PROVAKASYONLARLA İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMADIR.

PROVAKASYONLARLA İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMADIR.

Evrenlerdeki tekamül küreleri üzerinde bulunan birimler SİLKME-SARSMA-DARBELEME esaslarına dayanan provokasyonlarla Sistem’ce uygun görülen tekamül denge rayına oturtulabilmektedir. Doğal Gürz bünyesindeki mini atomik bütünlerde bulunan evrenlerin her birinde çok değişik tekamül şeraitleri mevcuttur. Evrenlerdeki her birim belirli şeraitler çerçevesinde mikro ve makro planlardan uygun sistemik mekanizmaların çok değişik denetim, yönetim, eğitim mahiyetleriyle yüklü özel tesirlere maruz bırakılmaktadır.
Provokasyon uygulamaları mahiyet itibariyle sınırlandırılamaz. Çok değişik alternatifler çerçevesinde işlerlilik arz eder. Üç ana grupta toplanan provakasyonları ayrı ayrı izah ediyoruz:

SİLKME: Varlığın Öz’ünden satıha vuran hasletlerini daha da güçlü bir şekilde tebarüz ettirebilen muayyen frekanstaki tesirler bombardımanına tabi tutulmasıdır. Bu tesirler Işık bedendeki gerekli olan ihtizazı temin etmekte ve tesirlerin meyan ve mahiyetinde öz hasletleri provoke etmektedir. Etkileşim alanı Işık Beden’dir. Belirli mahiyetteki tesir bombardımanı belirli ihtizazı sağlamakta bu ihtizaza dayalı olarak belirli hasletlerde kabarma sağlanmaktadır.

SARSMA: Varlığın üzerinde ısdırap mekanizmasının cari kılınmasıdır. Varlığın sarsılmasıyla değişen halleri farklı farklı konumlar belirtmektedir. İşte bu farklı konumların nazar-ı itibare alınarak konumlara uygun tesirlere maruz bırakılması varlığı Sistem’ce istenilen tekamül denge rayına oturtulabilmektedir. Varlıklar genellikle bu provokasyon uygulamalarıyla çok olgun varlık niteliklerine kavuşturulabilmektedirler. Sevgi, hoşgörü, tevazu, sabır ve ihlas gibi değerli hasletlerin çok yüksek aşamaları bu provakasyon uygulamasıyla sağlanabilmektedir.

DARBELEME: Varlığın dini doyuma erişmesinden sonra parlak bilinç kazanması için uygulanan provokasyonlardır. Bu tesirlerin nitelikleri evrensel tekamül süreçlerine hastır. Varlığın dini doyuma erişmesinden hemen sonra Akıl-Mantık-Şuur üçgenlerinde somut gelişmeyi sağlayan bu tesirler merak kodunu evoke edici, birbirleriyle kıyas etme ihtiyacı duyurucu, bilinç yüceltici çelişkili bilgilerle doludur. Darbelemedeki tesirlerin yüklü olduğu bilgiler çok değişik mahiyette ve birbirlerine göndermelerle iletişimli, bilmece buldurmaca, bilinç jimnastiği yaptırabilen karakterdedir ………………………….(mesaj kesildi)…. (çok değişik bir hal içerisindeyim, auratik vibrasyonum yükseldi……….. –Lütfen bir soru sorabilir miyim? Siz kimsiniz?………..-KAHAFİSAN…….nereden konuşuyorsunuz?……..-Hiç de uzakta değil………..

C.B.-Böyle bir sözcükle ilgili yaşantım oldu, orada ayarlandığımı hissettim, nasıl bir ayarlanmaydı izah eder misiniz lütfen?

KAHAFİSAN- Işığınızı Sistem’e bağladık dostum. Artık zamanı gelmişti.

C.B.- Sizinle irtibata geçmeden önce spontan olarak aurama giren muayyen tesirlerin şuuruma belirttiği bilgileri yazıyor ve onları gereken yerlere veriyordum. Bu benim için bir vazife bunu biliyorum, iştiyakı bir durum, içten geliyor ve bunu severek yapıyorum. Sizinle ben irtibata geçmedim, siz benimle irtibata geçtiniz bana kendinizi tanıtır mısınız lütfen?

