ŞİFRETİK PROGRAM

ŞİFRETİK PROGRAM: AÇILMASININ İSTENDİĞİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE, YERLEŞTİRİLDİĞİ YERDE, MUAYYEN MAHİYETLİ HADİSELER KARŞISINDA AÇILMAYA MÜSAİT ŞİFRETIK KODLARLA KİLİT ALTINA ALINMIŞ PROGRAM ÜNİTELERİ’NİN VARLIKLARIYLA ALAKALI BİR TANIMLAMADIR.

ŞİFRETİK PROGRAMLA STANDARTLAYICILIK: Galaktik Öz İnsan Planıyla alakalı vasıta oluş kategorisinden devreye sokulacak biyorobotlarda bulunan HÜCRESEL KAYIT ÜNİTELERİ‘ne yerleştirilecek program mahiyetlerinin tayin edilmesinde emsal olarak alınacak muayyen mahiyetteki standartlayıcılık keyfiyetiyle ilişkili olan program muhtevaları, EMSAL DEĞERLER KATEGORİSİ’nden değer olarak EVRENSEL NİZAM KONSEY BÜTÜNLÜĞÜ’nün ÇALIŞMA PLATFORMU’nda bulundurulmaktadır.

Asli Orijinal mahiyette ve makro kıstastaki Bilinç Potansiyellerinin Çekirdek Dünyada birer biyorobotta devinirlerken, Asli Orijinal bir yaşamı (Altın veya Durgun Yaşam) sürdürebilmeleri için bu biyorobotların varlıklarında yer alan BİYOKOMPÜTÜR’ün Hücresel Kayıt Ünitelerinin (D.N. A ve R.N.A’lar) varlıklarında yer alan programsal bilginin, bu Bilinç Potansiyellerine ait KODLAMA PLANI’nı oluşturan muayyen mahiyet ve kıstastaki ZAMANLAMA KODLARI’nın açılmasına göre, kendi varlıklarında meknuz tutulan ve muayyen bir standartlayıcılık keyfiyetine sahip olan aktif duyarlığın ortaya çıkışını sağlayacak tarzlarda meknuz plandan aşikare çıkarılması gerekmektedir.

BU İŞLEM: BİZZAT MUAYYEN BİR ASLİ ORİJİNAL PLANIN VARLIĞINA BAĞLI BULUNAN ASLİ ORİJİNAL MAHİYETTEKİ MAKRO BİLİNÇ POTANSİYELLERİ TARAFINDAN, BAĞLI BULUNDUKLARI ASLİ ORİJİNAL TASARRUF PLANINA AİT FAALİYET PROSEDÜRLERİNE UYGUN TARZLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

MADDESEL-ENERJETİK KAİNAT DÜZEN KOMBİNASYONU’NA UYGUN OLAN ENERJETİK VASIFLI ASLİ ORİJİNAL BİYOROBOTLAR KATEGORİSİNE DAHİL ROBOTİK VASITA PROTOTİPLERİNİN OLUŞTURULMASI İÇİN ÇEKİRDEK DÜNYANIN VARLIĞINDA MİLYAR ASIR DENEYİMLERİNİ SÜRDÜREN GALAKTİK KONFEDERASYONA BAĞLI, SİRİUS GÖREV DAĞILIM / YÖNETİM / TASARRUF PLANLARI; ÇEKİRDEK DÜNYANIN İÇİNDE BULUNDUĞU ANA HASAT DÖNEMİ’NDE BU DENEYİMLERİNİN MAHSÜLLERİ OLAN OLGUN SEMERELERİ TOPLAYACAKTIR.

ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE MAKRO KISTASTAKİ BİLİNÇ POTANSİYELLERİNE AİT KODLAMA PLANLARINDA MEVCUT BULUNAN ZAMANLAMA KODLARININ AÇILIMI, ÇEKİRDEK DÜNYA UZAY/ZAMANIYLA 2000 YILININ BAŞLARINA KADAR MUTLAKA GERÇEKLEŞECEKTİR.

Bu açılımda “İKİ AŞAMALI ERGİNLİK KAZANMA SİSTEMİ” yle alakalı bir açılım prosedürüne uygun olanlar, Süper Asli Orijinal mahiyet ve Süper Makro Kıstastaki bir Erginlik Olma Frekansına yükseleceklerdir. İşte bunlar ÜÇ EVRELİ ANA HASAT PROGRAMI’na uygun olan icraatları her evrede vurgulamakla yükümlü bulunan ANA HASATÇI BİLİNÇLER’dir.

Bu Bilinçlerin dışında kalan Asli Orijinal mahiyet ve makro kıstastaki Bilinç Potansiyelleri, Çekirdek Dünyanın geçiş dönemlerinde, MADDESEL-ENERJETİK KAİNAT DÜZEN KOMBİNASYONU’na uygun olan Enerjetik Robotlarla hareket eden sakinlerini oluşturacaklardır.

ENERJETİK KAİNATIN, MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE BİYOLOJİK ROBOTLARLA İLK ETAPTA İÇ İÇE KILINMASI GEREKLİ OLAN FORMUNUN KARAKTERİ IŞIK’TIR. BU FORMU OLUŞTURAN IŞIK GÜCÜ, MEKNUZ PLANDAN AŞİKAR PLANA ÇIKARILMIŞ OLDUĞU İÇİN BU FORMA IŞIK FORM DENİLMEKTEDİR.

