DERS 19-BEYİN

ROBOTİK ANA KUMANDA SİSTEMİ ATLANT RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA ‘’ APPİO KOMPUTURA ‘’ OLARAK KAYITLANMIŞTIR.

ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ(BEYİN): Özgen transferasyonundan önce Çekirdek Dünya ortamında alt yapısal süreçte devreye sokulması gereken mikro uydu sistemleri basit Robotik kalıplarla gerçekleştirilmektedir. Çekirdek Dünyada Mikro uydu sistemleriyle varlıkta tutulan maddi yaşam faktörü, Robotik düzene ait olan Robotik kalıplara “Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleri Oluşturma Teknolojisi” nin imkanlarıyla birer ANA KUMANDA SİSTEMİ (BEYİN) kazandırdıktan sonra daha performanslı bir denge rayına oturtulabilmektedir.

ROBOTİK ANA KUMANDA SİSTEMİ ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUTUN İMKANLARIYLA SİRİUS VEGALI ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİK GENETİK UZMANLARI TARAFINDAN YAPITLANIP DEVREYE SOKULMUŞTUR.

İNSANSAL AKTİVİTE PLANININ HER BİR ÜYESİNİN, VASITA OLARAK KULLANDIĞI BİYOKOMPÜTÜR, YAPISINI OLUŞTURAN ATOM SİSTEMLERİNDEKİ KUANTLARA DAYALI OLAN BİR BÜTÜNSEL KUVANTUM ŞUURLANDIRMA ALANINA SAHİPTİR.

BİYOKOMPÜTÜR, BİR HARD DİSKE BENZER, ZİRA O BİR BİLGİ KİLİTLEME / KAYITLAMA /DEPOLAMA / ŞİFRELEME / DEŞİFRELEME TEKNOLOJİK ROBOTİK AYGITIDIR.

BİLİNCE AİT OLAN DENEYİMSEL – GÖREVSEL – EVRİMSEL PROGRAMLARIN TÜM HOLOGRAFİK BİLGİLERİ BİLİNÇ TARAFINDAN BU ROBOTİK ANA KUMANDA SİSTEMİNDE TOPLATILMIŞTIR.
ROBOTİK BEN ANA KUMANDA SİSTEMİ(BEYİN) TANRISAL AKTİVİTE PLANININ BİR ÜYESİ OLAN TANRI ADINA MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE TANRISALLIK FONKSİYONLARIYLA HUSULE GETİRİLEN MUHTEŞEM BİR YAPIDIR.

İNSAN BEYİNİ ŞUURLANDIRILMIŞ MADDE TOPLULUĞUDUR. ANCAK BU ŞUURUN KAVRANABİLMESİ İÇİN, İNSAN BEYİNİNİN SADECE MADDİ BAZDA SAHİP BULUNDUĞU ÖZELLİKLERİN DEĞİL, ENERJETİK BAZDA SAHİP BULUNDUĞU ÖZELLİKLERİN DE ELE ALINARAK İNCELENMESİ GEREKMEKTEDİR.

İNSAN FORMUNDA YER ALAN BİYOKOMPÜTÜR, FORMA AİT BÜTÜN ORGANSAL YAPININ VURGULADIĞI FONKSİYONLARI KONTROLİZE EDEN VE FORMUN SELAMETİ İÇİN YÖNLENDİREN, MERKEZİ İDAREYİ VURGULAYAN TEK ORGANDIR. BU MERKEZ İDARE OLGUSUNA, DÜNYA BİLİM ADAMLARI ‘SANTRAL SİNİR SİSTEMİ’ ADINI VERMİŞTİR. BU SİSTEMLE ALAKALI FAALİYETLERİ ANLAYABİLMEK İÇİN ELBETTE Kİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLERİ BİLMEK GEREKİRKEN, BUNUN YANINDA MOLEKÜLLERİN ENERJETİK BAZDA SAHİP BULUNDUKLARI HOLOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİ ELE ALAN, HOLOGRAFİK GENETİK TEKNOLOJİ’NİN SIRLARINI DA BİLMEK GEREKİR.

DNA MOLEKÜLÜNÜN, İLK ÖRNEĞİ DÖLLENMİŞ YUMURTANIN ÇEKİRDEĞİNDE YER ALIR VE CENİN ADI VERİLEN İLK ORGANİZMANIN TÜMÜNÜN GELİŞİMİNİ KONTROL EDER. CENİNE AİT OLUŞACAK BİYOLOJİK BEYİN ÇEKİRDEĞİNİN İLK DNA’SI BUDUR VE İLK İDARECİLİK, KONTROLİZASYON OLGUSU BURADAN BAŞLAR.

