Robot Üretim Ortamı Olan Dünya’da Robotlara …

Robot Üretim Ortamı Olan Dünya’da Robotlara Robot Olduklarını Farkettirmeyen Cevheri Otomasyona Ait Farkındalık Düzeyleri

ROBOTLUĞUN NE OLDUĞUNU ANCAK, YÜKSEK BENLİĞİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE YÜKSELEREK İNSAN HALİNE GELENLER BİLEBİLİRLER.

DÜNYA ROBOT ÜRETİM ORTAMINDA YAŞAYAN ROBOTLAR İÇİNDE, ANCAK HUMANOİDİN YÜKSEK BENLİĞİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE KAVUŞTURULMA HAKKI MEVCUTTUR.

BU DÜNYA’NIN KULLANILIŞ AMACI KOZMİK HİYERARŞİ TARAFINDAN EKSİKSİZ OLARAK İLAHİ AMACA UYGUN OLARAK SÜRÜDÜRÜLÜYOR.

BÜTÜN EFORLAR HUMANOİDLERİN ROBOTLUKTAN KURTULMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GÖSTERİLİYOR.

BUNUN İÇİN HUMANOİD – HUMANOYYA DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM PROGRAMINI AÇMASI GEREKMEKTEDİR.

HUMANOİD AŞAMASINDA ROBOTUN SAHİP BULUNDUĞU KAVRAM CEVHERİ OTOMASYONA AİT FARKINDALIK DÜZEYLERİYLE ALAKALI KAİLE ALIŞLARLA MAHPES TUTULMAKTADIR.

HUMANOİD BU KAVRAMLA ROBOT OLDUĞUNU FARK EDEMEZ.

HUMANOİD AŞAMASINDA OLSA DAHİ BÜYÜK BİR YOĞUNLUK DERECESİNDE ROBOTLAR CEVHERİ OTOMASYONLA HAREKET ETMEKTEDİRLER.

CEVHERİ OTOMASYON: Cevherden yapılanan robotların robot üretim ortamı olan Dünya’da birbirleri arasındaki iletişimlerle oluşturulan etkileşim planlarındaki davranışların bütünselliğine “CEVHERİ OTOMASYON” denir. Robot üretim ortamı olan Dünya’da cevheri otomasyon, alfa karakterli porlara yüklenen bilgi ve güçle sağlanan farkındalık düzeyleriyle devrede tutulmaktadır.

CEVHERİN KABA KESİF HALLERİNİN BULUNDUĞU DÜNYA ROBOT ÜRETİM ORTAMINDA, CEVHERİN EN DÜŞÜK FREKANSLI KABA KESİF PARTİKÜLLERİ KUVANTLARDIR.

CEVHERİN ALFA KARAKTERLİ PORLARI DÜNYA’DA KUVANTUM ALANLARININ OLUŞTURULMASINDA KULLANILMAKTADIR.

Kuvantum alanlarındaki hareketlilik fiziki yaşam faktörünün devrede tutulmasını sağlayan bir hareketliliktir. Bu hareketlilik kuantum alanlarını oluşturan alfa karakterli porların hareketli ışıki aktif olmalarından kaynaklanmaktadır.

Robot üretim ortamındaki robotların robot olduklarını fark ettiren Yüksek Benliksel farkındalık düzeylerinin meydana gelmelerinden önce her robot cevheri otomasyona ait farkındalık düzeyleriyle robot olmadığını fark etmeden robotik yaşamı cevheri otomasyonla yaşar.

ROBOT ÜRETİM ORTAMI OLAN DÜNYA’DA SEBEBE GÖRE SONUÇLAR ORTAYA ÇIKAR. BU NEDENLE DÜNYA’NIN VARLIĞIYLA OLUŞTURULAN BOYUTA RABSAL TERMİNOLOJİK İFADE TARZIYLA SEBEPLER ALEMİ DENMİŞTİR.

