Ders 24: İnsan Faktörtündeki İnsiyatif Gücü ve Keşif Olgusu

Elinizi attığınızda bulabileceğinizi, alabileceğinizi ve kazanabileceğinizi arzuladığınız, ümit ettiğiniz, ama bulamadığınız, alamadığınız ve kazanamadığınızı görünce yaşattığınız arzu ve ümitten sonra sıkılıp huzursuz olursunuz değil mi?
Bunun gerçekleşmemesinin nedeni, o mahiyette gösterilmesi gereken eforların tam hakkıyla gösterilememesidir. Bulabileceğinizi, alabileceğinizi ve kazanabileceğinizi arzuladığınız ve ümit ettiğiniz ne olursa olsun, eforları göstermeden önce o mahiyetle alakalı her keşfin mutlaka fiziki ve fizik ötesi açılarından yapılması gerekir.

İnsan faktöründeki çok önemli gizemli güç “İNSİYATİF GÜCÜ” dür. İnsiyatif gücünü kullanan İnsan faktörü, bu gücü spontone tarzlarda akışa geçirip sokmayı hangi frekansta gerçekleştirmişse o frekanstaki verileri toplamayı başarır. İnsan faktöründeki bu gücün spontone tarzlarda akışa geçirilmesi için kişisel egosunun esaretinden kurtarılması gerekir.

KEŞİFLER, MÜŞAHADE İLE VERİ TOPLAMAYA DAYANIR. MÜŞAHADE İSE İNSİYATİF GÜCÜNÜN YOĞUNLAŞMA ORANINA UYGUN OLARAK ARTAR.

İnsanın tanrısallığını sergileyebilmesi ve yaratıcılığını kullanarak eserler vermesi için insiyatif gücünü hiçbir engel tanımadan aşikare çıkarması gerekir.

Kişisel egoya ait çıkıntılı olgular, ihtiras denilen beklentili, koşullu arzu duyumları, kayıtlanma, şartlanma, alışılagelmişlik gibi indekslenme motivasyonları, yükseklik ve alçaklık kompleksleri, ben merkezci düşünce aksiyonları, köleleştirip sömürme istekleridir. Bu olguların yaşanması insan faktöründeki insiyatif gücünün spontone tarzlarda yoğunlaşmasına ve akışına mani olur.

İnsiyatif gücünün spontone tarzlarda yoğunlaşması ve akışa geçirilmesini sağlayan en önemli bir olgu diğergamlık arzusudur. Bu durumda ilahi değerlerin keşfedilmesi için gereken insiyatif gücü, süper hızlarda yoğunlaşarak akışa geçebilmektedir. İlahi değerleri kazanıp kazandırma isteği diğerkamlık olgusunun en yücesidir.

İnsan faktörünü değiştirerek şeytanlaşmasına sebep olan, kişisel egoya ait olan çıkıntılı özelliklerdir. Bu özelliklere dayanan olumsuz olguları yaşamaya müsait olan kişisel egonun bulunduğu mahalde Öz, sahip bulunduğu insiyatif gücünü kendi varlığından mahpes tutarak akışa geçirmek istemez.

İNSİYATİF GÜCÜNÜN AKIŞINI SAĞLAYAN YEGANE DAVRANIŞ, KİŞİSEL EGONUN ÇIKINTILI ÖZELLİKLERE DAYANAN OLGULARINI YAŞAMAMAKTIR.

İnsiyasyon; insiyatif gücünün yoğunlaşmasını ve akışını temin edebilmektedir, ancak insiyasyona tabi tutulacak insan faktörünün kişisel egoya ait olan çıkıntılı özellikleri üzerinden yaşanmaması gereken olguları yaşamaması gerekir.

AXOY MA-TU / Ö.CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.