Fasikül 19-SİSTEME BAĞLANMIŞ GÖREV ODAKLARININ GÖREV PROGRAMIYLA İLGİLİ…

Fasikül 19-SİSTEME BAĞLANMIŞ GÖREV ODAKLARININ GÖREV PROGRAMIYLA İLGİLİ OLAN İNSAN KARDEŞLERİMİZE AÇIK MESAJDIR…

 
 
Muayyen bir yetiştirilme programından sonra SİSTEM’e bağlanan her görev odağı alelumum boyut bilgisinin ötesinde sistemsel program gereği bilgi almaktadır. Bu nedenle bu programın uygulama alanına giren her dostumuzun odağa verilen bilgileri bihakkın değerlendirmesi kendileri için evrensel yücelim babından faydalı olacaktır. Amacımız siz evrensel atılım yapan hulus sahibi insan kardeşlerimizi DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ çatısı altında, EVRENSEL KONSEY’ce matlup olan evrensel birleşim frekansını arz eden denge rayında toplamaktır. Bilgilerinize sunulur…

                                                                                                            IŞIK

 

 

ZAMAN-MEKAN VE TEDRİCİ TEKAMÜL HAKKINDA AÇIKLAMADIR…

 
Muayyen bir evrensel boyuttaki zaman akımına has bir tarzda tahakkuk eden mekanlaşmanın belirli bir zaman skalasında belirli bir formasyonu vardır. Zaman-Mekan uyumlaşmasına sadık kalarak mekanlaşmış bilinç enerjisinin asli boyuttaki “BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ”nden fraksiyonlu olarak şoklanması mekanlaşmanın amacına paralel olarak tanzim bulmuş bir program dahilinde gerçekleşir. SİSTEM-NİZAM-DÜZEN üçlüsünün sevk ve idare ettiği bu programların devreye sokulması ULU RAHMAN’dan gelen emirler doğrultusunda olur. 
Doğal Gürz bünyesindeki Heplik Boyutunda bulunan tekamül vasatlarında tekamül amacıyla mekanlaştırılmış ham enerjilerin olgunlaştırılması bu programların intişar ettirilmesine dayalı olarak tahakkuk eder. Bu enerjiler fraksiyonlu bir tekamül sürecinin hitamında ruhsal enerji bütünlüklerine sahip çıkarak çok daha yüksek tekamül programlarının icaplarına uygun olarak gerçekleştirilen etkileşim alanına girebiliyorlar. ……………..K.A.H.A.F.İ.S.A.N……. Pekala dostum bir şeyler soracaksın…
 
C.B.-Merhaba K.A.H.A.F.İ.S.A.N çok ilginç bir şey oldu. Ben bilinç bütünlüğünün teşkili ile ilgili bir mevzuya takıldım ki Siz devreye girdiniz. Bu otomatik sinyalizasyon tertibatı gibi bir şey galiba ne dersiniz?
 
KAHAFİSAN-Gibisi fazla dostum senin frekansın öyle matlup bir seviyeye yükseliyor ki otomatik olarak gerçekleşiyor. Bu SİSTEM’den kaynaklanan eforlara dayalı bir düzenektir dostum. Buna çok özel durumlarda devreye sokulan bir tesir kaynağının koordinatıyla senin düşünce koordinatının uyumlaşması ile faaliyete geçirilmesi de diyebilirsin.
 
C.B.-Benim anladığıma göre auramdaki frekans seviyesinin ifade buyurduğunuz tesir kaynağının etkileşim frekansıyla uyumlaşmasına dayanan bir değişiklik bu değil mi?
 
KAHAFİSAN-Evet dostum bilirsin her frekansın sağladığı iletişim farklı oluyor. 
 
C.B.-Sizinle dost ilişkiler çerçevesinde alışverişlerimiz oluyor. Bu alışverişlerimiz bazen yazdırılıyor bazen yazdırılmıyor. 
 
KAHAFİSAN-Dost ilişkilerin kaynağı hulusi kalpten yayılan sevgi vibrasyonlarıdır dostum. Seven kalplerin Sevdiklerine yönelttikleri bu yüce titreşimler mutlaka yerini bulur. Sevgi vibrasyonlarının orijinal aktifliğini bilirsin. Bu vibrasyonların açamayacağı kapı, giremeyeceği boyut yoktur. Sen (O)’ya gönderiyorsun dostum (O)’ya… Gönderdiğin bu vibrasyonlardan (O)’ya bağlı olan SİSTEM etkileniyor. Seviyorsun dostum müthiş bir aktiflikte karşılıksız sevgiyle…
 
C.B.- Dünkü açıklamalarınız çok ilginçti, hani şu tesir odaklarıyla ilgili mevzu. Acaba bu açıklamaları umuma has bir tarzda transforme ederek veremez miyiz?
 