DNA’NIN YAPISI BİLGİ VE DUYARLILIK YÜKLEMEK İÇİN ÇOK MÜSAİTTİR. ANA RAHMİNDEKİ CENİNİN TEŞEKKÜL ETMESİ ESNASINDA MEYDANA GELEN BEYİN ÇEKİRDEĞİNDEKİ DNA’NIN TEKSİR YASASININ İCAPLARINA UYGUN OLARAK KOPYALANMASI ESNASINDA, ŞİFRETİK PROGRAM ÜNİTELERİNİN VE BUNLARIN KİLİT ALTINA ALDIĞI DUYARLILIKLARIN, ÇOK YÜKSEK BİR TEKNOLOJİNİN İMKANLARINI (HOLOGRAFİK GENETİK TEKNOLOJİ) KULLANAN BİLİNÇ BEYİNLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR. BÜTÜN BU İŞLEMLERİ BİLİNÇ BEYİNLER, HOLOGRAFİK GENETİK TEKNOLOJİNİN İMKANLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİRLERKEN KENDİLERİNE ÖZEL TANRISAL AKTİFLİKTEN İSTİFADE ETMEKTEDİRLER. ANCAK BU TANRISAL AKTİFLİĞİN MADDE KAİNATI ÇEKİRDEK DÜZENİNDE ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN MUTLAKA, HÜCRE CANA AİT OLAN RUHSAL ENERJİNİN MİKRO VE MAKRO KIYMETLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

HER HÜCRE BİYOLOJİK AKTİF BİR CANDIR. BU CANLARIN RUHSAL POTANSİYELLERİ İLE BİRLEŞMELERİ, ONLARA TANRISAL AKTİFLİK KAZANDIRMAKTADIR.

BU RUHSAL POTANSİYEL BÜTÜNLEŞMESİ, HÜCRE ADI VERİLEN EVRİMSEL PROTOTİPTEKİ MİKRO CANIN BAĞLI BULUNDUĞU MAKRO CANIN, RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜ İLE KAVUŞTURULMA TARZINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

İNSAN BEYNİNDEKİ BİYOFİZİK FAALİYETLER; YÜKSEK BENLİKLER TARAFINDAN, İNSAN BEYNİNİ OLUŞTURAN TEKNOBİYO HÜCRELERE AİT DİNAMİKLERLE, DİNAMİK DENGE YASASI’NIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİPLER DOĞRULTUSUNDA DENGEDE TUTULMAK İSTENMEKTEDİR.
İNSAN BEYNİNDE BU DİNAMİKLERLE, SANTRAL SİNİR SİSTEMİ DE DENİLEN BİR “NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANI” OLUŞTURULMUŞTUR.

NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANI’NIN HER BİR ÜYESİ OLAN NÖRON, VEGA YILDIZ SİSTEMİ’NDEKİ ‘ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİ’NİN İMKANLARIYLA TANZİM EDİLMİŞ OLAN HARİKA BİR TEKNOLOJİK AYGITTIR. NÖRONLAR SADECE BİYOFİZİK ÖZELLİKLİ HATTIHAREKET MOTİVASYONLARININ YAŞANMASINI DEĞİL, BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLİ HATTIHAREKET MOTİVASYONLARININ DA İNSAN BEYNİNDE YAŞANMASINI SAĞLARLAR.
HER NÖRON BİR TEKNOBİYO HÜCREDİR.

TEKNOBİYO HÜCRELER VEGA YILDIZ SİSTEMİ’NİN PATENTİ ALTINDA BULUNMAKTADIRLAR.
TEKNOBİYO HÜCRELER, ÇEKİRDEK DÜNYA ORTAMINDA BİTKİ, HAYVAN, BEŞER İFADELERİYLE BİLİNEN ANDROİDLERİN VÜCUT YAPILARINI OLUŞTURAN YAPI TAŞLARIDIRLAR.

ROBOTİK BEN’E AİT HUMANOİD KARAKTERLİ BİYOLOJİK YAŞAM MERKEZİ, HER ERGİNLİKTEKİ HUMANOİD BİLİNÇ POTANSİYELİNİN FARKLI MAHİYET VE KISTASLARDA KULLANABİLDİĞİ BİR MERKEZDİR. BU MERKEZİ ROBOTİK DÜZEN’E AİT AKTİFLİK PLANINDA YAŞAMAYI TERCİH EDEN HUMANOİD YOĞUNLUĞU ÇOK YÜKSEKTİR. HALBUKİ BU MERKEZ, SADECE ROBOTİK DÜZEN’E AİT AKTİFLİK PLANINDAKİ YAŞAM ŞEKLİNİ TERCİH EDEREK BU DÖNGÜYE KAPTIRMALARI HALİNDE, GİTTİKÇE DİNAMİKLİĞİNİ YİTİRİP ÖLMEKTE VE SİRİUS İNSANLIĞINA NAMZET OLAN HUMANOİDİN DE DEĞERLİ OLAN YAŞAMI BU ŞEKİLDE TÜKENMEKTEDİR.

