Ders 25: İnsandaki Yüksek Bilinç ve Enerji Merkezleri ile Beyin Arasındaki İletişimler

YÜKSEK BİLİNÇ VE ENERJİ MERKEZLERİ OLAN ŞAKRALAR DENEYİMCİ ÖZLERİN KULLANDIKLARI ÖZEL AKTİVASYON PLANLARI’DIR.

Bu planların merkez koordinat düzenlerinde İlahi Teknolojinin iç dizayn kurallarına uygun olarak yapıtlanan Yıldız Kutupları, Deneyimci Özlere ait olan Deneyim Uydularının yerleşim mahalleridirler. Bu kutupların etrafında taç budu olarak dizayne edilen kristaller, Şakra Yıldız Kutup çiçekleri olarak bilinmektedir. Bu çiçekler yıldız kutuplarında bulunan bilinç kıymetlerine ait özel enerjiyi regüle ettikten sonra İç Devinim Kanalına intikal ettirirler.
Bilinç kıymetine ait olan enerjinin iç devinimsel mahiyet ve kıstaslarda kanalize edilmesi için bu kanalda devinime sokulması gerekmektedir. Bu devinim, bilinç kıymetinin titreşimsel olgularına göre muayyen bir kutbiyette ters veya doğru olmakta ve yerine göre ters, yerine göre doğru devinim planları oluşabilmektedir.

Biyokompütür idare merkezleri olan şakralardaki İç devinim kanallarındaki enerji devinimi, direkt biyokompütürü çevreleyen Platformik enerji alanlarında muayyen deşifretik fonksiyona müsait etkiler yaratabilmektedir.

ÇEKİRDEK DÜNYA’DA DENEYİM YAPABİLMELERİ İÇİN HER DENEYİMCİ ÖZE AİT OLAN DENEYİM UYDULARI, MUTLAKA MÜESSİRİYET PLANLARINA ALDIKLARI BİYOKOMPÜTÜRLERDEKİ ŞİFRELENMİŞ GENLERİ DEŞİFRE ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BU GENLERİN ŞİFRELENİŞİ, YÜKSEK BİLİNÇ MERKEZLERİNDEKİ PROGRAMLARIN İCAPLARINA GÖRE MUTLAKA BİR İLAHİ TASARRUF PLANININ NEZARETİ ALTINDA YAPILMAKTADIR. BU ŞİFRELENİŞTEN SONRA HER DENEYİM UYDUSU, KENDİ ÖZGÜR İRADESİYLE YERLEŞİM MAHALİ OLAN ŞAKRA YILDIZ KUTUPLARINDA İSTEDİĞİ MAHİYET VE KISTASTA TİTREŞİMSEL OLGULARI DEVREYE SOKABİLMEKTEDİR.

DUYUMSAL, DUYGUSAL, DÜŞÜNSEL VE SEKSÜEL YAŞAM OLGULARININ İÇ DEVİNİMSEL PLANLARDA BAZEN TERS, BAZEN DOĞRU MAHİYET VE KISTASLARDA YAŞANMASI, DENEYİMCİ ÖZLERE AİT DENEYİM UYDULARININ ORİON VE SİRİUS KOMİTELİKLERİNE HAK DOĞURACAK TARZLARDA DENEYİMLERİN YAPILMASINA SEBEP OLMAKTADIR.

Şakralardaki iç devinim kanallarını çevreleyen çiçekler, kendi varlıklarından sonra gelen devinim halkalarına sadece iç devinim kanallarında meydana gelen doğru devinim planlarının aktivasyonu esnasında enerjiyi absorbe edip taşırlar. Bu nedenle şakra devinim halkalarında sadece tek devinim mevcuttur. Şakra devinim halkalarındaki enerji, deneyim uydularının biyokompütür üzerinden doğru devinim planlarına uygun olan olguların yaşanmasında kullanılmaktadır. Biyokompütür idare merkezleri olan Mahira, Sadisna ve Oris adlı şakraların yıldız kutbundaki bilinç kıymetleri, yerleşik düzen hasıl ettikleri şakraların devinim halkalarındaki enerjinin tasarrufu ile kendi bağlı bulundukları Deneyimci Özlerin Arzu Planlarına uygun olan olguları biyokompütür üzerinden yaşayabilmektedirler.

AXOY MA-TU/ Ö.CENAP BAŞMAN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.