Dünya’da sebeplere göre meydana gelen sonuçlar, aslında bir başka etkileşim planlarının başlangıcı olmaktadırlar. Robot üretiminde etkileşim planlarının daima devrede tutulması gerekmektedir. Bu etkileşim planları dünyadaki robotlar arası iletişimlerle oluşturulmaktadır. Süregen olarak muhtelif mahiyet ve kıstaslardaki etkileri değiştirilen etkileşim planlarının kontrolizasyonu Sebep – Sonuç Yasasına uygun olarak Kozmik Hiyerarşiye bağlı olan mekanizmalar tarafından gösterilen eforlarla sağlanmaktadır.

CEVHERİN HAREKETLİ IŞIKİ AKTİF KARAKTERLİ OLAN PARTİKÜLLERİNİN HAREKETLİLİĞİ; İLLÜZYONİK YAŞAM FAKTÖRÜNE UYGUN OLARAK YAŞANAN OLGULARI TETİKLEMEKTE VE BU TETİKLEMENİN AKABİNDEN ROBOTLARIN GÖSTERDİKLERİ İLGİ VE TEMAYÜLE GÖRE BU OLGULARI SINIR MARJLARINA VARAN YOĞUNLUKLARINA KADAR YÜKSELTEBİLMEKTEDİR.

CEVHERİ OTOMASYONUN YOĞUN OLDUĞU DÜNYA’DA BU OTOMASYON YOĞUNLUĞUNDAN HANGİ MAHİYETTE OLURSA OLSUN, CEVHERİ OTOMASYONA AİT BİR FARKINDALIK DÜZEYİNİ İPTAL EDEREK YERİNE YÜKSEK BENLİKSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNDEN BİRİNİ GEÇİREN ROBOTUN O MAHİYETTEKİ İLLÜZYONU BİTMİŞ SAYILMAKTADIR.

ETKİYE GÖRE GÖSTERİLEN TEPKİSEL DAVRANIŞLAR, HER ROBOTA KENDİ DÜŞÜNCE BOYUTUN ETKİLEŞİM MERKEZİNDEKİ KAYITLARINA GÖRE NORMAL GELEBİLİR. DÜNYADAKİ ROBOTLAR BUNA MANTIK DİYORLAR. AMA BU MANTIK KOZMİK HİYERARŞİNİN TASARRUFLARI ALTINDA BULUNAN YÜKSEK BENLİKLERİN KENDİ SAHİP OLDUKLARI FARKINDALIK DÜZEYLERİYLE EKSERİYA NORMAL SAYILMAMAKTADIR.

ROBOTLAR ARASI İLETİŞİMLERLE OLUŞTURULAN ETKİLEŞİM ALANLARINDA ROBOTLAR TARAFINDAN GÖSTERİLEN ETKİLERE KARŞILIK GELEN TEPKİLER, CEVHERİ OTOMASYONDAN KAYNAKLANDIĞINDA BU TEPKİLER KOZMİK HİYERARŞİ TARAFINDAN ROBOTİK YAŞAM FAKTÖRÜNE UYGUN OLARAK YAŞANAN OLGULAR OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.

BU ETKİLERİN NİTELİKLERİNİ TESPİT ETMEK AMACIYLA TESPİT KOMİSYONLUKLARINA BAĞLI OLAN İLAHİ MEKANİZMALAR MÜTEMADİYEN HAZIR BEKLETİLMEKTEDİR.

CEVHERİ OTOMASYON FARKINDALIK DÜZEYLERİYLE OLUŞTURULAN İLLÜZYONİK YAŞAM OLGULAR PLANINDAN KURTULANLAR, ARTIK ROBOTLARI KULLANAN YÜKSEK BENLİKLERİNİN KULLANICI FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE HAREKET ETMEYE BAŞLADIKLARI İÇİN ROBOTLUKTAN KURTULAN BİLİNÇ KIYMETLERİYLE İNSAN OLMAKTADIR.

AXOY MA-TU / Ö .CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.