DERS 14- YÜKSEK MEDENİYETLER ZİNCİRİ

Sirius Lyra Ve Vega Kültivasyon Programları; Sirius yönetimi tarafından Resuliyet Fonksiyonlarını devrede tutan teknolojik sistemlere dayalı olarak hazırlanan programlardır. Bu programlarla Çekirdek Dünya ortamında “kültürleme” yapılmaktadır. Osiris-İsis programıyla başlayan bu kültleyici aktif fonksiyonerlik, zamanımıza kadar sürdürülmüştür. İlk etapta Lemurya’ da Osiris-İsis dini olarak bilinen bu kültleyici aktif platform, İlona’nın yeşil kristaline kilitli olan sistemlerle varlıkta tutulmaktaydı. Daha sonra bunun spektrumunun genişletilmesi istendi ve Atlantis’e yayıldı. Atlantis’ten kolonisi olan Mısır’a geçti ve Mısır’da kültivasyon programları kharena yöntemiyle bilincin Akmon-KHRa ve Akton-KHRa yönetmeleriyle Amon-Ra ve Aton-Ra kültivasyon buudları açıldı.

Kharena; Bilincin Çekirdek Dünya da Ka ve Ha eforlarına bağlı olarak şoklayıcı ve dengeleyici etkinlikleriyle bilincinin merkezlerinden gerekli olan teknolojik tedrisatlamaları Çekirdek Dünya’nın daha sonraki dönemlerine taban oluşturacak şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan özel bir aktivasyon plan programıdır.

Mısır Kharenasına dayalı olarak özel eğitimden geçirilen makro kıymetteki Tanrısal Evladi potansiyeller buradan da Çekirdek Dünyadaki bütün koordinatlara dağılıp mabetlerde öğretilen ve insiye ettirilen her bir imkanı kullanmak suretiyle sergileyip yaydılar.

Mısır , Japonya, Tibet, Güney Amerika Ve Arap Yarım Adası gibi Çekirdek Dünyanın Enerji Giriş Merkezlerinde kurulan Yüksek Medeniyetler de İlona adına Dinsel, İcphedia adına Bilimsel, Altona adına Sanatsal uygulamalarla insiyasyona dayalı bilginin yeryüzüne verildiği ve desteklendiği merkezler olmasından kaynaklıdır.

MISIR KHARENASI

Bu dönem Ka-Ha ( kananium – hananium ) etkinliği gösteren bilinçlerin Çekirdek Dünyaya ekimlerinin yapılarak Bizzat Kutsal Amona ait Khafisan makrosunun AMON adıyla bedenlendiği ve bizzat kendisinin tasarruflarıyla erginleştirildiği çok özel bir dönemdir.

A-mon ve Aton kültü olarak bilinen iki kült devreye sokulmuştur.

Amon Kültünde devreye sokulan Varlıklar kendi Bilinçlerinin Enanaktivum Dunfe ‘heyini devreye soktular ve aynı bilinçler daha sonra Aton kültüylede imkanlarını devreye soktular. Bu iki kült birbirinin tamamlayıcı niteliğindedir. Mısır Karenası için Amon Kültünde yetişen ve Enanaktif Dinginliğini yakalayan Khamonlar Tutankhamonyasın Tasarrufu odağı olan Rahman boyutunda sığalandı ve daha sonra Rahman fonksiyonlarına dayalı olarak Gürz içindeki İlahi Kuruluşlara bu bilinçlerin görev tayinlenmesi yapıldı

BU DÖNEMİN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDE BİLİMDE -SANATTA VE DİNDE MİSTİKLİK SAĞLANMASI ÜÇÜNÜN BİR ARADA OLMASI ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR. AYNI ANDA İKİZ MAKROLARDA DENEYİM YAPMIŞTIR .

BU DÖNEMİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDE ÇEKİRDEK DÜNYANIN BU DÖNEMDEKİ YÜKSEK EFORLARIN GÖSTERİLEREK KÜLTİVASYONUN DEVREYE GİRMESİ İLE ÇEKİRDEK DÜNYANIN ÖNCE SİRİUS YILDIZ TOPLULUĞU ÜYELİĞİNE KABUL EDİLMESİ VE ARDINDAN DA GALAKTİK KONFEDERASYONA KABUL EDİLMESİNİ TEMİN ETMİŞTİR.

MISIR KHARENASI Çekirdek Dünyanın Ana Hasat Dönemi için gerekli olan fonksiyonları gösterebilen Bilinçlerin yetişmesini sağlayan çok önemli bir dönemdir.

MISIR KHARENASI DÖNEMİNDE MUTLAK VÜCUDUN BEYİNSEL ÖZ BÜTÜNSELLİĞİ KENDİ KADRO ÜYELERİNİ MISIR KARENASI DÖNEMİNDE KENDİNE AİT MAKROLARINI KULLANARAK ÖZEL KÜLTİVASYON PROGRAM UYGULAMALARIYLA YETİŞMELERİNİ SAĞLAYIP BAŞ RAHİP VE BAŞ RAHİBELİK KODLARINI AÇMIŞ VE RAHMAN BOYUTUNA KİLİTLEMİŞTİR.

MISIR KARENASI DÖNEMİNDEN SONRA ÇEKİRDEK DÜNYAYA İLAHİ TASARRUF PLANLARINDAN BEDENLENEN BU MAKROLARA YERİNE GÖRE RAHİM, YERİNE GÖRE RAB, YERİNE GÖRE RAHMAN GÖZETİMİNDE ANA HASAT DÖNEMİNE KADAR YOL ALDIRMIŞ VE BU AŞAMADA ADININ ATLANTARYARUM ( İSTANBUL ) OLDUĞUNU AÇIKLADIĞI KOORDİNATTA TOPLAMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Mısır Kharenası döneminde Amon Kültüvasyon programıyla alakalı faaliyetlerin sürdürüldüğü mabetlerde AKMON-KHRA aktivite planından hareket eden AMON-RA Rahipleri kendilerine gelen yüksel talimatlar doğrultusunda Bilinç Islahatını gerçekleştirmişlerdir.

Yine bu dönemde Kültivasyon programlarının AKTON-KHRA aktivite alanlarıyla alakalı çalışmaları sürdüren Bilimsel Rahipler kendilerine gelen yüksel talimatlar doğrultusunda Bilince ait imkanların ıslahatını gerçekleştirmişlerdir.

A-MON kültünün tatbikatçıları Mutlak Yokluğun Bilinç kıymetlerini işleme bilgisiyle donatılmıştır. A-TON ise Mutlak Yokluğun imkanlarına ait kıymetleri işleme bilgisiyle donatılmıştı.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.