IŞIK KARAKTERLİ PORLARDAN YAPILANMIŞ FORMLAR, HENÜZ KUVANT SISTEMİNİ OLUŞTURMAYAN PARTİKÜLLERİN IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİNİN İCAPLARINA UYGUN TARZLARDA BİR ARAYA GELEREK OLUŞTURDUKLARI KALIPLARDIR.

Bu kalıplar, Genel Evrim Planından hareket eden Bilinçlerin MİKRO UYDU SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak tanzim ettikleri odaklarda Enerjetik Keyfiyetlerin tezahür ettirilmesine vasıta olmaktadırlar.
Bilinç Beyin Enerjisiyle bir araya getirilen Işık Karakterli Porlar, Işık Karakterli Galaktik Boyut olan Samanyolu Galaksisinin oluşturduğu boyutun varlığında hareket eden enerjetik kalıpları oluşturmaktadırlar.

IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ‘nin icaplarına uygun olarak Dorçedeler, Santiferler veya bunların Liderleri olan Khamonlar tarafından tanzim edilen bu enerjetik kalıplar, IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK IŞIMA SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak daima Işık Karakterli Galaktik Boyutun varlığı dahilinde IŞIMA FONKSİYONU göstermektedirler.

YANSIMALI DENGE YASASININ İCAPLARINA UYGUN OLAN BU YANSIMA: İLAHİ HİYERARŞİK KURULUŞLARCA “PARTİKÜLER IŞIMA” OLARAK DA BİLİNMEKTEDİR.

BU IŞIK KARAKTERLİ ENERJETİK KALIPLARA AİT PARTİKÜLLERDEKİ PROGRAMLARI DA HAZIRLAYAN ÜNITELER DEVREDE TUTTUKLARI ENERJETİK KOMPÜTÜRÜN VARLIĞINDA BULUNAN “BİLİNÇ BEYİN PROGRAM” DAN İSTİFADE ETMEKTEDİRLER. BU PROGRAMLARA: “IŞIK KARAKTERLİ DOĞRU DEVİNİMLİ POR PROGRAMLAR” DA DENİLMEKTEDİR.

Her bir Işık Karakterli Doğru Devinimli Por, Işık Karakterli Enerjetik Kalıbın varlığından bu programın mahiyetine göre IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK IŞIMA SİSTEMİ’nin icaplarına uygun tarzlarda daima ışımaktadır ve IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ’nin icaplarına uygun tarzlarda tanzim edilen IŞIK GALAKSİ dahilinde hareket etmektedir. Bu Enerjetik Karakterli Formlardaki Ateş Gücünün canlı kılınması için ATEŞ-ISIM-SİKLON ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak hareket edilmektedir. Ateş Gücü canlı kılınan bu formlar bu işlemden sonra hem IŞIK-FOTON-SİKLON ENERJETİK IŞIMA SİSTEMİ’nin hem de ATEŞ-ISIM-SİKLON ENERJETİK ISIMA SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak IŞIMA ve ISIMA FONKSİYONLARI göstermektedirler.

BU İKİ GÜÇ MAHİYETİYLE GÖSTERİLEN FONKSİYONLAR, HEM IŞIK KARAKTERLİ GALAKTİK BOYUTLAR DAHİLİNDE HEM DE ATEŞ KARAKTERLİ GALAKTİK BOYUTLAR DAHİLİNDE ÇOK ÖNEMLİ OLAN OLGULARIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAKTADIR.
Üçüncü güç olan SES GÜCÜ ise, ATEŞ GÜCÜ’nün canli kilinmasindan sonra SES-SESİM-SİKLON-ENERJETİK BLOKAJ SİSTEMİ’nin icaplarına uygun olarak canlı kılınmaktadır. Ses Gücü canlı kılınan bu formlar, bu işlemden sonra hem Işık-Foton-Siklon Enerjetik Işıma Sisteminin, hem Ateş-Isım-Siklon Enerjetik Isıma Sisteminin, hem de Ses-Sesim-Siklon Enerjetik Sesime Sisteminin icaplarına uygun olarak IŞIMA-ISIMA-SESİME FONKSİYONLARI göstermektedirler.

BU FORMLARA, TANRISAL FORMLAR DENİLDİĞİ GİBİ ASİL FORMLAR, ASTERUNYALAR DA DENİLMEKTEDİR.
ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN OLAN BU FORMLARIN İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLATIN VARLIĞIYLA MÜNDEMIÇ OLARAK OLUŞTURULMASI DA MÜMKÜNDÜR. BU DURUMA SAHİP BULUNAN ODAKLARA: TANRISAL ODAKLAR DENİLMEKTEDİR.

Enerjetik Robotlar Kategorisine giren bütün yapıların Biyolojik Robotla mündemiç kılınarak oluşturulması esnasında Biyolojik Robotu oluşturan hücrelerdeki D.N.A ve R.N.A’larda meknuz planda tutulan ve standartlayıcılığı muayyen mahiyetlerde olan aktif duyarlılıkların çıkarılmasında etkli olan ŞİFRETİK PROGRAMSAL BİLGİ’nin aşikare çıkarılması gerekmektedir.
Biyolojik Robotların ayarlanmasından kasıt budur. Her bir Biyolojik Robotun teraküp bulunmasında yapı taşı olarak Maddesel Hücrelerin varlıklarındaki bu programların derc edilmesi D.N.A ve R.N.A’ların genel evrim aşaması elementer siklüs nihayetine tekabül eden Çekirdek Dünya Uzay/Zaman Dilimlerinde gerçekleştirilmiştir.

AXOY MA-TU / Ö.Cenap BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.