibi, ancak içten içe Aydınlık veya Karanlık Güçlerin yaşam standartlarına uygun olan bir yaşamı yaşayan ve deneyimlerini böylece bu grupların Yükümlülük prosedürlerince vurgulayan bilinçlerin Dünya ortamını bir deneyim boyutu olarak kullanması, bu çekirdek yapıyı bu boyutsallık bazlarında devreye sokmaktadır.

Deneyim Boyutu aslında İnsanilerin değil, Aydınlık ve Karanlık Güçlerin “Pozitif güç/Negatif güç Dengeleme Sistemi” nin icaplarına uygun olarak DENEYİM yaptıkları ve bu meyandaki koşullarla donatılmış bir ortamdır. Deneyim Boyutunda Çekirdek Dünyaya uygun olan bir Biyolojik Robot tanzim edilerek bu robotta bulunan BİYOKOMPÜTÜR’ e dayalı olarak oluşturulan YERSEL KİŞİLİK’ çe hareket edilmektedir. Bu KİŞİLİĞE : Deneyimde bulunacak olan görevli Bilincin Çekirdek Dünya ortamında gerçekleştirilmesi gerekli olan ADAPTASYON DÖNEMİ’nde oluştuğu için YERSEL ADAPTASYON KİŞİLİĞİ denilmektedir.

2-GÖREV BOYUTU: Aydınlık Güçlere ait gruplardan Çekirdek Dünya ortamına görev yapma amacıyla devreye sokulan Bilinç Üniteleri, bu gruplarla ilgili GÖREV / DAĞILIM / YÜKÜMLÜLÜK PROSEDÜRLERİ’NE uygun Görev/İcraat fonksiyonlarını vurgulama bazlarında öneme haiz bir akdi, Göksel Planda Yükümlü Merci konumunda olan Hiyerarşik bir kuruluşa vererek Çekirdek Dünyaya enkarne olmaktadır.
3-İMTİHAN BOYUTU: Bu boyut dahilinde İnsani Robotik Teşkilatta devinim yapan bilinç, Genel Evrimsel Plandan hareket eden bir Asli Orijinal Kaynak Bilincine ait ise, İMTİHAN BOYUTU’yla alakalı olan genel statüdeki koşullara tabi olmaktadır. Böyle hareket eden birimlere İMTİHAN BİRİMLERİ denilmektedir.

4-DÜŞÜNCE BOYUTU: İnsani Robotik Teşkilattaki BİYOKOMPÜTÜR’ün faaliyetleriyle “IŞIK KARAKTERLİ YÜKSÜZ PORLARA” (KUVANT ALTIN PARTİKÜLLERE) muayyen mahiyet ve kıstaslarda bilgi yüklenebilmektedir. DÜŞÜNCE REPLİKLERİ’de denilen bu kalıplar, sadece Samanyolu Galaksisinin oluşturduğu ÇEKİRDEK GALAKTİK BOYUT dahilinde seyredebilmektedirler.

5-GEÇİŞ BOYUTU: Satürn planetinin stratejik konumuyla alakalı olan bu boyut; İNSANSAL EVRİM’in yedinci basamağı olan ve Rabsal Terminolojide KAT-I MÜKEMMELİYE olarak bilinen “İNSANSAL EVRİM” den “İNSAN ÖTESİ EVRİM” e GEÇİŞ NOKTASI’na sahiptir. Çekirdek Dünya üzerinde bu geçiş noktasıyla alakalı olguları yaşayan birimler, içinde bulundukları dönem ne olursa olsun, bu boyutun koşullarına tabi bulunmaktadırlar. Üzerinde yaşayan birimlerin tabi olduğu gibi Çekirdek Dünya da bu boyutun koşullarına tabi bulunmaktadır. Bu Geçiş noktasından 2011 yılında da istenilen GEÇİŞİ yapacaktır.

AXOY MATU / Ö.Cenap BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.