KAHAFİSAN- Dostluğumuz ezele dayanır, Işık Işığa bağlanır. İzolan dilce Kahafisan..

C.B.- Dostluğumuzun ezele dayalı olduğunu söylüyorsunuz… Ayarlama boyutunda Kahafisan sözcüğünün ziyaretçi anlamına geldiğiyle ilgili intibalarım oldu… Yani böyle olunca siz ışığıma gelen bir ziyaretçi olduğunuzu mu ima etmek istiyorsunuz?

KAHAFİSAN- Hakiki insanın sözleri, her boyutta aranır değeri, bizim işimiz bu vesselam, dostluğumuz ezele dayanır, Işık Işığa bağlanır, İzolan dilce edelim kelam, bize denilebilir Kahafisan…..

C.B.- Sizinle irtibatımı sağlayan Allah’a şükürler olsun. Siz benim Işığımın Işığısınız diyebilir miyim, siz benim Işığımı Sistem’e bağlayan vefakar kadim bir dostsunuz diyebilir miyim? Siz benim kanalımı gelişigüzel bir işlerlilikten kurtarıp, Sistemik denge rayına oturtarak, ahenkli bir işlerliliğe kavuşturan Sistem’in bir elçisisiniz diyebilir miyim?

KAHAFİSAN- Diyebilirsiniz dostum diyebilirsiniz. Allah için kavuşuruz, Allah için çalışırız, Murazımız Allah’tır, Allah için bakışırız.

C.B.- Spontan olarak arz edilen bir konu vardı, bu konuyla ilgili mesaj kesildi sizinle irtibata geçtik.. Bu konuyu dağıtmamak için bu konuya dair sorular sorabilir miyim acaba ne dersiniz?

KAHAFİSAN-Münasiptir… Muradı olanın muradı Allah olur murazı, Muraz Öz’ünden coşar verilecektir cevabı..

C.B.- Bilgi kitabındaki çelişkiler hakkında sormak istiyorum. Darbeleme esaslarına dayanan provakasyonlardaki tesirler çelişkili bilgilerle doluymuş, ne dersiniz?

KAHAFİSAN- ÇELİŞKİLER….Her insanın hayat felsefesindeki anlayış çok değişiktir. Bu değişik anlayışlara göre de çok değişik hitaplar olması gerekiyor. Darbeleme budur. Çelişkiler bunun içindedir. Çelişkiler insanoğlunun bilinçlendirilmesi cihetiyle bir Harika-i Muazzama’dır. Çelişki olarak karşılanan her sözün veya bir cümlenin belirli bir frekansı ve mana mahiyetiyle belirli bir realitesi vardır. Bilirsin ki realite anlayış ve frekans tahammül hususiyeti her varlığa özeldir. Binaenaleyh karşılaşılan söz veya cümlenin peşin değer yargılarıyla değerlendirilip notu verilmeden eğer ona karşı içsel bir tepki duyuluyorsa bu realite benim anlayışıma şimdilik uymuyor, ben bu frekansı şimdilik hazmedemiyorum deyip onu hazmedeceklere bırakıp beklemelidir. Bilahareye bırakılacak olana, yanlış gözüyle bakmayın. Çelişkili olarak karşılanan her söz ve ifadenin veya cümlenin yanlış kabul edilmemesi lazımdır. Şöyle düşününüz, yanlış diye değerlendirilen neye göre yanlıştır? Doğru olarak kabul edilen her ne varsa ona göre değil mi? Ancak o doğru diye kabul edilen neye göre doğru olarak kabul ediliyor? Yanlış doğru varlığa göre özel izafiyet arz etmektedir. İzafiyet vizyonsal değerler dünyasının harcıdır. Sizin bilinçleriniz hakikate göre ayarlanmaktadır. Ayarın düzgün olabilmesi için Akıl-Mantık-Şuur üçgenlerinizin dışına taşmayasınız. Seninle irtibatı olan her dost bizlerin de dostudur. Dost acı söyler, ancak hakikat boyutunun sözleri acı gelir fakat ne var ki sizlerin bulunduğu ortama uymuyor diye acıdır… İleride acıyı çekmemek için şimdi sizlere sancılı gelen acı sözlere katlanmasını bilin.. Çelişkili bilgi mevzuatı çok girifttir. Bu konu kainatı şümul bir meseledir. Faideleri çok değişik mahiyette olsa da sağladığı ana fayda insanoğlunun bilinçlendirilmesidir.