FANİ VE BAKİ YAŞAM, HUMANOİDİN TERCİHİYLE ORTAYA ÇIKMAKTADIR. SEÇİM, HUMONOİD FAKTÖRÜNE AİTTİR. NETİCESİ DE KENDİSİNE AİT OLACAKTIR. ROBOTİK BEN’E AİT ANA KUMANDA SİSTEMİNİ HUSULE GETİREN NÖRONLARIN NÖROSTATİK ENERJİ POTANSİYELİNİ OLUŞTURAN ÖZ ENERJİ, ENERJETİK TEKNOLOJİK ETKİNLİĞİN SAĞLANMASINDA KULLANILIRKEN, NÖROSTATİK ENERJİ, MADDİ TEKNOLOJİK ETKİNLİĞİN SAĞLANMASINDA SARF EDİLİR. MADDİ TEKNOLOJİK ETKİNLİK, DÜNYA BİLİM ADAMLARINCA, FİZİKİ ETKİ VE TEPKİLERİN, ŞİMİK REAKSİYONLARIN VARLIKLARINA AİT TERİMLERLE İFADE EDİLMEKTEDİR. ‘BİYOLOJİK YAŞAM ENERJİSİ’ DE DENİLEN BU ENERJİ, ROBOTİK KALIPTAKİ HER HÜCREYİ BİYOLOJİK YAŞAM FAKTÖRÜYLE MUHAVECE EDEBİLMEKTEDİR.

NÖROSTAİK ENERJİ, ÖZ’E AİT ENERJİNİN MADDESEL ETKİNLİK PLANINA UYGUN BİR KARAKTERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE MEYDANA GETİRİLİR. ÖZ ENERJİ, ÖZ’E BAĞLI OLAN DENEYİM UYDULARININ DENEYİM ORTAMI OLAN DÜNYADA, CEVHERİN İNCE LATİF OLAN HOLOGRAFİK VEÇHESİNDEN HAREKETLE YAPILANAN, HOLOGRAFİK AYGITLARDA KULLANILMAKTADIR. ÖZ ENERJİ, ÖZ’ÜN HOLOGRAFİK YAŞAM KISTASLARINDA SÜRDÜRDÜĞÜ YAŞAM ESNASINDA, POR DENİLEN PARTİKÜLLERE ETKİ EDER.

BU YAŞAM, DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA MELEKUTİ VEYA CEBERÜTİ YAŞAM OLARAK TANITILMIŞTIR. BU YAŞAM, ÖZ’E BAĞLI BİLİNÇ POTANSİYELLERİNCE, ANDROMEDA İLE SHAPLEY-3 GALAKSİLERİ’NİN OLUŞTURDUĞU BOYUTLARDA SÜRDÜRÜLÜRKEN, EVRİMSEL VE DENEYİMSEL FAALİYETLER BULUNMADIĞINDAN DOLAYI, MADDESEL OLUŞLARA İHTİYAÇ YOKTUR. EVRİM VE DENEYİM SADECE, DÜNYANIN DA YAPISINDA BULUNDUĞU SAMANYOLU GALAKSİSİ’NDE MEVCUTTUR. BU NEDENLE MADDESEL HÜVİYET VE KARAKTERE SAHİP OLAN ROBOTİK VASITALARA İHTİYAÇ DUYULDUĞU İÇİN ÖZ’E AİT ENERJİNİN STATİK ENERJİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR.

ROBOTİK BENLERİN ANA KUMANDA SİSTEMLERİNE AİT ALFA-BETA-OMEGA BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ KULLANAN ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT, BU SİSTEMİ OLUŞTURAN HER TEKNOLOJİK BİYO-HÜCREYE SIRALI OLARAK, AŞAMA AŞAMA BOYUT KAZANDIRARAK OMEGA TİTREŞİM AKTİVİTESİNE YÜKSELTİP, CANLI KRİSTAL HÜCRELERLE KENDİ VARLIKLARINI BİR’LEMELERİNİ SAĞLAYACAKTIR. HOLOGRAFİK KAYITLAR, ANDROİD KARAKTERLİ HUMONOİDİN ANA KUMANDA SİSTEMİNDE TOPLANINCAYA KADAR, BİTKİ DENİLEN ANDROİDSEL GELİŞİM AŞAMALARINDA, BU KALIPLARI OLUŞTURAN HÜCRELERİN ÇEKİRDEK GENLERİNDE BULUNMAKTADIR.

HER İNSANIN, BEYİN KATMANLARINDAKİ BİLGİ KODLARININ (D.N.A.’LARDAKİ BİLGİ POTANSİYELİ) FARKLI MAHİYET VE KISTASLARDAKİ AÇILIMI, FARKLI TEKAMÜL KOŞULLARIYLA YOĞUN DENEYİM ORTAMLARINDA DENEYİMLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN BİRBİRİNDEN FARKLI OBJE, SÜJE VE HADİSELERLE MUHATAP OLMASINA BAĞLIDIR.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.