FASİKÜL 14-DOSTLARIMIZ…

Doğal Gürz bünyesindeki sistemik mekanizmaların çalışma bütünlüğü Doğal Gürz’ün yöneticisi Ulu Rahman’ın denetimi altındadır… Her sistem Ulu Rahman’dan gelen emirler çerçevesinde hareket eder. Bu mekanizmaların işlerliği Nizamsal Şuur yüceliklerinin etkinliğiyle sürer… Her sistem Ulu Rahman’dan gelen emirler doğrultusunda görevini seve seve eksiksiz ve kusursuz olarak ifa eder… Böylesi varlıkların görev Aşk’larındaki Müteal Orijinal Yüceliği, kapalı şuur boyutunda bulunanların takdir etmesi imkansızdır.

Allah, Doğal Gürz bünyesinde bulunan gerek mikroşümuller, gerekse makroşümuller her zerreyi ayakta tutan İlahi Haşmet’tir. Allah’ın Rahmeti Doğal Gürz’ün her zerresine, zerrenin zerreliğinden önce gelmek kaydıyla sinmiştir…
İslam’ın Kitab’ı Kur’an da bunun için “Allah Yer’in ve göklerin Nur’udur” denilmiştir… Zerredeki zerrelik bilinci, Allah’tan gelen, Allah’a bağlı ve muayyen bir kozmik sabiteye uygun tedriçlikte bulunmaktadır. Bu Bilinç gittikçe yüceltilen, sistemik mekanizmaların eforlarına dayanan ayarlamalarla ayarlanmaktadır… Tedriçlik çemberlerinin ceste ceste kırılması, sistemik mekanizmalar ile zerre arasındaki gerekli iletişimlerin neticesiyle ilgili gerekli ayarlayıcı tesirlerle gerçekleştirilmektedir… Böylelikle Tanrısallıktan gelen tüm değerlerle mücehhez kılınan zerrelik bilinci TANRISAL BİLİNÇ kazanma meyanında yüceltilmektedir…

Allah her zerreyi bütün hususiyetlerce Kendisine, Yüceliğinden gelen Haşmetli Güç’le çekmektedir (TANRISAL ÇEKİM)… O’nun her zerreye gerektiği gibi uyguladığı Tanrısal Çekim’le ilgili olan eforları, Doğal Gürz bünyesinde bulunan Hiyerarşik Güç birimleri sağlamaktadır.

Her zerre zerreliğinin cirmiyetinden gelen keyfiyetlerce, Doğal Gürz bünyesinde zerrelik tavrını koymakta, bu koyduğu tavrın konumuna uygun olarak muayyen tesirlerle ayarlanmaktadır… Bu ayarlayış, her zerreyi Allah’a zerrenin zerreliğine zeval düşürmeden yaklaştırmaktadır…

Dostlarımız, Allah Yoluna baş koymuş, O’nun Kılıcı’nı sallayan sadık dostlarının planetinizin her devrinde dışlandığına, hakir görüldüğüne, şüpheyle karşılandığına şahit olduk… Akıl, Mantık, Şuur üçlemesinin gereği gibi hareket edemeyen insan kardeşlerimizi, bu üçgenin etkileşim alanına dahil etmek için kadim dönemlerden beri uğraşılmaktadır. Apaçık izlenenlerden şüphe duymak, acabalarla zaman öldürmek, tenakuzlar peşinde koşmak, içinde bulunduğunuz dönemde çok sık rastlanan varlık tezahürleridir… Bütün bunlar niçin oluyor düşündünüz mü?…Herkes bu siklus altı geçiş döneminde kendi tekamül fraksiyonunun meknuziyet safında bulunan kirli çıkısını ortaya dökerek, adeta maksimum bir ölçüde sergilemesini yapıyor… Şüphelenilmeyecek durumlardan şüpheleniliyor, havadan nem kapmak gibi bir şey. Kızılmayacak durumlara kızılıyor… Faziletli kişiler horlanıyor, hakir görülüyor… Allah’ı Allah için sevenlerin Allah için verdiği uğraşlar takdir edilemiyor… Bütün bunlar cereyan ederken EN YÜCE TAKDİR EDİCİ boş durmuyor… Bu dönemin hususiyeti var.

yen hulus sahibi dostlarını tavırlarından anlarsın… Onlar kalpten tavırlanır, kalpten söz söylerler. Zira onlar kendi orijinlerinden, kaynaklarından dışa doğru coşarak Allah’ın Kılıcını sallarlar. Allah kelimesinin geçtiği yerlerde tüm varlıkları o kelimenin frekansıyla iletişime girerek coşarlar ve Allah’ın Adına konuşurlar…

Ey İnsan

BİR HÜZÜN KAPLARSA BİL Kİ İÇİNİ
ÜZMÜŞSÜN DERİNDEN KENDİ KENDİNİ
GEL TÜKET HEVASINI OLMAYAN BENLİĞİN
ÖZ’DEN COŞ ALEME TANIT KENDİNİ
TATLI TATLI YUDUMLARSAN AŞK ŞARABINI
ÖZ’ÜNDEN SERGİLERSİN ALLAH AŞK’INI
MÜTEAL AŞK YÜCELİĞİNİN FEVKİNDE
BİLİRSİN KENDİ’NİN AŞK ISTIRABINI
NE GÜZEL, GÜZEL GÜZEL-GÜZELLİKLERDEN ÖTE
ÖTE, ÖTE ÖTELERDEN DE ÖTE…
SINIRSIZLIĞIN, DURGUNLUĞUN-DURGUN ZAMANLARIN
MEKANSIZLIĞIN, ÖZ’DEŞ OLMANIN SİHRİYLE BULURSUN
SEN O COŞKUNLUK FAZINDA KENDİ KENDİNİ KENDİNDE…
AĞZINDAN DÖKÜLÜRKEN O AŞK DOLU KELİMELER
TÜKENİR O OLMAYAN BENLİĞİN, YERİNİ ALIR YÜCELİKLER
O YÜCELİKLERİN ATRAKTİF MAVERASINDA SEN
O ASİL SEN OLURSUN ASİL BENLİĞİNCE
SÖZ SÖYLERSİN-İŞİTİRSİN BEN OLANIN ASİLLİĞİNDE
SEN, BEN’İM DİYEN BENLİK GÜDEN, NE ANLARSIN ŞU BENLİĞİNDEN
SEN, KENDİNİ UNUTUP KENDİNİ ÜZEN, UNUTMA SEN BEN’SİN BEN
KURTUL OLMAYAN BENLİĞİNDEN
BEN OLDUĞUNU BİL TÜM YÜCELİKLERİNDEN.

SINIRSIZ YÜCELİKLERE DOĞRU…

YÜCE MEKANİZMA ADINA IŞIK

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.