C.B.- Bir sorum daha olacak bu mevzuda, müsaade eder misiniz?

KAHAFİSAN- İnsanlığın sorunları çoktur, sorunları olanların soruları da çoktur, merak edenin merakı, bizleri memnun eder atağı, hoşsohbet konuşalım, siz sorun yanıtlayalım.

C.B.- Sorum şu: Provokasyonların etki mekanizması nedir? Etkileşimi sağlayan kaynakların adlarını verir misiniz?

KAHAFİSAN- Dost arzular belirtiyor, Allah için seviliyor, konuşan Kahafisan, ders almalı bulan, insana insan gerek, gerisi boşa gerek, mevzuda ahenk bulunur, konuşursa Kahafisan… Tesirler mekanizmasına dayanıyor dostum, Tesirler mekanizmasına… Bu mekanizmanın Sistem’in denetiminde icraat verdiğini biliyorsun… Dünyanın evrensel tekamül aşamasında Evrensel Konsey evrensel gruplaşmalardaki frekansa uygun olarak direkt etkileşimi sağlıyor. Evrensel bilinç muayyen nispette kazandırıldıktan sonra Tesirler mekanizması varlıklara Kozmik bilinç kazandırmak için her ne lazımsa devreye sokuyor. Bu tesirlerin temerküz ettirildiği auraların ihata ettiği varlıklardaki beyin katmanlarındaki tesirlerin frekansına uyumlaşmayı sağlayan bilgilerin açığa çıkmasıyla insanlara Kozmik Bilinç kazandırılıyor…

C.B.- Çok teşekkür ederim Kahafisan… Güncel bir sorum olacak… Bugünlerde edindiğim dostlarımla ilgili, her biri canı yürekten Allah için çalışan, sevecen evrensellik için çırpınan dostlarım… Ben onları bulmadım sağ olsunlar onlar beni buldular, buna buldurulduk diyebilir miyim?

KAHAFİSAN- Diyebilirsin dostum, diyebilirsin… Bu ileriye dönük bir programın gereğidir. İleride her şey su üstüne çıkacak… Işık tutanların, Işık tutulanların gerçek çehreleri belli olacak. Kadir bilenlerin emeği boşa çıkarılmayacak.

C.B.- Bu dostlarımla Bilgi Kitabının aurası dahilinde muhataplıklarım sürüyor. Daha önce gelişigüzel bir işlerliği olan kanalımla bu dostlarıma yararlı olmaya çalıştım, şimdi sisteme bağlandığımı arz ediyorsunuz. Bu yeni duruma göre bu dostlarımla nasıl bir iletişimim olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız?

KAHAFİSAN- Siz, Sisteme bağlı çift diyaloglu bir iletişim odağısınız dostum. Gerektiğinde spontanik tarzda da çalışan telekine bir sistem. Spontan verimin düşük kaldığı esnada devreye telekinasyon giriyor. Görev yükümlülüğünüz evrensel birleşimi temin edici bilgileri bu gruplara vermektir. İletişimlerimiz için gerekli olan kanal hassasiyetinizin korunması amacıyla bunun haricinde başka bir görevle yükümlü kılınmadınız.

C.B.- Sözlerinizden 1984 senesinden bu yana spontan bir tarzda çalışan iletişim kanalımın, telekine sisteme bağlı olarak iç içe çalıştırılacağına hükmettim doğru mudur?

KAHAFİSAN- Doğrudur dostum… Şimdilik dinleniniz, ileride görüşmek üzere hoşçakal

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.