KAHAFİSAN- Şimdilik şu kadarını söyleyebiliriz ki her tesir odağının belirli zamanlara uygun olarak mekanlaşan değerler üzerinde İlahi Amaç’a uygun olan muayyen bir müessir fonksiyonu vardır. Bir tesir odağından çıkan tesirlerin yerini bulması, aynı bir denizaltı torpilinin yerini muayyen bir koordinasyona dayalı olarak bulması gibidir. Ve hatta daha fazla denilebilir ki bu tesirlerin gözleri, kulakları var gibi bizatihi hedefini bulmasıyla ilgili bir hassasiyeti de var… Bu hassasiyet, tesir odağının varlığına has keyfiyetlerinden kaynaklanmakta ve odaktan çıkan her tesire sirayet ettirilmektedir. Bu sirayet anbean çıkış anında vuku bulmaktadır.
 
C.B.- Sözlerinizin başında her tesir odağının İlahi Amac’a dayalı olarak faaliyet gösterdiğini ifade buyurdunuz ve zaman-mekan uyumlaşmasına uygun olarak mekanlaşan değerler üzerine cari kılınan tesirlerin değişik olacağını ima ettiniz.
 
KAHAFİSAN- Evet… Zamana göre mekan teşkili, yani zaman-mekan uyumlaşmasına göre enerjinin mekanlaştırılmasıyla ortaya çıkan tatbikat formlarının üzerindeki gerekli olan müsessiriyeti temin eden muayyen tesir odaklarının tanzimi SİSTEM-NİZAM-DÜZEN ÜÇLÜSÜ’nün elindedir.
İLAHİ AMAÇ’a uygun olarak tanzim eder, kurar, işlerliğini sağlar… İptal eder, çözer, faaliyetini durdurur…Tekrar başlatır, bu kerre işlerliğindeki mahiyeti değiştirir. Bu değişiklikleri niçin yapar? Zaman-mekan uyumlaşmasına bağlı olarak değişik formasyonlarda yapılan mekanlaşmalara bağlı olarak yapar, İlahi Amaç’a uygun olarak yapar. Aslında her iki husus da birbirinin içindedir, ancak bu orijinal manayı kavrayacak olanlar çok azdır…
Tesirler yayan bu odakların bütünlüğüne TESİRLER MEKANİZMASI denir. Evrenlerdeki ferdi ve toplumsal realitelerin müsebbibi bu mekanizmanın insansal potansiyel üzerine cari kılınan orijinal tesir şoklamalarıdır. Muhtelif tesir odaklarının muhtelif zaman skalalarında mekanlaşan enerji formasyonlarına belirli bir tekamül programının gereği olarak gösterdiği faaliyet elbetteki İlahi Amaç’a hizmet babından sürdürülmekte ve sürdürülecektir.
Buna tam anlamıyla bir bakıma Yaradan’ın yarattıktan sonra enerjiyi ıslah edecek, teşmil edecek ve muayyen bir matlup denge rayına oturtacak İlahi Faaliyet’leri denilebilir. İlahi Murada istinat eden İlahi Amaç ve bu Amaç’a hizmet babından gösterilen faaliyetler.
 
C.B.- Görevlilerle ilgili tesir odaklarının müessiriyetlerinden bahseder misiniz?
 
KAHAFİSAN- Bunlar da Tesirler Mekanizmasının müteşekkilatındandır. Ancak yüksek vazife kategorisine dahil olan görevlilere umumi frekanstan daha  ziyade harikalar yaratan yüksek frekanslı tesir şoklaması yapabilirler… bittabi bu uygulamaları SİSTEM’e bağlı olarak gerçekleştirirler.
Örneğin, bulunduğunuz planet üzerine geri transferasyon yoluyla enkarne olmuş yüksek vazife kategorisine mensup görevli varlığın göreve hazırlık safhasında, görevliyi yetiştirme programına uygun olarak sevk edilen tesirler Sistem’inin denetimiyle gerekli bir frekansta Sistem tarafından korunur. Görevlinin vazife bilincine kavuşturulmasından sonra görev programına uygun olarak ilk safhada sevk edilen tesirlerin frekansından çok daha güçlü tesirler devreye sokulur. Bugünlük bu kadar yeter dostum… Görüşmek üzere hoşçakal…
 
C.B.- Çok teşekkür ederim K.A.H.A.F.İ.S.A.N Ulu Rahman’a şükürler olsun… muhabbetimiz bol olsun.
 
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.